רואה חשבון השוואת מחירים

כיצד תתבצע השוואת מחירים של רואה חשבון ?

 

 

כבכול השוואה יש להשוות בין פרטים מאותו סוג, כך שנשווה מחירים של רואה חשבון לעוסק פטור עבור עוסקים פטורים בלבד. ומחירים ל רואה חשבון לעוסק מורשה עבור עוסקים מורשים בלבד כמובן. כיצד אם כך תתבצע ההשוואה, כדי ליצור השוואה נכונה צריך לקבוע מלכתחילה את הפרמטרים שבעזרתם נשווה, אם למשל בחרנו פרמטרים של:

1.קירבה למקום מגורים או לעסק

2.שנות נסיון של רואה חשבון כמיצג עצמאי 3.עלות כוללת של השירות לסוג השירות המבוקש (עוסק פטור, עוסק מורשה, חברה בע”מ וכו ).במאמר זה לא אקח כפרמטר את נושא הכימיה האישית בין רואה חשבון ללקוח מכיוון שהדבר היא אנדיבדואלי ואינו בר השוואה.

השוואת מחירים לעוסק פטור

כאשר אנו דנים בהשוואת מחירים של רואה חשבון לעוסק פטור, ניתן להבחין בין שתי מסלולי שירות שיש להשוות בין כל מסלול שירות בנפרד, במסלול האחד העוסק פטור מעוניין רק בפתיחת תיקים(אם הוא חדש) ובדוח שנתי ,במסלול האחר העוסק פטור מועניין גם בהטלת אחריות על הרואה חשבון לגבי תשלומים שוטפים (לעיתים העוסק פטור בעל הכנסות גם כשכיר ועליו לשלם מקדמות מס הכנסה מידי חודש/ים, לעיתים ישנו שינוי דרסטי ברווחי העוסק פטור ונדרש לבצע שינוי תכוף במקדמות בביטוח לאומי ובמס הכנסה) במסלול האחר מוסרים את חומר הנהלת החשבונות מידי חודשיים לרואה חשבון לעוסק פטור, הרואה חשבון מקליד את החומר, רואה מה הרווחיות שנוצרה ומשלם לביטוח לאומי ולמס הכנסה מקדמות מותאמות לרווח, במסלול האחר יטב גם אם הרואה חשבון הוא זה שידווח למעמ מידי שנה על המחזור למעמ, כמו כן במסלול האחר הרואה חשבון יכול להתריע לעוסק פטור מבעוד מועד כאשר העוסק פטור מתקרב למחזור המחייב רישום כעוסק פטור ולרשום אותו במידת הצורך לעוסק מורשה.

כיצד תתבצע השוואת מחירים לעוסק פטור?

השוואת מחירים לעוסק פטור במסלול ברירת מחדל שבו העוסק פטור מבקש רק לפתוח תיקים ברשויות(אם זאת שנתו הראשונה ) ולהגיש דוח שנתי. קירבה: ניתן לבדוק משרדי רואה חשבון בקרבת מקום ולדגום את אלו אשר מתמחים באספקת מכלול השירות לעסקים קטנים.

לאחר מכן בהמשך ההשוואה אפשר לשוחח עם רואה חשבון לעוסק פטור מאותו משרד ולשאול לגבי שנות הניסיון שלו כבעל משרד ומיצג עצמאי. .לקבל הצעת מחיר לגבי השירות האמור. את ההשוואה ניתן לעשות כאמור גם במסלול האחר שבו מטילים את האחריות על רואה חשבון לעוסק פטור לבצע את התשלומים השוטפים ולשם כך מפקידים בידיו מידי חודשיים את חומר הנהלת החשבונות,כך גם רואה חשבון מקטין או מגדיל את המקדמות לביטוח לאומי ולמס הכנסה בהתאם לרווחיות כפי שהיא נראית בדוח לאחר שמלאכת הקלדת המסמכים נסתיימה.

השוואת מחירים לעוסק מורשה ולחברה בע”מ

יש לעשות בנפרד כמובן את ההשוואה לעוסק מורשה ולחברה בע”מ, אך תהליך ההשוואה זהה בעיקרו גם אצל עוסק פטור במסלול שמלוא האחריות לתשלומים שוטפים מוטלת על הרואה חשבון,כך גם תהליך ההשוואה זהה בין עוסק מורשה ולחברה, פרט לכך שעלות ניהול חברה בע”מ גבוהה יותר מעוסק מורשה בדרך כלל ביחס של 1 ל 3, עד יחס של 1 ל 4 במקרים של חברות מסוימות. הפרמטרים של קירבה, שנות נסיון, ועלות השירות חוזרים גם כאן,יודגש שבמקרה של חברה בע”מ יכול רק רואה חשבון לחתום על חוות הדעת הנלוות למאזן ולכן כדאי להתקשר רק עם רואה חשבון במקרה שמדובר על חברה בע”מ.

שרותים במשרדנו

רואה חשבון נדב רותם פועל כמיצג עצמאי בעל משרד לעסקים קטנים מעל 20 שנה מסוף שנות התשעים, המשרד נותן את מכלול השירותים שניתנים לעסקים קטנים, (עוסק פטור, עוסק מורשה, חברה בע”מ ) השרותים כוללים : הנהלת חשבונות לעוסק פטור בשיטה החד צידית על בסיס מזומן לפי חוק ,הנהלת חשבונות לעוסק מורשה בשיטה החד צידית או בשיטה הכפולה לפי דרישת מס הכנסה ובנוסף לכך הנהלת חשבונות לעוסק מורשה על בסיס מזומן או מצטבר לפי דרישת מס הכנסה, ככל האמור לגבי חברה בע”מ נעשית הנהלת חשבונות על בסיס מזומן או מצטבר בשיטה הכפולה לפי דרישת מס הכנסה, הנהלת החשבונות ככלל נעשית על פי הוראות ניהול ספרים וניכוי מס במקור.שרות נוסף שניתן כמובן הוא הדוחות השנתיים במקרה שמדובר בעוסק פטור ובעוסק מורשה ודוחות כספיים מבוקרים כשמדובר בחברה בע”מ, לצד שרותי הנהלת חשבונות, דוח שנתי ,ומאזן שנתי,ניתנת במהלך השנה תמיכה שנתית אשר כלולה במחירי הדוחות ללא הגבלה כאשר נדרש יעוץ או מתן אישורי רואה חשבון לכל מטרה.