רואה חשבון לעוסק פטור

מהו תפקידו של רואה חשבון לעוסק פטור ?

 

תפקידו של רואה חשבון לעוסק פטור מתפרס לשלבים הבאים :

1. בחינה כלכלית של הרעיון העיסקי של העסק או משלח היד המתוכנן.
2. הדרכת העוסק בדבר הגדרת השיוך הכלכלי אליו יסווג העוסק מרשמי רשות המיסים .
3 . מתן הנחיות באשר לספרי החשבונות שיש לנהל ודגשים באשר לדרישות רשויות המס מעוסק פטור .
4 . רישום העוסק פטור במס ערך מוסף , המוסד לביטוח לאומי, ומס הכנסה .
5. רישום מסמכי הנהלת החשבונות והתאמת המקדמות למס הכנסה ולביטוח לאומי לרווחי העוסק הפטור .
6. עריכת הדוח השנתי על בסיס רישומי הנהלת החשבונות התקופתיים.

הנחיות רואה חשבון לעוסק פטור לניהול חשבונות

עיקרי הנחיות רואה חשבון לעוסק פטור לניהול חשבונות :

1. מתן קבלה מיד עם קבלת תקבול, ציון של פרטי התשלום על גבי הקבלה (כרטיס אשראי ,מזומן ,שיק ),ציון שם הלקוח והעבודה שנעשתה.
2. את הקבלות יש להוציא לפי רצף מספרי האסמכתא שמוטבעים על גבי הקבלות.
3.כאשר מתבטלת עסקה ומוחזר התשלום על העוסק פטור לקבל את קבלת המקור בחזרה, להצמיד אותה לקבלת ההעתק שנשארה בידיו ולרשום על גבי שתי הקבלות ביטול.
4. כאשר מתבטלת רק חלק מעסקת המכירה או ניתנת הנחה על העוסק לתת ללקוח קבלת זיכוי ,על גבי העתק קבלת הזיכוי יש להחתים את הלקוח שקיבל את קבלת הזיכוי .
5. כאשר עבודה מוזמנת מראש ללא תשלום סמוך להזמנה , או כשנעשית עבודה ללא תשלום בגמר העבודה, חלה לרוב החובה לנהל ספר הזמנות בנוסף לספרי קבלות .

רישום העוסק פטור על ידי רואה חשבון לעוסק פטור

כדי שרואה חשבון לעוסק פטור ירשום את העוסק כעוסק פטור במע"מ דרושים המסמכים הבאים :
1.צילום תעודת זהות + ספח .
2. טופס פתיחת תיק במס ערך מוסף ממולא וחתום.
3. יפוי כח חתום על ידי העוסק .
. 4 .לעיתים נדרשת תעודת מקצוע או אסמכתא אחרת המעידה על אופי הפעילות העתידי .
לאחר פתיחת התיק במס ערך מוסף ניתן לפתוח גם תיק במס הכנסה ובביטוח לאומי , לצורך פתיחת התיק במס הכנסה וביטוח לאומי לא דרושים מסמכים מיוחדים פרט לטופס פתיחה ויפוי כח מתאים. רואה חשבון לעוסק פטור מזין את בקשת פתיחת התיק במעמ דרך החיבור הממוחשב. במשרדו וסורק את המסמכים למעמ דרך החיבור הממוחשב למע"מ , החיבור הממוחשב למעמ מאפשר לו לפקח על תהליך הפתיחה ולענות למעמ על שאלות ובירורים כשישנם .

רואה חשבון לעוסק פטור מתאים את גובה המקדמות

על עוסק פטור הרשום ברשויות המס להעביר מקדמות למס הכנסה ולביטוח לאומי כך שהסכום המצטבר השנתי ששולם כמקדמה יהיה זהה ככול הניתן לסכום החבות השנתית שיגזר מרווחיותו של העוסק הפטור ,כך שבסיכומו של דבר לא יהיה על העוסק הפטור להוסיף תשלום גדול למס הכנסה או לביטוח לאומי בסוף שנה ,או לחליפין לא יהיה החזר גדול עקב תשלומי מקדמות גבוהים מידי במהלך השנה. יודגש כי סכום המקדמה לביטוח לאומי הוא הבסיס לתשלום בעת פגיעה בעבודה ומכאן גם החשיבות בתשלום מקדמות אלו .

רואה חשבון לעוסק פטור במשרד רואה חשבון נדב רותם

רואה חשבון נדב רותם מקפיד להחשף לרעיון העיסקי של העוסק הפטור לפרטי פרטים .הבנה מלאה של הפעילות העיסקית המתוכננת מסייעת במתן הנחיות מדויקות לאופן ניהול ספרי החשבונות .רואה חשבון נדב רותם בודק את הרווח המצטבר אל מול המקדמות המשולמות ומתאים את סכום המקדמות כך שלא יווצר פער בסוף השנה בין המס שיחולעל הרווחים לעומת המקדמות ששולמו בפועל .רואה חשבון נדב רותם עורך את הדוחות השנתיים ,כך שהעוסק הפטור יזכה לכל ההטבות והזיכויים האפשריים במסגרת חוקי המס .בעת הצורך מבוצעת הערת העוסק מפטור למורשה.

%d בלוגרים אהבו את זה: