רואה חשבון

מהם השרותים שנותן רואה חשבון ?

 

רשויות המס גובות על פי חוק אחוזים מרווחי העסק ,כדי לגבות את המיסים הם דורשות דוחות שונים לפיהם יחושב המס.תפקידו העיקרי של רואה חשבון הוא לבדוק את מידת נכונות הדוחות המוגשים ולעיתים לסייע בעריכתם. בין שאר השרותים, בודק רואה חשבון את חיובי המס שנובעים מהדוחות, בבדיקות אלו ,צובר רואה חשבון נסיון בהקטנת חיובי מס.שרותים נוספים שנותן רואה חשבון הם מתן הנחיות ופיקוח על ניהול ספרי חשבונות בהתאם לדרישות רשויות המס. ההתקשרות בין בעל העסק לרואה חשבון מתחילה בבדיקת ההתכנות העיסקית ורישום העסק ברשויות המס, וממשיכה בביקורת הדוחות הכספיים ויעוץ מס ואינה מסתיימת כל עוד העסק ממשיך בפעילותו .

 

המלצת רואה חשבון לרישום כעוסק פטור ,עוסק מורשה או חברה בע”מ ?

 

לאחר שהלקוח גיבש יחד עם הרואה חשבון את ההחלטה לפתוח בפעילות העיסקית חלה החובה להרשם ברשויות המס,על רואה חשבון להמליץ לבעל העסק כיצד להרשם .כאשר מדובר בעסק שנותן שירות ללקוחות פרטיים בהיקף נמוך יש להניח שתנתן המלצת רואה חשבון לרישום כעוסק פטור ,כאשר מדובר בבעל מקצוע חופשי או עסק שנותן בעיקר שירות ללקוחות עסקיים בנפח פעילות נמוך עד בינוני, יש להניח שתנתן המלצת רואה חשבון לרישום כעוסק מורשה,מנגד כאשר הפעילות העיסקית גבוהה יותר ובעל העסק אינו מתכוון למשוך את כל רווחי העסק לצריכה פרטית תנתן המלצת רואה חשבון לרישום כחברה בע”מ.

 

רואה חשבון נותן הנחיות לניהול ספרים

 

בעת רישום העסק ברשויות המס נקבע סיווג כלכלי תחתיו ירשם העסק ,רשויות המס דורשות מכל קבוצת סיווגים כלכליים דרישות ניהול ספרים שונות במקצת, לאחר הרישום, רואה חשבון נותן הנחיות לניהול ספרים שמתאימות לקבוצת הסיווגים הכלכליים אליה משתייך העסק ,התרחבות או הצטמצמות בפעילות העיסקית, תשנה את דרישות ניהול החשבונות שרשויות המס ידרשו, על כן, רואה חשבון נותן הנחיות לניהול ספרים חדשות, שמתאימות למצב החדש. ככל שהדברים אמורים לגבי פעילות עסקית רחבה (בעיקר בחברות ) שכרוכה בתשלום לספקים וקבלני משנה,לרשויות המס דרישות מורכבות יותר ויותר (בין יתר הדרישות קיימות הוראות חוק מיוחדות הנקראות תקנות ניכוי במקור ) ישומם של הוראות ניכוי במקור דורשת נסיון רב ועל כן דרוש לכך רואה חשבון המתמחה בכך .

 

רואה חשבון מבקר דוחות כספיים

 

החוק יחד רק לרואה חשבון את תפקידו כמבקר, אשר נותן את חוות דעתו על גבי דוחות כספיים באיזו מידה הדוחות משקפים את מצב העסק ותוצאות העסק לתקופה האמורה .הסיבה לכך שהחוק מתיר רק לרואה חשבון מבקר דוחות כספיים לתת חוות דעת היא שהחוק מכיר בכך שרק לרואה חשבון ההכשרה המתאימה לערוך ביקורת על דוחות החברה, מכאן החשיבות שלצד האחריות למתן חוות הדעת יתן רואה חשבון מבקר דוחות כספיים המלצות למנהלי החברה בדבר שיפורים שעליהם לישם בביצוע רישומי החשבונות, במילוי הוראות ניהול ספרים, בדרך עריכת הדוחות הכספיים.

 

משרד רואה חשבון נדב רותם

 

רואה חשבון(משפטן ) נדב רותם מייצג כעצמאי בעל משרד, חברות ובעלי עסקים למעלה מ 20 שנה.המשרד נותן בנוסף לעריכת דוחות שנתיים, גם יעוץ למיסוי בעת פרישה לגמלאות,יעוץ להקטנת מס שבח ,להקטנת מס בקבלת פיצויי פרישה,פדיון מחלה ,החזרי מס לשכירים, חישובי שכר עבודה והפקת תלושי שכר, שרותי הנהלת חשבונות לעסקים קטנים וחברות בע”מ,עריכת הצהרות הון, ,יצוג מול הרשויות בליקויי ניהול ספרים,ביצוג מול הרשויות בדיוני שומות ,יעוץ מס ותכנון מס במיסוי יחיד ,חברה משפחתית,וחברה בע”מ .