רואה חשבון לעצמאים

מהו תפקידו של רואה חשבון לעצמאים ?

 

 

ניתן לומר כי רואה חשבון משמש עבור בעל העסק כיועץ עסקי שמומחה למס, מומחה לחשבונאות שאמונה על הנהלת חשבונות והדיווחים שנדרשים העצמאים להעביר למס הכנסה, ומיצג של עצמאים מול רשויות המס בכל עניין ודבר.

תפקיד זה בא לידי ביטוי בנקודות השונות בחייהם של העצמאים החל בפתיחת התיקים לצרוך תחילת פעילות, המשך במתן יעוץ לעצמאים כיצד להעביר את חומר הנהלת החשבונות הנפקת הכנסות באופן נכון של רציפות אסמכתאות,שימוש מבחין בין תעודות משלוח, לחשבונית מס, לקבלה.

ניהול ספרי עזר כגון: ספר מלאי במסחר, או ספר הזמנות בעיקר במתן שירות. לאחר תחילת הפעילות העצמאים מעבירים מסמכי הנהלת החשבונות לצרכי דיווח לרואה חשבון תוך ישום היעוץ שקיבלו. רואה חשבון לעצמאים מקליד את מסמכי הנהלת החשבונות וקובע אחת לתקופה את אחוזי המקדמות המתאימים לרמת הרווחיות הניבטת מהדוחות רווח והפסד של העצמאים. לאחר שמסתיימת השנה רואה חשבון לעצמאים מגיש את הדוח השנתי למס הכנסה, רואה חשבון לעצמאים שולח להם רשימת מסמכים שהיא נדרשת להגשת הדוח השנתי בינהם טופס 106 של בן הזוג, אישורי הפקדה לקרן פנסיה/ביטוח חיים/ קרן השתלמות/אובדן כושר וכו .

רואה חשבון לעצמאים בתחילת הפעילות

למרות שההחלטה על פתיחת העסק נתונה לבעל העסק מומלץ שהעצמאים שמתעדעדים לפתוח בפעילות יקבלו יעוץ לגבי ההתכנות העיסקית של הפעילות שברצונם להפעיל. את היעוץ ובניית התכנית העיסקית לשם קבלת אשראי כשדרוש ניתן לקבל מרואה חשבון לעצמאים.

רואה חשבון אשר בעל נסיון קודם עשיר בעסקים מאותו סוג יכול לספק אינפורמציות באשר לפדיונות שנהוגים בענף בתרחיש ממוצע ולגזור מהפדיון החזוי את ההוצאות, בדיקת התכנות ראשונית כזאת תיתן איתות ראשוני האם כדאי להמשיך בתהליך או לשנות את אופי הפעילות.על רואה חשבון לעצמאים בתחילת הפעילות לבחור את הסיווג הענפי לפיו ירשום את בעל העסק החדש, סיווג הענפי הזה נקבע בעת הרישום במעמ וכאשר הרישום נעשה על ידי הרואה חשבון לעצמאים ממשרדו הוא בוחר מתוך רשימת הסיווגים שקיימת במדינה לרישום זה השלכות לגבי הוראות ניהול ספרים המשתנות מענף לענף ואף לספרי העזר שרשות המיסים תדרוש מהעצמאים שפותחים את עסקם לראשונה.

רואה חשבון לעצמאים בהמשך הפעילות

לאחר שהעצמאים עוברים את שלב ההתכנות העיסקית ואף את שלב פתיחת התיקים וקביעת הסיווג העיסקי, באפשרותם לקבל יעוץ לגבי הוראות ניהול ספרים שחלות על הסיווג הענפי אליו הם משתייכים והוראות ניהול ספרים בסיסיות. מטרת היעוץ היא כפולה, אחת ביצוע סנכרון בין החומר שהעצמאים מפיקים ומעבירים לרואה חשבון לעצמאים והשניה, דרישת מלוא ההוצאות המגיעות לעצמאים, טכניקות כיצד לעקוב על כל חשבוניות של ההוצאות כדי

לא לפספס הוצאות, אופן העברת המסמכים והיעוץ בקשר אליו זהה בשלבי היעוץ לאופן העברת נתונים להכנת תלושי שכר לעובדים של העצמאים. לאחר מכן מתחילה הפעילות כעת רואה חשבון לעצמאים והעצמאים עצמם נתונים בסד זמנים קשיח שקובעות רשויות המיסים באשר לזמני הדיווח שיש לעמוד בו, לכל סוג של דיווח יש תאריך סופי שלאחריו הדיווח כרוך בקנסות, זהו המקום לומר שאחת ממטרות היעוץ ראשוני שרואה חשבון נותן לעצמאים מטרתו לא להגיע למצב של תשלום קנסות, ככול ששיתוף הפעולה של בעל העסק טוב יותר עם רואה חשבון כך יש להניח לא יגיע למצב של קנס המוטל בגין איחור.

עבור הדיווחים השוטפים למעמ ולמס הכנסה יש לדווח לא יאוחר מ 15-19 לחודש. עבור הדוח השנתי יש לדווח לא יאוחר מתאריך הארכה שניתנת לכל עצמאי ורואה חשבון.

שרות רואה חשבון לעצמאים במשרד רואה חשבון נדב רותם

רואה חשבון נדב רותם נותן שרותי רואה חשבון לעצמאים למעלה מ 22 שנה כעצמאי מיצג ברשויות המיסים וקרוב ל30- שנה בתחום, המשרד מטפל בכל סוגי העצמאים, עוסק פטור, עוסק מורשה, חברה בע”מ, השרות כולל את כל סוגי הדיווחים והיעוץ אליו נדרשים עצמאים בעלי עסק, בינהם הגשת הצהרת הון, בדיקת הפרשי הון , יצוג בדיונים, הגשת דוח שנתי, ביקורת דוחות כספיים. הנהלת חשבונות לעצמאים, הנהלת חשבונות לעוסק פטור, הנהלת חשבונות לעוסק מורשה, הנהלת חשבונות לחברה בע”מ. לצד שרותים אלו לעצמאים ניתן יעוץ במיסוי לפורשים לפנסיה, החזרי מס מוגדלים על ידי פריסת שבח בעת מכירת מקרקעין, החזרי מס מוגדלים כאשר ישנו תיק ניירות ערך, החזרי מס לשכירים במקרים שונים.על צוות המשרד נמנים לצד רואה חשבון נדב רותם, גם רואי חשבון מוסמכים, יועצי מס מוסמכים, ומנהלות חשבונות.