שכיר או עצמאי

שכיר בתלוש או פרילנסר בחשבונית

 

.עד עכשיו עבדתי בתלוש משכורת כשכיר והציעו לי אפשרות להמשיך באותו מקום עם חשבונית
כיצד אדע אם כדאי ובאיזה גובה תשלום כדאי ? מה עלי לשאול את הרואה חשבון וליהפך. עד עכשיו עבדתי כנגד חשבונית חודשית שהוצאתי מעתה ואילך מציעים לי באותו מקום לעבוד בתלוש משכורת ,כיצד אדע אם כדאי ובאיזה שכר כדאי ?

ואיזה שאלות עלי לשאול רואה חשבון כדי לדעת את התשובה המדויקת ?

לשם מענה על שתי השאלות בפתיח דרושים נתונים נוספים שעלינו לספק ל רואה חשבון כגון איזה
תשלום יחול עלינו כעצמאים/פרילנסרים ,איזה תשלום ירד מאיתנו אם נהיה שכירים ,רואה חשבון
מנוסה יוכל לענות לכם על השאלות לאחר שתספקו לו את הנתונים הבאים :

א. שכר ברוטו לפי שעה או חודש שמוצע לכם בהעסקה כשכירים
ב. שכר טרחה חודשי ללא מעמ כעצמאים פרילנסרים
ג. איזה הסכם קיבוצי חל על הסקטור שבו ישנה אפשרות להיות מועסקים כשכירים

תנאים נלווים ספציפיים שמוצעים מעבר לשכר ברוטו והוראות החוק השונות הקיימות
לאחר שסיפקתם את הנתונים ל רואה חשבון ,יערוך רואה חשבון את התחשיב לפי העקרון הבא :
כדי שיהיה כדאי לעבור משכיר כעצמאי תמיד השכר כעצמאי /פרילנסר צריך להיות גבוה יותר
כי אנו מוותרים על תנאים לפחות לפי הוראות החוק שהיו לנו כשכירים ומתחילים לשלם ביטוח
לאומי גם את חלק המעביד שהיה משולם .

כדי שיהיה כדאי לעבור מעצמאי פרילנסר לשכיר צריך ששכר הטרחה כפרילנסר לא יהיה גבוה
מהמשכורת כשכיר ושאר זכויות סוציאליות מכח הוראות החוק לפחות להלן דוגמה :
שכר ברוטו כשכיר לשעה שמוצע לעובד הינו 100 שח ברוטו לפני מסים
.שכר טרחה כעצמאי פרילנסר שמוצע לעצמאי הינו 130 שח ברוטו לפני מסים

להלן ביצוע חישוב לדוגמה על ידי רואה חשבון

שכר טרחה שעתי עצמאי פרילנסר 130 שח
הפחת ביטוח לאומי שמשולם ( xxx )שח לשכיר המעסיק משלם העצמאי משלם בעצמו מכיסו
הפחת זכויות סוציאליות על פי ( xxx ) שח לשכיר המעסיק משלם לעצמאי אין ***
הפחת זכויות סוציאליות על פי ( xxx )שח לשכיר המעסיק משלם לפי הסכם קיבוצי כשקיים ****
הפחת זכויות סוציאליות על פי ( xxx )שח לשכיר על פי מו”מ ,על פי הצעת המעביד *****
.הפחת הטבות נלוות ******* (xxx )שח רכב מהחברה שהיה צמוד וכעת לא יהיה נייד וכו
הפחת עלויות שכ”ט רואה חשבון (xxx ) עצמאי יצטרך להוציא סכום כלשהו עבור הטיפול בחשבונות
הפחת הגדלת זכויות סוציאליות (xxx )זכויות סוציאליות יגדלו ככל שהותק ימשיך להצבר כשכיר
שכר טרחה שעתי עצמאי פרילנסר 105 שח לאחר הפחתת כל ההטבות שניתנות כשכיר יהיה שווה
ערך ל 105 שח ,האם ישנה כדאיות לעבור לעבוד כפרילנסר עבור גידול של 5 % בשכר השעתי ?

