רואה חשבון לחברה

במאמר זה נדון ברואה חשבון חיצוני ולא פנימי. ההבדל הוא בכך ש רואה חשבון חיצוני אינו עובד בחברה אלא מיצג את החברה מול ראשות המיסים ותפקידו הוא בין היתר לערוך ביקורת על הדוחות הכספיים של החברה. לצד שירותים נלווים נוספים שבאפשרות רואה חשבון לחברה לתת ,כגון יעוץ במיסוי ,יעוץ כלכלי ושרותי הנהלת חשבונות וכו .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עבור בעל העסק חדש שאינו קרוב לתחום ראיית החשבון ,המושגים מעורפלים, ננסה לעשות סדר בדברים. ראשית כל חברה צריכה למנות רואה חשבון לחברה (מדובר מעתה ואילך רק על רואה חשבון חיצוני ). לצורך מינוי רואה חשבון לחברה תחילה צריך להתקשר עם רואה חשבון שמתאים ורצוי לערוך הסכם בכתב בין היתר כדאי לשם לב לדגשים הבאים אותם כדאי להציב בפני הרואה חשבון לחברה :

א. לדרוש לקבל מכתב המלצות לשינויים ותיקונים במערכת הבקרה הפנימית של החברה ובמערכת הנהלת חשבונות בפרט לגבי חלק זה של ההמלצות לא אפרט במאמר זה.
ב. לבקש לקבל הנחיות מראש כיצד להתנהל מבחינה כספית בחברה כך שההתנהלות תעלה בקנה אחד עם דרישות רשות המיסים ,במאמר זה אפרט בראשי פרקים לגבי עיקרי הדברים שעל רואה חשבון לחברה לייעץ לחברה.
יודגש כי הערך המוסף של רואה החשבון לחברה יתבטא במלואו באשר לאמור בסעיף ב מכיוון שאת הדברים הקשורים להתנהלות הכספית של החברה. כדאי לעשות מלכתחילה נכון ,כמובן רואה חשבון לחברה ידריך בפירוט ובתשומת לב ככל הניתן באשר לדברים הבאים :

1.לא כדאי להגיע למצב שבו בעלי השליטה או נושאי משרה בכירים יהיו חייבים כסף לחברה.
2.על כל השקעה כספית שבעל שליטה משקיע בחברה עליו לעשות הסכם מול החברה. בעריכת ההסכם עליו להתייעץ עם רואה חשבון לחברה באשר להשלכות המיסויות של ההסכם ואגע בהשלכות אלה על קצה המזלג. הריבית הנקובה בהסכם שהחברה תשלם לבעל השליטה מומלץ שתהיה עד גובה ריבית פטורה ממס וגם אם לא כדאי ש רואה חשבון על ההשקעה ,ראשות המיסים מוכנה לקבל שיעור של ריבית מסוימת כהכנסה פטורה. את ההכנסה הפטורה יש לדווח בדוח השנתי של בעל השליטה בחברה.

3..מומלץ לבקש מרואה חשבון לחברה בכתב את אחוזי ההפרשה לקופות וביטוחים מתוך משכורת בעלי השליטה ושל העובדים ,כך שההפקדות יהיו עד הסף האפשרי להכרה להכיר בהוצאה ,על רואה חשבון לחברה להסביר לו על ההשלכות המיסויות של כך.
4.מומלץ לקבל בכתב מרואה חשבון לחברה את הדגשים לקיום הוראות ניהול ספרים חלק מההוראות ניהול ספרים יהיו דומים להתנהלות של עוסק מורשה ,וחלק ייחודיים לחברה ,לדוגמא :

א. רואה חשבון לחברה ינחה את מנהלי החברה מעת לעת אם חלה עליהם חובת ניכוי במקור – חברות גדולות צריכות לבדוק אם יש לספק שלהם אישור ניכוי מס במקור ועל איזה שיעור. אם לדוגמא לספק שלהם יש אישור על 5 % ,יכול להיות מצב שהחברה צריכה לשלם לו 95 % מהכסף ו 5 % להעביר כמקדמה למס הכנסה .

ב .רואה חשבון לחברה ינחה את מנהלי החברה מעת לעת אם התווספה להם חובת ניהול ספרים חדשה או ירדה מהם חובת ניהול ספרים שהייתה. אסביר במה דברים אמורים . רשות המסים מטילה על חברה חובות ניהול ספרים בין היתר לפי מספר עובדים שהחברה מעסיקה ולפי מחזור עסקאות כולל מעמ בשנה הקודמת כאשר משתנה המחזור עסקים או משתנה מספר העובדים השינוי מצריך הערכות מחודשת לגבי אופן ביצוע הנהלת החשבונות. את ההערכות הזאת יש לעשות כל שנה מידי שנה. ללא יעוץ מיוחד מרואה חשבון לחברה לא ניתן יהיה להעריך נכון .

ב. הוראות ניהול ספרים של רשות המסים משתנים לפי העיסוק. נכון יותר יהיה להגיד כי בעצם ההשתייכות הענפית קובעת את דרישות הניהול ספרים של רשות המסים. מכך אפשר להסיק שכל פעם שהחברה נכנסת לתחום עיסוק חדש ,יש להתייעץ עם רואה חשבוןלחברה ולהבין את ההשלכות שיש לשינוי על הוראות ניהול הספרים של החברה .

