רואה חשבון פתיחת עוסק פטור

                                        

        

       מהו תפקידו של רואה חשבון בפתיחת עוסק פטור ?

למרות האפשרות לפתוח את התיקים באופן עצמאי, כדאי ואפשר להעזר ברואה חשבון. רואה חשבון במקרים רבים יסכים גם שעלות הפתיחת תיקים תהיה כלולה בתוך מחיר הדוח השנתי ולכן אין סיבה למה לא להעזר ברואה חשבון פתיחת עוסק פטור. ברור שישנם סוגיות שקשורות ל פתיחת עוסק פטור שלולא יעוץ ראשוני עם רואה חשבון, עוסק פטור לא יהיה מודע אליהם כגון: הסיווג הענפי שיקבע בעת פתיחת התיק, ההשלכות שיש לקביעת הסיווג הענפי בעת פתיחת עוסק פטור על הוראות ניהול ספרים שיחולו על העוסק והקריטריונים מבחינת רווחיות שתיקו של העוסק עלול להבדק לפיהם על ידי רשות המיסים כפי שמתפרסמות בקוי הנחיה לבדיקת רווחיות עסקים בפרסומים רשמיים של רשויות המיסים.

(ניתן לעיין בפרסומים אלו בספרים שמוציאה הוצאת רונן עבור רשות המיסים ובין היתר בספר קוי הנחיה לבדיקת סבירות הכנסה שיוצא לאור על סמך סטאטיסטיקות שעורכת רשות המיסים על בסיס הדוחות המוגשים אליה מידי שנה).

                                דיווח לרשויות בעזרת רואה חשבון

כאשר הפתיחה נעשית בעזרת רואה חשבון והעוסק פטור מטיל על רואה חשבון לנהל את החשבונות אזי העוסק פטור ימסור מידי חודשיים את ההכנסות וההוצאות לרואה חשבון. הרואה חשבון יקליד את המסמכים על גבי המחשבים ולרואה חשבון תהיה תמונה לגבי הרווחיות הפעילות העיסקית של העוסק פטור. בהתאם לכך יוכל לשלם מקדמות מתאימות למס הכנסה ולביטוח לאומי וכן יוכל לדווח בסיום השנה על המחזור העיסקי בשנה שקדמה ולא יאוחר מ 30 לינואר בשנה העוקבת.

כאשר על פי רישום המסמכים בתוכנה יסתמן שהעוסק הפטור עומד לעבוד את רף המחזור האפשרי להשאר כעוסק פטור יוכל הרואה חשבון מבעוד מועד לגשת למעמ להעביר את העוסק פטור לעוסק מורשה מבלי שהעוסק פטור ינזק כספית כפי שקורה לעיתים קרובות. כאשר העוסק פטור מתנהל לבד, או אז העוסק פטור אינו משתמש בתוכנה שסוכמת את ההכנסות ואינו יודע במדויק מה מחזור ההכנסות שלו ואינו שם לב שהוא עובר את המחזור האפשרי לעוסק פטור וממשיך לא לגבות מעמ מהלקוח כפי שעוסק מורשה חייב כאשר הוא נרשם בדיעבד אחורה כעוסק מורשה הוא נאלץ לשלם את המעמ על העסקאות שעשה לאחר שעבר את המחזור של עוסק פטור מבלי שגבה מהלקוח את המעמ.

                               דיווח לרשויות לאחר פתיחת עוסק פטור

כאשר ההנהלת חשבונות נעשית על ידי העוסק פטור בעצמו אזי מן הסתם העוסק פטור יהיה אחראי לדווח לרשויות בעצמו היות וחומר הנהלת החשבונות והרישומים בידו בלבד. העוסק פטור יזדקק לוודא בכוחות עצמו שהוא משלם מקדמות מתאימות למס הכנסה ולביטוח לאומי נושא שיכול להכביד עליו או להותיר אותו במצב שלקראת סוף שנה יהיה עליו להוסיף בפעם אחת סכום נכבד כדי להשלים את החבות מס הסופית.

לשם ביצוע הנהלת החשבונות ורישום ההכנסות וההוצאות יזדקק לרכוש תוכנת הנהלת חשבונות שקיבלה אישור מרשות המיסים ולבסוף כאשר תסתיים השנה סביר להניח שלא יגיש את הדוח השנתי בעצמו אלא יפנה לרואה חשבון כדי שיגיש לו את הדוח. מצב עניינים זה אם ננכה את עלות התוכנה והטרחה בניהול הנהלת חשבונות עצמי מעלות ניהול כוללת על ידי רואה חשבון שזהו עיקר עיסוקו נראה שהתוספת מאד קטנה וכדאי יותר לנהל את הכל אצל רואה חשבון שיהיה אחראי גם כ רואה חשבון פתיחת עוסק פטור וגם לאחר פתיחת העוסק פטור.

                          משרד רואה חשבון נדב רותם

משרד רואה חשבון נדב רותם נותן שרות כולל לעוסקים פטורים, פתיחת עוסק פטור כלולה במחיר הגשת הדוח השנתי ניתנת הדרכה כיצד להעביר את החומר מידי חודשיים נעשית ביקורת על מסמכי הנהלת החשבונות ולאחר שנמסר החומר בדו חודשי ניתנים טיפים לגבי הוצאות נוספות שבאפשרות העוסק פטור להביא ובכך באפשרותו להקטין את חבות המס והביטוח לאומי.

ניתנת הדרכה לעוסק פטור באשר ישנם מיקרים שהוא צריך להוציא זיכוי, לבטל עיסקה, כאשר מתברר שיש חוב אבוד וההכנסה דווחה וצריך לבטלה, ניתנת הדרכה לגבי ספרי עזר נוספים שרשות המיסים דורשת לנהל כמו ספר הזמנות, כמו כן ניתן יעוץ מס לגבי הסכום שצריך להפקיד לקרן פנסיה, הסכום שכדאי להפקיד לקרן השתלמות, אשר נראה על פי רישומי הנהלת החשבונות שהעוסק מתקרב למחזור שממנו והלאה חייבים להרשם כעוסקים מורשים ניתנת הדרכה מהו העיתוי שבו הרישום יתבצע במינמום נזק, כמו כן ניתנת הדרכה לגבי פעולות של פיתוח עיסקי שכדאי לנקוט כדי להוביל את העסק קדימה מתוך נסיון שהצטבר בטיפול בעוסקים פטורים בעבר,עוסקים מורשים, חברות בע”מ וכו רואה חשבון נדב רותם עוסק בענף קרוב ל30 שנה מתוכם מעל 22 שנה כמיצג עצמאי, על צוות המשרד נמנים רואי חשבון מוסמכים, יועצי מס, מנהלות חשבונות.