רואה חשבון לעוסק

רואה חשבון לעוסק פטור ורואה חשבון לעוסק מורשה

 

במסגרת מאמר זה ,ננסה לענות על השאלה ,האם ישנו שוני בשירות הניתן כאשר מדובר ברואה חשבון לעוסק פטור ,לעומת , רואה חשבון לעוסק מורשה ,כמו כן נסקור את הטיפול שנותן רואה חשבון לעוסק פטור ,לעומת הטיפול הניתן על ידי רואה חשבון לעוסק מורשה לצורך מתן מענה על השאלה נבחן ראשית את הצרכים של כל עוסק ,תוך התיחסות לרשויות המס השונות .

 

 

 

בביטוח לאומי : אין הבדל בין עוסק פטור , עוסק מורשה ,לכן גם אין הבדל בשירות שנותן רואה חשבון לעוסק פטור ,לעומת השירות שניתן על ידי רואה חשבון לעוסק מורשה ,ככל שהטיפול נוגע לענין ביטוח לאומי.

במס הכנסה : אין הבדל בין עוסק פטור , ל עוסק מורשה ,לכן גם אין הבדל בשירות שנותן רואה חשבון לעוסק פטור ,לעומת השירות שניתן על ידי רואה חשבון לעוסק מורשה ,ככל שהטיפול נוגע לענין מס הכנסה .

במס ערך מוסף : יש הבדל בין עוסק פטור , ל עוסק מורשה ,לכן ישנו הבדל בשירות שנותן רואה חשבון לעוסק פטור , לעומת השירות שניתן על ידי רואה חשבון לעוסק מורשה ,ככל שהטיפול נוגע לענין מס ערך מוסף .

 

פירוט השוני בטיפול במס ערך מוסף :

רשות המיסים דורשת מעוסק מורשה לדווח מידי חודשיים על סכומי המעמ תשומות ומעמ עסקאות שעל העוסק מורשה לקבל ולשלם ,לשם כך הטיפול שעל , רואה חשבון לעוסק מורשה לתת ל עוסק ,מתמצה בכך שה עוסק מורשה מעביר לכל היותר מידי חודשיים,את מסמכי הנהלת החשבונות שלו (מעבר למחזור מסוים על עוסק מורשה להעביר מידי חודש את מסמכי הנהלת החשבונות שלו ) ל רואה חשבון שלו ,רואה החשבון רושם את המסמכים (הכנסות ,הוצאות ,קניות וכו ..) ומדווח למס ערך מוסף את הסיכומים של ההכנסות ואת הסיכומים של ההוצאות + הקניות ,רואה החשבון מדווח גם באותו דיווח את סך הסכום של המע”מ שיש להעביר למעמ לפי ההכנסות(מע”מ עסקאות ) ,כך גם מדווח את סך הסכום של המע”מ שיש לקבל ממע”מ לפי הקניות + הוצאות (מע”מ תשומות ).

 

השירות שניתן על ידי רואה חשבון לעוסק בקשר לביטוח לאומי :

(לא נרשם עוסק פטור או מורשה כי השירות בכל הקשור לביטוח לאומי זהה עבור עוסק פטור ועוסק מורשה ,כזכור ). העוסק מעביר מידי חודש ולכל היותר מידי חודשיים את המסמכים ל רואה חשבון ,רואה החשבון רושם את המסמכים ,לאחר רישום המסמכים ניתן לגזור את הרווח ,לאחר שיש את הרווח של ה עוסק ,באפשרות ה רואה חשבון להעריך האם הרווח תואם את סכום המקדמות שמשולם לביטוח לאומי ,אם מתברר, שהרווח של העוסק גבוהה יותר מהערכה הראשונית לפיה משולמות המקדמות לביטוח לאומי , רואה חשבון מגדיל את סכום המקדמות המשולמות לביטוח לאומי ,ולהיפך ,אם מתברר שהרווח של העוסק נמוך יותר מההערכה הראשונית לפיה משולמות המקדמות לביטוח לאומי , רואה חשבון מקטין את סכום המקדמה המשולמת לביטוח לאומי .(את סכום המקדמה המשולמת לביטוח לאומי ניתן לשנות לא יותר מפעם ברבעון ).

 

השירות שניתן על ידי רואה חשבון לעוסק בקשר למס הכנסה :

(לא נרשם פטור או מורשה כי השירות בכל הקשור למס הכנסה זהה עבור עוסק פטור ומורשה ) העוסק גם כן מעביר מידי חודש את מסמכי הנהלת החשבונות ל רואה חשבון (ישנם עוסקים שמשלמים מקדמות למס הכנסה מידי חודשיים ,ומעבר לרווח מסוים ,מס הכנסה דורש לשלם מקדמה מידי חודש) רואה החשבון רושם את המסמכים (לא מתבצע רישום בנפרד לביטוח לאומי ,מס הכנסה ומע”מ אותו רישום מסמכים משמש גם עבור הטיפול בביטוח לאומי ,מס הכנסה ומע”מ .

