רואה חשבון לעוסק פטור

מהו תפקידו של רואה חשבון לעוסק פטור ?

 

תפקידו של רואה חשבון לעוסק פטור מתפרס לשלבים הבאים :

1. בחינה כלכלית של הרעיון העיסקי של העסק או משלח היד המתוכנן.
2. הדרכת העוסק בדבר הגדרת השיוך הכלכלי אליו יסווג העוסק מרשמי רשות המיסים .
3 . מתן הנחיות באשר לספרי החשבונות שיש לנהל ודגשים באשר לדרישות רשויות המס מעוסק פטור .
4 . רישום העוסק פטור במס ערך מוסף , המוסד לביטוח לאומי, ומס הכנסה .
5. רישום מסמכי הנהלת החשבונות והתאמת המקדמות למס הכנסה ולביטוח לאומי לרווחי העוסק הפטור .
6. עריכת הדוח השנתי על בסיס רישומי הנהלת החשבונות התקופתיים.

הנחיות רואה חשבון לעוסק פטור לניהול חשבונות

עיקרי הנחיות רואה חשבון לעוסק פטור לניהול חשבונות :

1. מתן קבלה מיד עם קבלת תקבול, ציון של פרטי התשלום על גבי הקבלה (כרטיס אשראי ,מזומן ,שיק ),ציון שם הלקוח והעבודה שנעשתה.
2. את הקבלות יש להוציא לפי רצף מספרי האסמכתא שמוטבעים על גבי הקבלות.
3.כאשר מתבטלת עסקה ומוחזר התשלום על העוסק פטור לקבל את קבלת המקור בחזרה, להצמיד אותה לקבלת ההעתק שנשארה בידיו ולרשום על גבי שתי הקבלות ביטול.
4. כאשר מתבטלת רק חלק מעסקת המכירה או ניתנת הנחה על העוסק לתת ללקוח קבלת זיכוי ,על גבי העתק קבלת הזיכוי יש להחתים את הלקוח שקיבל את קבלת הזיכוי .
5. כאשר עבודה מוזמנת מראש ללא תשלום סמוך להזמנה , או כשנעשית עבודה ללא תשלום בגמר העבודה, חלה לרוב החובה לנהל ספר הזמנות בנוסף לספרי קבלות .

רישום העוסק פטור על ידי רואה חשבון לעוסק פטור

כדי שרואה חשבון לעוסק פטור ירשום את העוסק כעוסק פטור במע”מ דרושים המסמכים הבאים :
1.צילום תעודת זהות + ספח .
2. טופס פתיחת תיק במס ערך מוסף ממולא וחתום.
3. יפוי כח חתום על ידי העוסק .
. 4 .לעיתים נדרשת תעודת מקצוע או אסמכתא אחרת המעידה על אופי הפעילות העתידי .
לאחר פתיחת התיק במס ערך מוסף ניתן לפתוח גם תיק במס הכנסה ובביטוח לאומי , לצורך פתיחת התיק במס הכנסה וביטוח לאומי לא דרושים מסמכים מיוחדים פרט לטופס פתיחה ויפוי כח מתאים. רואה חשבון לעוסק פטור מזין את בקשת פתיחת התיק במעמ דרך החיבור הממוחשב. במשרדו וסורק את המסמכים למעמ דרך החיבור הממוחשב למע”מ , החיבור הממוחשב למעמ מאפשר לו לפקח על תהליך הפתיחה ולענות למעמ על שאלות ובירורים כשישנם .

רואה חשבון לעוסק פטור מתאים את גובה המקדמות

על עוסק פטור הרשום ברשויות המס להעביר מקדמות למס הכנסה ולביטוח לאומי כך שהסכום המצטבר השנתי ששולם כמקדמה יהיה זהה ככול הניתן לסכום החבות השנתית שיגזר מרווחיותו של העוסק הפטור ,כך שבסיכומו של דבר לא יהיה על העוסק הפטור להוסיף תשלום גדול למס הכנסה או לביטוח לאומי בסוף שנה ,או לחליפין לא יהיה החזר גדול עקב תשלומי מקדמות גבוהים מידי במהלך השנה. יודגש כי סכום המקדמה לביטוח לאומי הוא הבסיס לתשלום בעת פגיעה בעבודה ומכאן גם החשיבות בתשלום מקדמות אלו .

