רואה חשבון זול

מהו רואה חשבון זול ?

 

רואה חשבון זול הוא רואה חשבון שעבור השירות שהוא נותן, הוא גובה מחיר הוגן ואף פחות מכך כיצד אם כן ניתן להעריך את טווח עלות השירות הנכונה שמעל טווח זה העלות תחשב כבר יקרה יותר ומתחת לטווח העלות תחשב זולה. כדי לאמוד את עלות השירות הנכונה או ההוגנת עלינו להניח שמדובר בעבודה שהשכר בה אינו לפי תוצאות העבודה, וזאת מכיוון שכאשר השכר נגזר מהתוצאות אין צורך בידע מיוחד כדי לאמוד את העלות הנכונה.

כך גם עלינו לדעת את הפרמטרים הבאים :

א. מורכבות העבודה בעסק האמור

ב. נסיונו וכישוריו של רואה החשבון

ג .המחיר הממוצע שדורשים משרדי רואה חשבון על עבודות מסוג דומה, אם תרצו ניתן לקרוא למחיר הממוצע מחיר שוק.

 

מורכבות עבודת רואה חשבון זול

 

אם נניח הנחה שרואה חשבון זול, בעל כישורים מתאימים ועושה את העבודה היטב ובמחירי השוק, אזי הפרמטר של מורכבות העבודה, הוא החשוב ביותר לצורך מענה על השאלה, האם מדובר על רואה חשבון זול .

כדי להבחין במידת המורכבות יש לחלק את העבודה למספר סיווגים ותתי סיווגים, סיווג ראשון : עוסק מורשה, חברה בע”מ. תת סיווג של סיווג ראשון :הנהלת חשבונות על בסיס חד צידי , הנהלת חשבונות כפולה.סיווג שני : הנהלת חשבונות על בסיס מזומן,הנהלת חשבונות על בסיס מצטבר. כדי להשוות מחירים צריך להשוות עלות עבודה רק של עוסק מורשה על בסיס מצטבר והנהלת חשבונות כפולה, אי אפשר להשוות עלות עבודה של עוסק מורשה שאינו על בסיס מצטבר או שאינו נדרש להנהלת חשבונות כפולה.

 

כיצד נקבעת שיטת ניהול החשבונות שעל פיה עובד רואה חשבון זול

 

שיטת ניהול החשבונות נקבעת על ידי רשות המיסים, כל נישום לאחר שפתח את התיק מקבל מכתב שבו מפורטת שיטת הניהול שנדרשת ממנו. בעל העסק צריך להיות אחראי שבין אם הוא מקבל מחיר זול או יקר, העבודה כוללת את כל דרישות רשות המיסים לגביו.

רואה חשבון זול הוא רואה חשבון שיודע בדיוק מהם דרישות ניהול הספרים מבעל העסק מבצע אותם במלואם אך במחיר הוגן, הצעת מחיר נמוכה יותר יכולה להתברר כיקרה מאד אם אינה כוללת מענה לכל הדרישות של רשות המיסים. הדרישות של רשות המיסים מפורטות ב : הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), תשל”ג- 1973 להוראות ניהול ספרים נילוות 16 תוספות כל תוספת כוללת הוראות ספציפיות לפי תחומי עיסוק, כל עסק צריך להשתייך לאחת מ 16 התוספות.

 

שינויים בשיטת ניהול החשבונות על פיה עובד רואה חשבון זול

 

מלבד דרישות ניהול הספרים הכלליות והספציפיות שעל רואה חשבון זול לעמוד בהם,ישנם שינויים בדרישות ניהול ספרים כאשר מספר המועסקים של העסק גודל או קטן יתכן שיש שינוי בהוראות ניהול ספרים, כך גם כאשר מחזור העסקאות גודל או קטן יתכן שינוי בהוראות ניהול ספרים בעטיו ידרש מעבר ממערכת ניהול חשבונות חד צידית לכפולה או להיפך ממערכת ניהול חשבונות כפולה למערכת ניהול חשבונות חד צידית.

שינויים בשיטת ניהול החשבונות שחלה על רואה חשבון זול יכולים לנבוע משינוי תחום פעילות, שינוי של תחום הפעילות מעביר את העסק מתוספת אחת לאחרת ובעקבות כך משתנים דרישות ניהול הספרים של רשות המיסים.

 

שרותים במשרדנו

 

משרדנו מספק שרותי הנהלת חשבונות הגשת דוחות שנתיים שרותי ביקורת בהתאם להוראות ניהול הספרים של רשות המיסים כפי שהם חלות באופן ספציפי על כל עסק, המחירים שנגבים בעבור השרותים הוגנים וכוללים את מלא דרישות החוק.

משרדנו נותן גם שרותים נוספים שאינם קשורים בהוראות ניהול ספרים אלא בחסכון מס. החזרי מס מפעילות מסחר בניירות ערך, החזרי מס מפריסת מס שבח, תכנון ויעוץ מיסוי פרישה שכולל בין היתר קיבוע זכויות לפורש לפי 161 ד לצורך הגדלת פטורים ממס, לרשות המשרד נמצאים רואה חשבון ומשפטן נדב רותם שישמח לעמוד לצדכם בכל שלב משלבי הדיווח והיעוץ, להתראות .