תכנון מס

 

תכנון מס

 

מהו תכנון מס בקווים כלליים ?

כיצד ניתן לאתר אפשרויות לתכנוני מס ?

כי ההגדרה לביצוע תכנון מס מעוררת מחלוקת לא פעם בין מתכנני מס עצמם

ובין מתכנן מס לבין ראשות המיסים. תכנון מס הוא בעצם מילה נרדפת לחסכון ממס על נקיטת אחת מהפעולות השונות.

שינוי צורת רישום או התאגדות.

שינוי שיטת דיווח.

תכנון מס נעשה כאשר חותרים להגיע משיעור מס גבוה לשיעור מס נמוך יותר על ידי

אימוץ אחד משתי  הדרכים שפירטתי לעיל (צורת רישום או התאגדות ,שינוי שיטת דיווח ,

שינוי שיטת רישום חשבונאי .

דוגמא :

נישום רשום ברשויות כעוסק מורשה עצמאי הכנסתו עולה בהדרגה ובמשך הזמן הכנסתו ברוטו

לחודש בממוצע חוצה את רף ה 40,000 ₪ ברוטו ,נישום כזה על ידי ביוצע מעבר לרישום כחברה

יכול להוריד את המס השולי ובכך ” להוזיל את עלויות המס שלו ” רשויות המס אשר ערות

לפוטנציאל התכנוני פעלו בהתאם והחל מ ינואר 2012 העלות את שיעור המס על דיבידנד בחברה

(דיבידנד =אחת משתי הדרכים למשוך את הרווחים בחברה )מ 25% ל 30% בנוקטם פעולה זאת

של העלאת המס על הדיבידנד הפחיתו את האטרקטיביות במעבר לרישום חברה .

תכנון מס באמצעות הוזלת תשלומי הביטוח לאומי אצל עצמאי.

פעולה נוספת שנקטו הרשויות להפחית את האטרקטיביות של מעבר לרישום חברה היא הורדת

סף ההכנסה בעוסק מורשה לתשלום ביטוח לאומי ,בשנים עברו ,עוסק מורשה שילם ביטוח לאומי

רק עד הכנסה ברוטו ממוצעת של 30,000 ₪ ,האוצר העלה משמעותית את הרף לתשלום ביטוח

לאומי והחלה נהירה לרישום חברות כדי לעצור את הנהירה לרישום חברות הופחת שוב שיעור

הסף לתשלום ביטוח לאומי כעצמאי ,עינינו הרואות כי בעוד מתכנני המס תרים אחרי שיעור מס

אפקטיבי מוזל כולל עבור לקוחותיהם ,תרים גם רשויות המס אחר פעולות אשר יתלו את העוקץ

התכנוני בפעולות של התאגדות ושינוי שינוי הרישום.

תכנון מס באמצעות שינוי שיטת דיווח.

קיימות בעולם החשבונאות מספר שיטות דיווח חשבונאיות :

רישום בשיטה החד צידית

רישום בשיטה הכפולה

רישום על בסיס מזומן

רישום על בסיס מצטבר

מחד ניתן לאמץ את השיטה המיטבית עבור הנישום הבוחר אותה ,מאידך קבעו רשויות

המיסים אילוצים שנועדו להקטין את הפוטנציאל התכנוני ,להלן חלק מהקביעות שנעשו על ידי רשויות המיסים

הגבלת האפשרות לדווח בשיטה החד צידית עד  גובה מחזור או מספר מועסקים

אילוץ תשלום מקדמות לפי בסיס מזומן לחברות שאין להם מלאי

מעבר משיטת רישום מזומן למצטבר באישור הרשויות או לפחות תוך מתן נאות

ניסיון להפסיק את משחקי החתול והעכבר מצד ראשות המיסים בא לידי ביטוי בפרסום

החובה על מנהלי עסק לציין בדוחות שלהם אם ננקט תכנון מס ומה טיבו .

נשאלת אם כן השאלה האם על ידי אילוצים שראשות המיסים קבעה וחובת הפרסום נסתם

הגולל על מרווח התמרון ,התשובה לשאלה זאת אינה מוחלטת וקרוב לודאי שהאילוצים

המפורסמים בחוק מקטינים את מרווח התמרון אך באיזו מידה ,זאת נדע במשך הזמן

יצוין גם כי בעוד מתכנן המס פועל בדרך כלל במהירות כאשר הוא מזהה פריצה

רשות המיסים פועלת יותר לאט זאת מכיוון שכל פעולה של פרסום תקנות כרוכה בחקיקה

משנית

לסיום כדי לערוך תכנון מס יש לפעול לפי השלבים הבאים :

  1. לזהות כלי תכנוני שניתן אולי בעזרתו להפחית מס (רישום סטטוטורי ,רישום חשבונאי ,וכו)
  2. לחשב את שיעור המס האפקטיבי הכולל לכל הרשויות על בסיס השיטה שתאומץ
  3. להשוות את שיעור המס האפקטיבי המשולם כיום לכל הרשויות במצב הקיים טרם ביצוע

4.במידה ונמצא שישנה אפשרות לחסוך מס יש לבחון את החיסכון תחת הנחה של רמות

הכנסה שונות שהעסק ייצר ,במילים פשוטות האם יש חסכון כאשר העסק מרוויח 40,000 ₪

בחודש ,30,000 ₪ בחודש וכך הלאה

5.את ההחלטה אם לבצע את התכנון מס יש לאמץ בד בבד עם הצפי לרמת ההכנסה

ספציפית (מירב תכנוני המס כדאיים ברמת רווחיות אחת ,ואינם רווחיים ברמת הכנסה אחרת )

6.לבצע בדיקה באיזה מצב חקיקתי נמצאת רשות המיסים באשר לתכנון הספציפי שאנו

רוצים לבצע (אם מעריכים שיש חלון הזדמנות של לפחות שנתיים שזה הבסיס להתכנות

כדאית לתכנון )

7.להעביר את התכנון בכתב לרפרנט של רשות המיסים לאחר זימון מפקיד השומה .

נדב רותם, רואה חשבון בתל אביב, רואה חשבון ברמת גן, משרד רואי חשבון