עוסק מורשה

 

פתיחת תיק עוסק מורשה 

 

כיצד אם כן נעשית פתיחת עוסק מורשה, ומה דרוש כדי להיות בעל תיק עוסק מורשה .

ראשית אקדים ואומר שעבור עוסק שמחזור עסקאותיו המוערך עולה על סך של

76,884 (שנת 2012), החלופות הקיימות הן פתיחת תיק עוסק מורשה ,או לחליפין

פתיחת חברה בעמ ,החלופה השניה של הקמת חברה בע”מ בחלק מהמקרים אינה

כדאית מפאת מדרגת מס חברות קבועה לכל  רווח בשונה מ עוסק מורשה עצמאי  שחב

במיסוי מדורג ואינו חב במס כלל ברמות הכנסה נמוכות .

להלן המסמכים הדרושים לפתיחת תיק עוסק מורשה :

  1. טופס מעמ לפתיחת תיק
  2. אישור מהבנק המעיד על קיום חשבון (ככזה ניתן להשתמש בשיק מבוטל )
  3. צילום תעודת זהות עם ספח
  4. תעודת מקצוע אם יש
  5. חוזה שכירות

תיק עוסק מורשה מקנה אפשרות לקזז מעמ ששולם בגין חשבוניות קניות והוצאות

כנגד מעמ שנגבה בגין ההכנסות ,אפשרות הקיזוז מקלה על תזרים המזומנים השוטף

ככול  שהרכישות רכוש קבוע ,וההוצאות השוטפות גדולות יותר.

 

מאמרים בנושא ראיית חשבון

 

משרד רואה חשבון נדב רותם

  אודות משרד רואה חשבון בתל אביב:
משרד רואה חשבון (משפטן) נדב רותם ממוקם ברחוב נחלת יצחק 34 א, (קומה ב) בתל אביב בבנין משרדים חדיש שבו מגרש חניה מרווח. המשרד מטפל בעוסקים פטורים ,עוסקים מורשים ובחברותר פרטיות. הטיפול כולל פתיחת תיקים בכל המוסדות ,ליווי וביצוע כל דרישות המוסדות.

עסק פטור – יתרונות לצד חסרונות

מה כדאי לפתוח – עסק פטור או עסר מורשה, קרא במאמר מהן היתרונות ברישום כעוסק פטור. האם כדאי לרשם במע”מ כי עסק פטור.

מעבר מעוסק פטור לעוסק מורשה

המאמר מיועד לאנשי כספים ,רואי חשבון ,וללקוח פרטי המעוניין להעמיק ידיעותיו, אני עוסק פטור אבל יש לי חברה שהוא עוסק מורשה והוא עוסק באותו תחום עיסוק כמו שלי והוא מקבל החזרי מעיימ ,ואני גם רוצה ” אם זהו המצב יתכן וכדאי לכם להפוך לעוסק פטור כדי להיות בטוחים בכך עליכם לבחון מספר דברים. קרא עוד:

ממה מורכב הדוח השנתי ?

אם הינך נדרש להגיש את הדוח השנתי בגלל שיש לך עסק ,יש לצרף בין השאר פלט שבו יהיו סך המכירות ,דהיינו מחזור העסקאות שנעשה באותה שנה . למטה מתחת לעסקאות ירשמו כל סוגי ההוצאות שהוצאתם בגלל הפעילות העסקית כאשר כל סוג הוצאה רשומה בשורה נפרדת . ההפרש בין מחזור העסקאות מכירות לבין כל סיכום כל סוגי ההוצאות הוא הרווח ברוטו ,או אם סיכום ההוצאות גבוה יותר ממחזור העסקאות הפסד .אם כן הכנסות פחות הוצאות זוהי הכנסה ברוטו אותה יש להעביר לשדה הכנסה מעסק בטופס המרכז הנקרא 1301. קרא עוד

הוצאות מוכרות

איזה הוצאות מוכרות אני יכול להכניס כדי להקטין את חבות המס שלי ומדוע ?ההוצאות שניתן לרשום כנגד ההכנסות הרשומות מקטינות את הרווח בספרים ובשל כך גם
מקטינות את חבות המס (כשהרווח יורד גם חיובי המס קטנים ). מכאן שישנה חשיבות לדרישת מלוא ההוצאות המגיעות בניכוי כדי למצות את הזכויות שהחוק מקנה בנושא ,כיצד אם כן נדע שדרשנו את כל ההוצאות המגיעות לנו ומיצינו את מלאו הזכויות במסגרת החוק ?

 

אודות משרד רואי חשבון נדב רותם בתל אביב

 משרד רואה חשבון (משפטן) נדב רותם ממוקם ברחוב נחלת יצחק 34 א, (קומה ב) בתל אביב בבנין משרדים חדיש שבו מגרש חניה מרווח. המשרד מטפל בעוסקים פטורים ,עוסקים מורשים ובחברותר פרטיות. הטיפול כולל פתיחת תיקים בכל המוסדות ,ליווי וביצוע כל דרישות המוסדות.

 

מאמרים בנושא ראיית חשבון

 

רואה חשבון לעסק

במסגרת מאמר זה ,ננסה לענות על השאלה ,האם ישנו שוני בשירות הניתן כאשר מדובר ב
רואה חשבון לעוסק פטור ,לעומת , רואה חשבון לעוסק מורשה ,כמו כן נסקור את הטיפול
שנותן רואה חשבון לעוסק פטור ,לעומת הטיפול הניתן על ידי רואה חשבון לעוסק מורשה
לצורך מתן מענה על השאלה נבחן ראשית את הצרכים של כל עוסק ,תוך התיחסות
לרשויות המס השונות .

מעבר מעוסק פטור לעוסק מורשה

המאמר מיועד לאנשי כספים ,רואי חשבון ,וללקוח פרטי המעוניין להעמיק ידיעותיו, אני עוסק פטור אבל יש לי חברה שהוא עוסק מורשה והוא עוסק באותו תחום עיסוק כמו שלי והוא מקבל החזרי מעיימ ,ואני גם רוצה ” אם זהו המצב יתכן וכדאי לכם להפוך לעוסק פטור כדי להיות בטוחים בכך עליכם לבחון מספר דברים. קרא עוד:

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

השאר תגובה