רואה חשבון לעסקים קטנים

מה מאפיין את השרות של רואה חשבון לעסקים קטנים ?

 

 

רואה חשבון לעסקים קטנים הוא נותן שרות בעל חשיבות מכרעת לעסק, לעיתים שכיחות רואה חשבון נותן גם שרות מיקור חוץ של הנהלת חשבונות,חישובי שכר עבודה והפקת תלושי שכר וגם שרות ביקורת דוחות כספיים. במאמר זה אסקור בקצרה את נקודות ההשקה בין עסקים קטנים לבין רואה חשבון בשלביו השונים של העסק. דגש מיוחד ינתן לגבי השרותים הבאים :

1. בחירת הסיווג הכלכלי לפיו ישויך העסק רשויות המס

2. בחירת סטאטוס הרישום לפיו ירשם העסק, כגון עוסק פטור, עוסק מורשה, חברה בע”מ

3. דרישות ניהול ספרים של רשות המיסים החלות על העסק בסיווג הכלכלי שאליו הוא עתיד להרשם.

4. כיצד משרד רואה חשבון נדב רותם נותן מענה לעסק בכל אחד מהדגשים .

 

ההנחיות שנותן רואה חשבון לעסקים קטנים בקשר לסיווג כלכלי

בעת הרישום של עסקים במחשבי רשויות המיסים משויך כל עסק שנרשם לסיווג כלכלי לפי רשימות קיימות של רשות המיסים. לקביעת הסיווג הכלכלי יש השלכות על הוראות ניהול ספרים שיחולו על העסק. לכל סיווג כלכלי ישנם סטאטיסטיקות עבר של ממוצע שיעורי הרווח שחושב מכל העסקים באותו סיווג כלכלי שפעלו בשנת המס הקודמת. רואה חשבון לעסקים קטנים צריך להנחות לרשום את הפעילות כך שתסווג בסיווג כלכלי שממוצע שיעורי הרווח נמוכים ממוצע שיעורי הרווח הצפויים לעסק הנרשם כעת .

ההסבר לכדאיות להרשם בקבוצה שבה שיעורי הרווח נמוכים משיעור הרווח הצפוי טמון בכך שרשויות המס נוהגות להזמין לטיפול שומתי עסקים ששיעורי הרווח שלהם נמוכים משיעורי הרווח הסטאטיסטי של הענף הכלכלי שאליו הם משתייכים.

?כיצד יקבע רואה חשבון אם להרשם כעוסק פטור, עוסק מורשה או חברה בעמ

רואה חשבון לעסקים קטנים ינחה לבצע רישום כעוסק פטור כאשר עיקר מכירות עסק קטן מיועדות ללקוחות פרטיים. לקוחות פרטיים אינם מקבלים בגין הקניה מעמ בחזרה ולכן לעוסק פטור שמוכר במחיר ללא מעמ יתרון בתמחור על פני עוסק מורשה וחברה שחייבות להוסיף מעמ למחיר המכירה. כאשר עיקר המכירות של עסק קטן מיועדות ללקוחות עסקיים יהיה כדאי לעסק קטן להרשם כעוסק מורשה,בעוד שהלקוחות יכולים לקבל את המעמ מהקניה בחזרה יכול העסק שרשום כעוסק מורשה לקבל גם הוא מעמ בחזרה מקניות שלו ובכך להוזיל את הקניות של עצמו .

רואה חשבון לעסקים קטנים בקשר להוראות ניהול ספרים

בעת שנקבע השיוך הכלכלי אליו שייך עסק קטן ניתן לפי השיווך הכלכלי לקבוע איזה ספרים על העסק לנהל,לכל שיוך כלכלי אחר נקבעו ספרי חשבונות שונים שיש לנהל,רואה חשבון לעסקים קטנים שהינו בעל פרקטיקה באותו שיוך כלכלי ינחה במדויק את בעל עסק קטן באיזו צורת רישום לרשום את העסקאות וכן איזה ספרי חשבונות יש לנהל כספרי עזר להנהלת החשבונות,בבקורת דוחות כספיים השנתית שנעשית על ידי רואה חשבון לעסקים קטנים יבחן רואה חשבון שוב את אופן הישום של הוראות ניהול ספרים ובהתאם לכך יתן המלצות בכתב להנהלת העסק.

שרות רואה חשבון לעסקים קטנים במשרד רואה חשבון נדב רותם

משרד רואה חשבון נדב רותם נותן את כל השרותים הדרושים לעסקים קטנים. בינהם שרותי הנהלת חשבונות, חישובי שכר עבודה והפקת תלושי משכורת. עריכת דוחות כספיים, יעוץ לגבי סטאטוס הרישום הרצוי,שיוך לענף כלכלי מתאים ,בדיקות התכנות עסקיות לפני רכישת עסק חדש, תכנון מס לעסקים קטנים, בחינת כדאיות של מעבר מעוסק פטור למורשה, מעוסק מורשה לחברה בעמ,בחינת כדאיות של רישום כחברה בעמ רגילה או חברה משפחתית,היעוץ הוא פרי נסיון של טיפול בעסקים קטנים בפרק זמן העולה על 20 שנה שבהם רואה חשבון נדב רותם מחליף את אנשי הכספים שנמצאים בעסקים גדולים לצד שרותים שהחוק יחד רק לרואה חשבון .