רואה חשבון לחברה

מהו תפקידו של רואה חשבון לחברה

 

רואה חשבון לחברה צריך ללוות את בעלי החברה והמנהלים מתקופת טרום הפעילות ועד בכלל .תקופת הליווי כוללת את השלבים הבאים :

1. יעוץ בשלב הטרום פעילות ,מומלץ שהיעוץ יכלול עריכת תזרים מזומנים חזוי , גיבוש נקודות חשובות לצורך עריכת הסכם בעלי מניות,כאשר ישנם בעלי מניות נוספים.

2. פתיחת החברה ברשויות המיסים, מומלץ שבשלב זה יוקדש זמן להגדרת העיסוק כך שהחברה תשויך לענף כלכלי שמתאים לאחוזי הרווחיות שלה, מנהלי החברה יקבלו הנחיות לגבי חובות ניהול ספרים שנגזרות מהשיוך לענף כלכלי .

3.השלב שלאחר תחילת הפעילות העיסקית, רואה חשבון לחברה נותן ליווי חשבונאי שכולל הנחיות למנהלי החשבונות באופן הכרה בהוצאות ובהכנסות, בחינת התאמת הרישומים החשבונאים לדרישות ניהול ספרים שחלות על החברה. יצוג החברה מול רשויות המס, יעוץ מס לחברה, בקורת פנים וביקורת דוחות כספיים.

 

רואה חשבון לחברה בשלב הטרום עיסקי

בעלי החברה פונים לרואה חשבון לחברה, בשלב זה החברה עדיין לא קיימת וקרוב לודאי שעדיין לא בוצעה ההשקעה, צריך להעריך את גובה ההשקעה הדרושה בעזרת תזרים מזומנים חזוי ,רואה חשבון לחברה הוא המתאים לערוך את התזרים בהנחה שהוא כבר טיפל בעסקים אחרים באותו תחום, יש לו הכרות קודמת עם מבנה ההוצאות וההכנסות של חברות בענף, הכרות קודמת זאת מאפשרת לבעלי החברה להערך כך שלגבי המימון הדרוש להשקעה יתקבל אישור עקרוני מהבנק על סמך התזרים שהוצג בפניו והליווי המקצועי שתקבל החברה מרואה חשבון לחברה.

בשלב זה על בעלי המניות לעשות הסכם בעלי מניות בינהם, על ההסכם לכלול בין היתר הסדרים שיחולו בכניסת משקיע נוסף,זכויות וטו למהלכים מיוחדים במקרה של הפסקת פעילות ,מכירת פעילות,השקעות נוספות ושינוי או הוספת תחום פעילות. ניתן לסכם בכך שרואה חשבון לחברה יכול מספר לחברה “החדשה” על הדברים שקרוב לודאי יקרו להם ושהרואה חשבון חווה לפני כן עם חברות מאותו תחום פעילות ורעיון עיסקי זהה.

 

רואה חשבון לחברה בשלב תחילת הפעילות העיסקית

בשלב זה לצד הביצוע הטכני של פתיחת התיקים מילוי הטפסים וצירוף האסמכתאות הדרושות, יש צורך לבחור במסגרת הרישום את תאור הפעילות שירשם בטופס בקשת הפתיחה. לדוגמא אם החברה תפעל גם כקמעונאית וגם כסיטונאית, יהיה על החברה לבחור רישום בענף פעילות של קמעונאות או סיטונאות. כידוע ענף הקמעונאות מאופיין ברווחיות גבוהה וענף הסיטונאות מאופיין ברווחיות נמוכה אך במחזורים גדולים, מומלץ שהחברה תוצג כבעלת רווחיות גבוהה מחברות באותו ענף שיוך כך שאולי כדאי לרשום אותה בענף הסיטונאות.

לאחר שנקבע ענף הפעילות רואה חשבון לחברה גוזר את הוראות הניהול ספרים שחלות על ענף שיוך במחזור המשוער ובמספר המועסקים איתו מתחילה את פעולתה.

לסיכום: 3 רכיבים קובעים את הוראות הניהול ספרים שיחולו על החברה :

1. תחום הפעילות

2. מחזור הפעילות בשנה שקדמה ובחברה חדשה מחזור הפעילות המשוער המוצהר

3. מספר המועסקים בפועל . הוראות ניהול ספרים הכוללות ניכוי מס במקור לעיתים סבוכות בשל מבנה האחזקות של החברה לעיתים בעלי החברה הם חברות אחרות .על כן נסיון מוקדם של רואה חשבון בניהול ספרים של חברות בתחום זהה הכרחי .

