רואה חשבון לעוסק מורשה

מהו תפקידו של רואה חשבון לעוסק מורשה ?

 

רואה חשבון לעוסק מורשה הוא הגורם המלווה את הפעילות העיסקית של העוסק מורשה.

ניתן לחלק את הפעילות העיסקית באופן הבא :

1.גיבוש הרעיון העיסקי ובדיקת ההתכנות העיסקית.

2. הרישום ברשות המיסים ובמוסד לביטוח לאומי.

3. ההנחיות המקצועיות והיעוץ שניתן על ידי רואה חשבון לעוסק מורשה לאחר ובסמוך לפעילות העיסקית. בנוסף לכך ניתנים גם שרותים נילווים של הנהלת חשבונות, חישובי שכר עבודה והפקת תלושי שכר.

רואה חשבון לעוסק מורשה צריך להכיר את תחום העיסוק של העוסק מורשה ואת הפעילות היחודית של העסק ביחס לענף בו הוא פועל.

 

רואה חשבון לעוסק מורשה בשלב גיבוש הרעיון העיסקי

הפעילות של עוסק מורשה כמו כל עסק אחר תניב ערך מוסף גבוהה יותר ככל שינתן מענה טוב יותר לצרכנים של שרות או מוצר. על העסק המתוכנן לוודא יחד עם רואה חשבון שהמודל העיסקי המתוכנן הוא הנכון ביותר בנסיבות הכלכליות הקיימות.

להכרות קודמת של רואה חשבון עם עסקים עם פעילות דומה או תנאים כלכליים ששוררים בענף המדובר משקל רב ביעוץ שבאפשרותו של רואה חשבון לעוסק מורשה לתת. בשלב זה נכון יהיה לערוך תזרים מזומנים חזוי כדי להעריך את התקציב הדרוש להשקעה עד לנקודת הזמן שבו הפעילות תהיה רווחית. בשלב שלאחר מכן לבחון את הוצאות המחיה הפרטיות של העוסק.

ברשות בעל העסק צריכה להיות היכולת גם:

1.לממן את הוצאות המחיה שלו עד לשבל שהפעילות מרויחה נטו את הוצאות המחיה במלואם

2. לממן את ההשקעה בעסק עד לשלב הרווחית לצד מימון הוצאות המחיה.

 

רואה חשבון לעוסק מורשה בשלב הרישום

על רואה חשבון לעוסק מורשה לרשום את העוסק במס ערך מוסף, מס הכנסה וביטוח לאומי. לצורך פתיחת התיקים מבצע הרואה חשבון שורת פעולות טכניות של מילוי טפסים ומסירת אסמכתאות. לצד ביצוע טכני של הרישום יש לבחור ענף פעילות אליו ישויך העוסק, ענף הפעילות נבחר מבין רשימות ענפים שרשות המיסים קובעת. לקביעה לאיזה ענף כלכלי ישויך העסק ברישום, השלכות על דרישות ניהול הספרים שעל העסק למלות.

לכל ענף פעילות ישנם דרישות ניהול ספרים שבחלקם דומות לענפי פעילות אחרים ובחלקם משתנות מענף פעילות אחר למשנהו. עבור כל ענף כלכלי שנמצא ברשומות רשות המיסים נערכות סטאטיסטיקות במשרד האוצר באשר לשיעורי הרווחיות ממוצעים של כל העסקים ששייכים לאותו ענף כלכלי, אי שיוך מתאים יכול לגרום לשיעורי הרווחיות של העוסק שנרשם כגבוהים מידי או נמוכים מידי ולהזמין בדיקות מיותרות מצד רשות המיסים.

 

רואה חשבון לעוסק מורשה לאחר תחילת הפעילות העיסקית

לאחר תחילת הפעילות העיסקית על רואה חשבון לתת הנחיות מקצועיות למילוי דרישות ניהול הספרים של רשות המיסים החלות על העסק. מבין דרישות ניהול ספרים קיימת לעיתים חובת ניכוי במקור. חובת ניכוי במקור הינה חובה המטילה על המשלם לבדוק אם למקבל אישור ממס הכנסה לקבל את מלוא התמורה. כאשר למקבל אישור ממס הכנסה לקבל את מלוא התמורה מהמשלם (זהו מצב שבו ברשות המקבל אישור על 0% ניכוי במקור ).