מבחינה מתמטית טהורה התשובה היא כן ,איני בטוח שכל עובד יבחר בעצמאי ,מעבר לכך
אין לשכוח בהבדל מנטלי שטמון בקבלת החלטות של בני אדם לאחר עשיית הצעד ופתיחת תיק
עצמאי נפתחת אפשרות לשרת לקוחות נוספים ונוצרת גמישות מסוימת להפחתת התלות במעביד
אחד ,לצד אפשרות כלשהי של הגדלת ההכנסה מלקוחות נוספים ,כדאי לזכור כי לעיתים המספרים
אינם מספרים הכל ,או אחרת לעתים הסיפור האמיתי כלל אינו נמצא במספרים ,נניח מצב שבו
למעביד מסוים ישנו כבר מועמד אחד או יותר שמוכן לקבל את העבודה כנגד חשבונית כפרילנסר ,
במצב עניינים זה נראה כי אי רצון לשנות הסטאטוס יכול לסכן אותכם באיבוד המשרה ,כאשר
יהיו רבים שמוכנים לעבוד כנגד חשבונית או בעלי התמחות אחרים שכבר פתחו תיק כפרילנסרים
ופשוט מעוניינים בלקוחות חדשים ,יהיה קשה לשחות כנגד הזרם ,מוטב יהיה לזהות את הזרם
העיקרי ברמת המוכנות של קולגות לעשות את השינוי לצד החישובים המתמטים גרידא
***הזכויות הסוציאליות על פי החוק המגיעות לעובד הם רבות ומכסות מצבים רבים שלא תמיד
רלבנטים ולכן אין לדעת אם להכניסם לחישוב או לא ,לדוגמא חופש מחלה ,אין הכרח שהחולה
יהיה חולה וינצל את ימי המחלה ולכן אין לדעת אם להכניס אותם לחישוב ,מאידך ישנם זכויות
סוציאליות שתמיד רלבנטיות ותמיד יש להכניס אותם לחישוב כגון דמי מחלה ,הבראה ,ערבי
.חג ,כך גם תשלום הודעה מוקדמת במקרה של פיטורים וכו
ישנם ענפים שבהם נחתם הסכם קיבוצי שבו נקבעו זכויות סוציאליות עודפות על הזכויות על
פי חוק הכלליות ולפיכך במקרה כזה יהיה צורך להפחית את הזכויות העודפות
יודגש שבמקרה שישנו הסכם קיבוצי עם תנאים עודפים רואה חשבון שמחשב את הכדאיות
יפחית פעם אחת רק את הסכום הכולל של הזכויות הסוציאליות העודפות ולא יפחית בכלל את
.הסכום של הזכויות סוציאליות שהינם רק לפי החוק

***** לעיתים העובד בעל התמחות מבוקשת והמעביד מציע לו במו”מ פרטי תנאים עודפים שהם
גבוהים יותר מהזכויות על פי חוק וכן גבוהים יותר מהזכויות שניתנו לעובדים בענפים שישנם הסכמים
קיבוציים .

******יש לכמת הטבות שהיו לעובד כשהיה שכיר כגון רכב פרטי שהוצמד לו כשכיר וכעת יהיה עליו
לממן את קנייתו לבד ,לאמיתו של דבר כאשר קיבל העובד את הרכב מהחברה שילם על ההטבה
.מס הכנסה דרך התלוש ,אך אין לדעת איזה רכב יקנה כאשר יהפוך לעצמאי ומה תהיה העלות שלו

אודות נדב רותם, רואה חשבון בתל אביב

 משרד רואה חשבון (משפטן) נדב רותם ממוקם ברחוב נחלת יצחק 34 א, (קומה ב) בתל אביב בבנין משרדים חדיש שבו מגרש חניה מרווח. המשרד מטפל בעוסקים פטורים ,עוסקים מורשים ובחברות פרטיות. הטיפול כולל פתיחת תיקים בכל המוסדות ,ליווי וביצוע כל דרישות המוסדות.