5.מומלץ לבקש מרואה חשבון לחברה לערוך ביקורת עומק בנושא משכורות והוצאות שלעובדים יש נגיעה אישית אליהם לדוגמא :

א. האם הוצאות אחזקת רכב שמוצמד לעובד נרשמות נכון ,האם טובת ההנאה נזקפת נכון במשכורת העובד.

ב. האם הוצאות מזון של העובדים נרשמות נכון ,האם טובת ההנאה נזקפת נכון במשכורת העובד.
ג. פירוט בכתב של רכיבי הוצאות שנזקפו כהטבה בתלוש המשכורת של העובד וקבלת יעוץ מ רואה חשבון לחברה בקשר להוצאות אלו .
ד. כמו בסעיף ג אבל שלא שולם עליהם ביטוח לאומי וקבלת יעוץ מ רואה חשבון לחברה בקשר להוצאות אלו.
ה. רכיבי שכר בתלושי העובדים שלא שולם עליהם ביטוח לאומי וקבלת יעוץ מ רואה חשבון לחברה בקשר להוצאות אלו.
ו. עריכת טבלה לגבי הוצאות שקשורות לעובדים אך לא נזקף עליהם שווי וקבלת יעוץ מ רואה חשבון לחברה בקשר להוצאות אלו עריכת טבלה לגבי כל חיובי כרטיס בעל מניות ועובדים בכירים של כסף שנמשך על ידם ולא עבר דרך התלוש.

לסיכום: יתכנו נקודות נוספות ונושאי ביקורת רבים שכדאי לבקש מרואה חשבון לחברה לבצע ביקורת עומק שתלווה במתן דוח המלצות בכתב. יודגש כי החוק מטיל על רואה חשבון לחברה לחוות דעה באיזה מידה הדוחות הכספיים משקפים נאמנה את הפעילות ומצב העסקים של החברה. אך ניתן להשתמש בניסיונו ובקיאותו של רואה החשבון כדי לחדד את יישום הדרישות של ראשויות המס וכך לערך במניעת התנגשויות עם רשויות המס שיהיה להם מחיר יקר .

 

מאמרים בנושא ראיית חשבונות

 

אודות משרד רואה חשבון בתל אביב

משרד רואי חשבון (משפטן) נדב רותם ממוקם ברחוב נחלת יצחק 34 א, (קומה ב) בתל אביב בבנין משרדים חדיש שבו מגרש חניה מרווח. המשרד מטפל בעוסקים פטורים ,עוסקים מורשים ובחברות פרטיות.
הטיפול כולל פתיחת תיקים בכל המוסדות ,ליווי וביצוע כל דרישות המוסדות, ובהם דוח שנתי ,הצהרת הון ,הנהלת חשבונות ,שכר ,יעוץ במיסוי ,יצוג מול מס הכנסה ,מס ערך מוסף , המוסד לביטוח לאומי ,רשם החברות ויתר משרדי הממשלה.
המשרד נותן שירות בתל אביב והמרכז.
זמין ופנוי לטיפול לאורך כל שעות היום ובימים א-ה.

רואה חשבון לעוסק

במסגרת מאמר זה ,ננסה לענות על השאלה ,האם ישנו שוני בשירות הניתן כאשר מדובר ב רואה חשבון לעוסק פטור ,לעומת , רואה חשבון לעוסק מורשה ,כמו כן נסקור את הט שנותן רואה חשבון לעוסק פטור ,לעומת הטיפול הניתן על ידי רואה חשבון לעוסק מורשה לצורך מתן מענה על השאלה נבחן ראשית את הצרכים של כל עוסק ,תוך התיחסות לרשויות המס השונות .

 עסק פטור – יתרונות לצד חסרונות

מה כדאי לפתוח – עסק פטור או עסר מורשה, קרא במאמר מהן היתרונות ברישום כעוסק פטור. האם כדאי לרשם במע"מ כי עסק פטור.

 מעבר מעוסק פטור לעוסק מורשה

המאמר מיועד לאנשי כספים ,רואי חשבון ,וללקוח פרטי המעוניין להעמיק ידיעותיו.
" אני עוסק פטור אבל יש לי חברה שהוא עוסק מורשה והוא עוסק באותו תחום עיסוק כמו שלי והוא מקבל החזרי מעיימ ,ואני גם רוצה " אם זהו המצב יתכן וכדאי לכם להפוך לעוסק פטור כדי להי
בטוחים בכך עליכם לבחון מספר דברים: להמשך המאמר מעבר מעוסק פטור לעוסק מורשה .

 פתיחת עסק חדש

מאמר חדש בנושא פתיחת עסק חדש, מהו סדר הפעולות לפתיחת עסק חדש, מה נדרש לצורך פתיחת תיק במעיימ לעוסק פטור, לעוסק מורשה, חברה בע"ם, איזה טופס צריך למלא בשביל לפתוח עוסק.
כיצד ידע בעל העסק לאן לגשת לפתוח תיק, קרא עוד.

%d בלוגרים אהבו את זה: