תפקידו של רואה חשבון

תפקידו של רואה חשבון בין היתר ,הוא לסייע לבעל העסק לדווח לראשויות המיסים עבורו.הנסיון שמצטבר לרואה חשבון ,כתוצאה מביצוע עבודתו ,מסייע בידו ליעץ לבעל העסק ,כיצד לנהל את ספרי הנהלת החשבונות ,ואיך לשפר את שיתוף הפעולה עם לבעל עסק ,כך שבעל עסק יגיש לרואה חשבון את רישומי הנהלת החשבונות והמסמכים באופן הנכון ביותר ,מבחינת הוראות ניהול ספרים ,והן מבחינת שיקוף חשבונאי מדויק ככל הניתן .

זכותו של כל בעל עסק ,למצות את מלוא זכויותיו החוקיות ככל שמדובר בתשלומי מיסים. ולכן ,אין צורך להכביר מילים על התרומה המקצועית של בעל מקצוע כדוגמת רואה חשבון אשר מכיר את פקודת מס הכנסה תקנותיה ויתר החוקים הנוגעים באופן שמאפשר מילוי החובות ומיצוי זכויות בעל העסק .

ניתן לראות את רואה חשבון כהחוליה המקשרת בין בעל העסק לבין ראשויות המיסים הן בנושאים הטכנים כגון פתיחת תיקים ,ביצוע דיווחים שוטפים והן בנושאים עקרוניים אשר דורשים מומחיות גבוהה יותר ,כגון יצוג בדיונים ,תכנוני מס ,גילוי מרצון ,וחוות דעת מקצועיות .

לאור האמור לעיל ,שואל את עצמו בעל עסק ,כיצד יש לבחור רואה חשבון ? ,מהו שכר הטרחה הראוי לביצוע התקשרות ? ,ואילו שרותים יכלול השירות ?
בתשובה לשאלות אלו ,יש להפריד בין בעל עסק קטן לבעל עסק גדול ,כאשר ההבדל בין העסק הגדול לעסק הקטן לצורך העניין יהיה, האם העסק מעסיק עובדים שכירים שהם מנהלי חשבונות במקצועם או שהוא קטן מידי לשם כך.

מומלץ יהיה בהתקשרות עם רואה חשבון לכלול את שרותי הנהלת החשבונות גם כן ,אחרת ,בית העסק יעסיק מנהל חשבונות פנימי שיהיה אחד מעובדיו .כמו כן לדעתי ,נכון יהיה לכלול את חוות הדעת על הדוחות הכספיים ש רואה חשבון נותן בכל התקשרות ,כמו גם יצוג בראשויות מכל הסוגים ויעוץ במיסוי כללי כחלק בלתי נפרד מכל התקשרות שנעשית עם רואה חשבון .

לשכר טרחה הנקבע חלק חשוב מכל התקשרות ולשם בחינה מדוקדקת יש להפריד אותו לסוגי השרותים השונים שניתנים ולהשוות כל מרכיב שירות בנפרד ,לדוגמא : עבור שרותי הנהלת חשבונות ינתן מחיר בנפרד ,עבור ביקורת דוחות כספיים ינתן מחיר בנפרד ,וכו ,כך שבעל העסק ידע ,ראשית עבור מה הוא משלם,ושנית ,האם ,ניתן לותר על רכיב שירות כלשהו . כמובן שלמומחיות של רואה חשבון ,וותק מקצועי ,יש לתת גם כן משקל ,בבחינת מחיר שכר הטרחה הננקב .


מאמרים בנושא ראיית חשבון

אודות משרד רואי חשבון נדב רותם בתל אביב

 משרד רואה חשבון (משפטן) נדב רותם ממוקם ברחוב נחלת יצחק 34 א, (קומה ב) בתל אביב בבנין משרדים חדיש שבו מגרש חניה מרווח. המשרד מטפל בעוסקים פטורים ,עוסקים מורשים ובחברותר פרטיות. הטיפול כולל פתיחת תיקים בכל המוסדות ,ליווי וביצוע כל דרישות המוסדות.

מעבר מעוסק פטור לעוסק מורשה

המאמר מיועד לאנשי כספים ,רואי חשבון ,וללקוח פרטי המעוניין להעמיק ידיעותיו, אני עוסק פטור אבל יש לי חברה שהוא עוסק מורשה והוא עוסק באותו תחום עיסוק כמו שלי והוא מקבל החזרי מעיימ ,ואני גם רוצה ” אם זהו המצב יתכן וכדאי לכם להפוך לעוסק פטור כדי להיות בטוחים בכך עליכם לבחון מספר דברים. קרא עוד:

ממה מורכב הדוח השנתי ?

אם הינך נדרש להגיש את הדוח השנתי בגלל שיש לך עסק ,יש לצרף בין השאר פלט שבו יהיו סך המכירות ,דהיינו מחזור העסקאות שנעשה באותה שנה . למטה מתחת לעסקאות ירשמו כל סוגי ההוצאות שהוצאתם בגלל הפעילות העסקית כאשר כל סוג הוצאה רשומה בשורה נפרדת . ההפרש בין מחזור העסקאות מכירות לבין כל סיכום כל סוגי ההוצאות הוא הרווח ברוטו ,או אם סיכום ההוצאות גבוה יותר ממחזור העסקאות הפסד .אם כן הכנסות פחות הוצאות זוהי הכנסה ברוטו אותה יש להעביר לשדה הכנסה מעסק בטופס המרכז הנקרא 1301. קרא עוד

הוצאות מוכרות

איזה הוצאות מוכרות אני יכול להכניס כדי להקטין את חבות המס שלי ומדוע ?ההוצאות שניתן לרשום כנגד ההכנסות הרשומות מקטינות את הרווח בספרים ובשל כך גם
מקטינות את חבות המס (כשהרווח יורד גם חיובי המס קטנים ). מכאן שישנה חשיבות לדרישת מלוא ההוצאות המגיעות בניכוי כדי למצות את הזכויות שהחוק מקנה בנושא ,כיצד אם כן נדע שדרשנו את כל ההוצאות המגיעות לנו ומיצינו את מלאו הזכויות במסגרת החוק ?

אתרים ושותפים מומלצים: אתר טכנאי מחשבים עם הרבה מאמרים בנושא תקלות מחשב, אתר תיווך משרדים אתר נדלן, משרדים להשכרה בתל אביב.