 

רואה חשבון לחברה לאחר תחילת הפעילות העיסקית

החברה החלה לפעול ונעשים רישומי הנהלת חשבונות שוטפים. על רואה חשבון לחברה לבחון את נכונות רישומי הנהלת החשבונות בשלב מוקדם ככל האפשר, איתור טעות של מנהלי החשבונות ואנשי הכספים של החברה ותיקונה יחסוך את כל הטעויות העתידיות . בין היתר יבחן הרואה חשבון כיצד מישמים מנהלי חשבונות החברה את הוראות ניהול הספרים בעיתוי הפקת מסמכים, ניהול ספרים מתאימים, ביצוע ניכוי מס במקור מספקים כשההוראות דורשות זאת, ולבסוף ישום של מדיניות הכרה נכונה בהוצאות והכנסות.

תוך כדי בחינה של כל האספקטים החשבונאיים שתוארו רואה חשבון לחברה מכיר את תהליכי הבקרה הפנימית בחברה מאתר את נקודות החולשה של החברה ומצביע על כך למנהלי החברה. זה המקום לציין שיעילות השירות של רואה חשבון באה לידי ביטוי שתוך כדי פיקוח על ישום הוראות החוק . הרואה חשבון מגבש המלצות תקופתיות לחברה לשיפורים בהיבט תפעולי שנוגעים באופן התשלום לספקים, לעובדים וגביה מלקוחות .

 

שרותי רואה חשבון לחברה במשרד רואה חשבון (משפטן ) נדב רותם

משרד רואה חשבון נדב רותם מספק שרותי רואה חשבון לחברות בקשת תחומים רחבה לצד מתן מענה טכני של דרישות הדיווח השונות של רשות המיסים לדוחות שנתיים דיווחים שוטפים וכו ,ישנו דגש על מתן יעוץ מונע. יעוץ מונע הוא בעצם כותרת לכל הליך שיפור גם בהיבט תפעולי וגם בהיבט רגולטורי. כדי לפשט את המונח יעוץ מונע, אומר שעל רואה חשבון לחברה ליזום המלצות שינווטו את החברה לפעול באופן הטוב ביותר בסיטואציה הקיימת, לעומת מצב נגדי שבו רק כאשר מנהלי החברה פונים אל רואה חשבון בשאלה הם מקבלים מענה נקודתי.

לצד שרותי ביקורת דוחות כספיים לחברות בעמ ניתנים לחברה גם שרותים נילווים של הנהלת חשבונות, חישובי שכר עבודה והפקת תלושי שכר, תכנוני מס. סיוע בקבלת הלוואות מקרנות מדינה וגופי מימון. בנוסף לשרותים שניתנים על ידי רואה חשבון לחברה, ניתנים גם מלוא השרותים הנדרשים לעוסק מורשה, עוסק פטור. ושכיר בין יתר השרותים עריכת דוח שנתי, הצהרת הון , פתיחת תיקים, סגירת תיקים, הנהלת חשבונות לעסקים קטנים, החזרי מס, יעוץ מיסוי בפרישה וקיבוע זכויות , פריסת פיצויים והפרשי שכר לצורך חסכון במס, פריסת מס שבח לצורך חסכון במס,העברה מפטור למורשה, ממורשה לחברה, העברה מחברה משפחתית לחברה בעמ רגילה ולהיפך .

רואה חשבון לעוסק

במסגרת מאמר זה ,ננסה לענות על השאלה ,האם ישנו שוני בשירות הניתן כאשר מדובר ב רואה חשבון לעוסק פטור ,לעומת , רואה חשבון לעוסק מורשה ,כמו כן נסקור את הט שנותן רואה חשבון לעוסק פטור ,לעומת הטיפול הניתן על ידי רואה חשבון לעוסק מורשה לצורך מתן מענה על השאלה נבחן ראשית את הצרכים של כל עוסק ,תוך התיחסות לרשויות המס השונות .

 עסק פטור – יתרונות לצד חסרונות

מה כדאי לפתוח – עסק פטור או עסר מורשה, קרא במאמר מהן היתרונות ברישום כעוסק פטור. האם כדאי לרשם במע”מ כי עסק פטור.

 מעבר מעוסק פטור לעוסק מורשה

המאמר מיועד לאנשי כספים ,רואי חשבון ,וללקוח פרטי המעוניין להעמיק ידיעותיו.
” אני עוסק פטור אבל יש לי חברה שהוא עוסק מורשה והוא עוסק באותו תחום עיסוק כמו שלי והוא מקבל החזרי מעיימ ,ואני גם רוצה ” אם זהו המצב יתכן וכדאי לכם להפוך לעוסק פטור כדי להי
בטוחים בכך עליכם לבחון מספר דברים: להמשך המאמר מעבר מעוסק פטור לעוסק מורשה .

 פתיחת עסק חדש

מאמר חדש בנושא פתיחת עסק חדש, מהו סדר הפעולות לפתיחת עסק חדש, מה נדרש לצורך פתיחת תיק במעיימ לעוסק פטור, לעוסק מורשה, חברה בע”ם, איזה טופס צריך למלא בשביל לפתוח עוסק.
כיצד ידע בעל העסק לאן לגשת לפתוח תיק, קרא עוד.