רואה חשבון לעוסק פטור במשרד רואה חשבון נדב רותם

רואה חשבון נדב רותם מקפיד להחשף לרעיון העיסקי של העוסק הפטור לפרטי פרטים .הבנה מלאה של הפעילות העיסקית המתוכננת מסייעת במתן הנחיות מדויקות לאופן ניהול ספרי החשבונות .רואה חשבון נדב רותם בודק את הרווח המצטבר אל מול המקדמות המשולמות ומתאים את סכום המקדמות כך שלא יווצר פער בסוף השנה בין המס שיחולעל הרווחים לעומת המקדמות ששולמו בפועל .רואה חשבון נדב רותם עורך את הדוחות השנתיים ,כך שהעוסק הפטור יזכה לכל ההטבות והזיכויים האפשריים במסגרת חוקי המס .בעת הצורך מבוצעת הערת העוסק מפטור למורשה.

 nadavמשרד רואה חשבון (משפטן) נדב רותם
ממוקם ברחוב נחלת יצחק  34 א, (קומה ב) בתל אביב בבנין משרדים חדיש שבו מגרש חניה מרווח. המשרד מטפל בעוסקים פטורים ,עוסקים מורשים  ובחברות פרטיות.
הטיפול כולל פתיחת תיקים בכל המוסדות ,ליווי וביצוע כל דרישות המוסדות, ובהם דוח שנתי ,הצהרת הון ,הנהלת חשבונות ,שכר ,יעוץ במיסוי ,יצוג מול מס הכנסה ,מס ערך מוסף , המוסד לביטוח לאומי ,רשם החברות  ויתר משרדי הממשלה.
המשרד נותן שירות בתל אביב והמרכז.
זמין ופנוי לטיפול לאורך כל שעות היום ובימים א-ה.
 
רואה חשבון (משפטן ) נדב רותם החל דרכו במחלקת מיסים במשרד בינוני בשנת 1994,לאחר סיום ההתמחות יסד את המשרד .העקרונות המנחים שהובילו אותו בניהול המשרד אז וכיום הם הכרת הפעילות של כל לקוח על בוריה, עמידה על זכויות הלקוח במוסדות ללא פשרות, התעדכנות מתמדת בחומר מקצועי ושיפור הרמה המקצועית ללא הרף. לצד ניהול המשרד וכחלק בלתי נפרד מישום העקרונות המנחים סיים רואה חשבון נדב רותם לימודי משפטים ,זאת מתוך הכרה שהשכלה משפטית רחבה תסייע לו לעמוד על זכויות הלקוחות ביתר שאת. המשרד משרת לקוחות מתחומים מגוונים ובהם חברות ליעוץ כלכלי והנדסה ,חברות הייטק ,בעלי מקצוע, חברות ליבוא ויצוא וחברות שירותים. רואה חשבון נדב רותם מעורב בכל התיקים בעצמו ונמצא בקשר ישיר עם כל הלקוחות.

 

מאמרים בנושא ראיית חשבון

 

רואה חשבון לעוסק פטור

מה תפקידו של רואה חשבון לעוסק פטור? משרד רואה חשבון נדב רותם מקפיד להחשף לרעיון העיסקי של העוסק הפטור לפרטי פרטים .הבנה מלאה של הפעילות העיסקית המתוכננת מסייעת במתן הנחיות מדויקות לאופן ניהול ספרי החשבונות.

 

רואה חשבון לחברה

במאמר זה נדון ברואה חשבון חיצוני ולא פנימי. ההבדל הוא בכך ש רואה חשבון חיצוני אינו עובד בחברה אלא מיצג את החברה מול ראשות המיסים ותפקידו הוא בין היתר לערוך ביקורת על הדוחות הכספיים של החברה. לצד שירותים נלווים נוספים שבאפשרות רואה חשבון לחברה לתת ,כגון יעוץ במיסוי ,יעוץ כלכלי ושרותי הנהלת חשבונות וכו.

 

רואה חשבון לעסק

במסגרת מאמר זה ,ננסה לענות על השאלה ,האם ישנו שוני בשירות הניתן כאשר מדובר ב רואה חשבון לעוסק פטור ,לעומת , רואה חשבון לעוסק מורשה ,כמו כן נסקור את הטיפול שנותן רואה חשבון לעוסק פטור ,לעומת הטיפול הניתן על ידי רואה חשבון לעוסק מורשה לצורך מתן מענה על השאלה נבחן ראשית את הצרכים של כל עוסק ,תוך התיחסות לרשויות המס השונות.

 

שכיר או עצמאי

עד עכשיו עבדתי בתלוש משכורת כשכיר והציעו לי אפשרות להמשיך באותו מקום עם חשבונית.
כיצד אדע אם כדאי ובאיזה גובה תשלום כדאי ? מה עלי לשאול את הרואה חשבון וליהפך? עד עכשיו עבדתי כנגד חשבונית חודשית שהוצאתי מעתה ואילך מציעים לי באותו מקום לעבוד בתלוש משכורת
כיצד אדע אם כדאי ובאיזה שכר כדאי.