לאחר רישום המסמכים מקבלים את הרווח התקופתי ורואה החשבון משלם את המקדמה אם האחוז הנקוב שמס הכנסה דורש לשלם גבוהה מידי לרווחיות של העוסק ,רואה חשבון יכול לקבל החלטה ולבקש ממס הכנסה להקטין את האחוז שהוא דורש לשלם כמקדמה ,ולהיפך אם רואה חשבון מניח שהאחוז שמס הכנסה דורש נמוך מידי עבור הרווחיות הנתונה ,רואה חשבון יכול לקבל החלטה ולבקש ממס הכנסה להגדיל את האחוז שהוא דורש לשלם כמקדמה .

 

לסיכום :

בשלב ראשוני מתבצע רישום של המסמכים (זהו שלב ביצוע הנהלת החשבונות ),לכל רישום של מסמך השלכה על הסכומי ביטוח לאומי ומס הכנסה שישולמו בסופו של דבר ,ואם יש במסמך מע”מ, אז יש גם השלכה על הסכום מע”מ שישולם/יתקבל בסופו של דבר , (ישנם מסמכי הנהלת חשבונות שאין בהם מע”מ )ולכן לא ישפיעו על תשלומי/תקבולי המע”מ אלא ישפיעו רק על תשלומי ביטוח לאומי ומס הכנסה .

כאמור ,הרווחיות יכולה להשתנות מידי תקופת דיווח אחת לאחרת ,בשל כך לא תמיד הסכומי מקדמות ששולמו לביטוח לאומי ומס הכנסה מתאימים לחבות השנתית המצטברת ויתכן מצב שבסוף שנה לאחר עריכת הדוח השנתי (הדוח השנתי כולל בין היתר את כל ההכנסות וההוצאות + קניות על העוסק ) יתברר כי יש להוסיף או לקבל ביטוח לאומי ,מס הכנסה , כמו כן יצוין שהחישובים לפיהם יש לשלם מקדמות ביטוח לאומי ומס הכנסה זהים עבור עוסק פטור ו עוסק מורשה והשוני בין עוסק פטור לעוסק מורשה מתמצה רק בחישוב המע”מ ,מטרתו של מאמר זה הייתה לנסות להמחיש את ההבדלים והדומה בשירות שנותן רואה חשבון לעוסק פטור ,אל מול השירות שנותן רואה חשבון לעוסק מורשה ,ועל כן סקרתי את נקודת הראות הצרה .של השוני הטכני בטיפול בין רואה חשבון לעוסק פטור לבין רואה חשבון לעוסק מורשה

 

אודות משרד רואי חשבון נדב רותם בתל אביב

 משרד רואה חשבון (משפטן) נדב רותם ממוקם ברחוב נחלת יצחק 34 א, (קומה ב) בתל אביב בבנין משרדים חדיש שבו מגרש חניה מרווח. המשרד מטפל בעוסקים פטורים ,עוסקים מורשים ובחברות פרטיות. הטיפול כולל פתיחת תיקים בכל המוסדות ,ליווי וביצוע כל דרישות המוסדות.

 

מאמרים בנושא ראיית חשבון

 

מעבר מעוסק פטור לעוסק מורשה

המאמר מיועד לאנשי כספים ,רואי חשבון ,וללקוח פרטי המעוניין להעמיק ידיעותיו, אני עוסק פטור אבל יש לי חברה שהוא עוסק מורשה והוא עוסק באותו תחום עיסוק כמו שלי והוא מקבל החזרי מעיימ ,ואני גם רוצה ” אם זהו המצב יתכן וכדאי לכם להפוך לעוסק פטור כדי להיות בטוחים בכך עליכם לבחון מספר דברים. קרא עוד:

 

רואה חשבון לעוסק פטור

מה תפקידו של רואה חשבון לעוסק פטור? משרד רואה חשבון נדב רותם מקפיד להחשף לרעיון העיסקי של העוסק הפטור לפרטי פרטים .הבנה מלאה של הפעילות העיסקית המתוכננת מסייעת במתן הנחיות מדויקות לאופן ניהול ספרי החשבונות.

 

רואה חשבון לחברה

במאמר זה נדון ברואה חשבון חיצוני ולא פנימי. ההבדל הוא בכך ש רואה חשבון חיצוני אינו עובד בחברה אלא מיצג את החברה מול ראשות המיסים ותפקידו הוא בין היתר לערוך ביקורת על הדוחות הכספיים של החברה. לצד שירותים נלווים נוספים שבאפשרות רואה חשבון לחברה לתת ,כגון יעוץ במיסוי ,יעוץ כלכלי ושרותי הנהלת חשבונות וכו.

 

שכיר או עצמאי

עד עכשיו עבדתי בתלוש משכורת כשכיר והציעו לי אפשרות להמשיך באותו מקום עם חשבונית.
כיצד אדע אם כדאי ובאיזה גובה תשלום כדאי ? מה עלי לשאול את הרואה חשבון וליהפך? עד עכשיו עבדתי כנגד חשבונית חודשית שהוצאתי מעתה ואילך מציעים לי באותו מקום לעבוד בתלוש משכורת
כיצד אדע אם כדאי ובאיזה שכר כדאי.