אם למשל למקבל יש אישור של 5%, אזי על המשלם לשלם למקבל 95% מהתמורה ולהעביר 5% מהתמורה למס הכנסה ולתת למקבל אישור שהועבר לזכותו 5% למס הכנסה. הוראות ניהול ספרים וניכוי מס במקור משתנות בעת גידול וקיטון במחזורי הפעילות ובמספר המועסקים.

 

שרותי רואה חשבון לעוסק מורשה במשרדנו

רואה חשבון (משפטן ) נדב רותם נותן שרות כולל לעוסקים מורשים למעלה מ 20 שנה השירות כולל יעוץ כלכלי, יעוץ מס, חוות דעת מקצועיות,  יצוג מול רשויות המס, סיוע בהשגת הלוואות בערבות מדינה, שרותי הנהלת חשבונות חד צידית, הנהלת חשבונות כפולה, חישובי שכר עבודה ותלושי שכר, עריכת דוח שנתי ועריכת הצהרת הון.

לצד הפעילות מול עוסק מורשה, המשרד נותן שרותי ביקורת דוחות כספיים לחברה בע”מ, חברה משפחתית, עמותה. כך גם ניתנים שרותים של פריסות מס שבח עד 4 שנים אחורה לצורך הקטנת תשלום המס שבח, החזרי מס לשכירים, הקטנת מיסוי של פורשים לגמלאות במגוון דרכים כגון : פריסת פיצויי פרישה עד 6 שנים, קיבוע זכויות באמצעות טופס 161 ד לצורך משיכת כספים פטורים ממס בפרישה או על ידי קביעת חלק מהקיצבה כפטורה ממס. השרות ניתן באדיבות וזמינות ותוך הקפדה בלתי מתפשרת על מקצועיות.

 

 

מאמרים בנושא ראיית חשבון

 

 

רואה חשבון לעוסק פטור

מה תפקידו של רואה חשבון לעוסק פטור? משרד רואה חשבון נדב רותם מקפיד להחשף לרעיון העיסקי של העוסק הפטור לפרטי פרטים .הבנה מלאה של הפעילות העיסקית המתוכננת מסייעת במתן הנחיות מדויקות לאופן ניהול ספרי החשבונות.

 

רואה חשבון לחברה

במאמר זה נדון ברואה חשבון חיצוני ולא פנימי. ההבדל הוא בכך ש רואה חשבון חיצוני אינו עובד בחברה אלא מיצג את החברה מול ראשות המיסים ותפקידו הוא בין היתר לערוך ביקורת על הדוחות הכספיים של החברה. לצד שירותים נלווים נוספים שבאפשרות רואה חשבון לחברה לתת ,כגון יעוץ במיסוי ,יעוץ כלכלי ושרותי הנהלת חשבונות וכו.

 

רואה חשבון לעסק

במסגרת מאמר זה ,ננסה לענות על השאלה ,האם ישנו שוני בשירות הניתן כאשר מדובר ב רואה חשבון לעוסק פטור ,לעומת , רואה חשבון לעוסק מורשה ,כמו כן נסקור את הטיפול שנותן רואה חשבון לעוסק פטור ,לעומת הטיפול הניתן על ידי רואה חשבון לעוסק מורשה לצורך מתן מענה על השאלה נבחן ראשית את הצרכים של כל עוסק ,תוך התיחסות לרשויות המס השונות.

 

שכיר או עצמאי

עד עכשיו עבדתי בתלוש משכורת כשכיר והציעו לי אפשרות להמשיך באותו מקום עם חשבונית.
כיצד אדע אם כדאי ובאיזה גובה תשלום כדאי ? מה עלי לשאול את הרואה חשבון וליהפך? עד עכשיו עבדתי כנגד חשבונית חודשית שהוצאתי מעתה ואילך מציעים לי באותו מקום לעבוד בתלוש משכורת
כיצד אדע אם כדאי ובאיזה שכר כדאי.