רואה חשבון ברמת גן

רואה חשבון ברמת גן

 

 

משרד רואה חשבון נדב רותם ממוקדם בסמיכות לעיר רמת גן ומעניק שרותים לבעלי עסקים מאזור המרכז ועסקים מהעיר רמת גן .טל: 053-3332639

עיקר פעילותו של המשרד היא בנושאי מיסוי וכןרואה חשבון רמת גן
שרותי דיווח והגשת כל הדוחות הנדרשים לראשויות המיסים ובהם :

מאזן שנתי לחברה
דוח שנתי ליחיד עצמאי , שכיר
הצהרת הון
הנהלת חשבונות לעוסק ולחברה
יצוג בדיונים מול ראשויות המיסים
אספקת אישורי רואי חשבון שונים לפי צרכי הלקוח
פתיחת /סגירת תיקים במוסדות

משרד רואה חשבון ברמת גן

רואה חשבון (משפטן) נדב רותם עוסק בתחום מזה 18 שנה ומתוכם כ 14 שנה כעצמאי ובתיקים
המיוצגים על ידו בלבד . תוך כדי צבירת נסיון במהלך השנים התגבשה שיטת עבודת המשרד אשר מתבססת על שימת דגש לנושאים הבאים :
1. מתן ללקוח שירות מלא מתחילת הפעילות ועד סופו תוך הטרחתו באופן המינימלי
משמע,שהלקוח אינו צריך לטרוח לגבי דבר ,פרט למסירת מסמכי החשבונות
2. שימוש רב יותר ככל הניתן במערכת המחשב של מס ערך מוסף ,מס הכנסה ,ביטוח לאומי
אשר מחוברת לתשתית המשרד רואי חשבון לצורך פתיחת תיקים ,הגדלת והקטנת מקדמות,
הפקת אישורי פטור מניכוי במקור וניהול ספרים ,הפקת שאילתות שמיעלות את עבודת
הביקורת ,והפקת שאילתות שמיועדות ליעוץ מונע /הנחיות
3. פניה ללקוח תעשה באופן מרוכז ככל הניתן כדי לא להטריחו מעבר לדרוש תוך הנחייתו
(הנחיה ללקוח תהיה לעולם בנוסף לכל פגישה או הסבר בעל פה גם בכתב )
להעביר מסמכים שנדרשים באופן מרוכז בלבד אלינו
4. העברת יעוץ מונע באופן יזום ללקוח לפי מאפייני הפעילות שלו וללא הסתמכות על
פניה יזומה של הלקוח
5. בדיקה רבעונית והתאמת גובה תשלומים שוטפים לגובה הרווחים למניעת הפרשים

שירותי רו”ח  ברמת גן

הלקוח ,כיצד נכון לבצע יעוץ מונע ,איזה נושאים היעוץ המונע יכלול?

מהו יעוץ מונע ? במה יעוץ מונע שונה מיעוץ רגיל ? מהם היתרונות של יעוץ מונע לעומת יעוץ לבקשת

יעוץ מונע הוא העברת הנחיות ללקוח בכתב והסבר בעלפה לוודא שהוא הבין במועדים קבועים מראש
ולא כאשר הלקוח שואל ,כאשר הלקוח שואל לענות לו שוב ולהפנות אותו להנחיות שניתנו בעבר ולמסור
לו את ההנחיות הקודמות כפי שניתנו בעבר ובכתב
המועדים הם :
1.בעת התחלת פעילות : הנחיות לגבי ספרים שיש לנהל ,הנחיות לגבי דרכי העברת מסמכים ואמצעי
תשלום ,הנחיה לביצוע תשלומים בהוראות קבע לביטוח לאומי אישי ,הרשאה לחיוב חשבון במס הכנסה
ומס ערך מוסף ,שימוש מוקטן ככל האפשר בשיקים ,העברת מסמכים בפעם אחת לכל מועד דיווח אחד
הדרכת הלקוח לעדכן את משרדנו בכל שינוי שנעשה בעיסקו לדוגמא :
מעבר מעבודה בבית לעבודה ממשרד או חנות
מעבר ממכירה קמעונאית בלבד למכירה סטונאית ולהיפך
מעבר ממתן שירות בלבד למכירת מוצרים בנוסף ולהיפך
הפסקת פעילות בכלל ,הפסקת פעילות של תיק ניכויים
וכו…..
2.בגין כל שינוי על משרד רואה החשבון להעביר ללקוח הנחיות בכתב והסבר בעלפה לגבי ביצוע ההנחיות

יעוץ מונע שונה מייעוץ רגיל
בכך שביעוץ מונע ההנחיות ניתנות ללקוח ללא ששאל אלא לפי חיזוי מראש שלרואה החשבון המתבסס
על רצון להעלאת איכות השירות ונסיוןוידע מקצועי שנצבר
כלומר אין מחכים שהלקוח יפנה וישאל אלא מעבירים לו את ההנחיות באופן אוטומטי ,כאשר ראשית
הלקוח מונחה לעדכן לגבי כל שינוי שנעשה בעיסקו וכך מיד לאחר שעדכן מקבל הלקוח הנחיות חדשות
ההנחיות אינם ניתנות לכל לקוח בשונה מאחר אלא ההנחיות ניתנות לכל תרחיש של שינוי ,שתי עסקים
שנעשה אצלהם שינוי דומה יקבלו הנחיות זהות מיד לאחר שהודיעו

מהם היתרונות של יעוץ מונע לעומת יעוץ לבקשת הלקוח
ביעוץ מונע מובטח ברמ גבוהה יותר שהלקוח יקבל את ההנחיות המתאימות בזמן המתאים ולא בדיעבד.
ביעוץ לבקשת הלקוח יתכן מקרה שהלקוח לא מתאר לעצמו שבעקבות השינוי שנעשה עליו לנקוט בפעולות
מסוימות ולכן אינו שואל לגביהם את רואה החשבון ,רואה החשבון אינו יודע על כך ובשל כך לא מיעץ
ללקוח על כך ,נוצר כשל במצב שבו לרואה חשבון יש את הידע לטפל במצב נתון של שינוי ,הלקוח יודע
את השינוי אך בשל כשל בתיקשורת או במודעות הלקוח אינו מקבל בזמן את ההנחיות המתאימות

כדי שיעוץ מונע /הנחיות יבוצעו כהלכה
יש בפגישה הראשונית לתת ללקוח רשימה של שינויים שבעטיים מחויב הלקוח לעדכן אישית את הרואה
חשבון בעל המשרד וממנו יקבל הנחיה ,תוך הדגשת חשיבות העניין שאין לסטות ממנו על ידי הלקוח
כמובן שהרשימה נעשית בכתב והסבר בעל פה ,פעולה זאת הינה פעולה פותחת דלת להמשך שיתוף פעולה
פורה בין לקוח לרואה חשבון
לא נכון להרבות בהסברים בעל פה ללקוח או לצפות כי הלקוח ידע מה לשאול את הרואה חשבון נכון
לזום פניה אל הלקוח והעברת הנחיות יזומות מצד רואה החשבון כיצד לפעול

הנושאים שהיעוץ המונע יכלול
יהיו בעיקר שתי נושאים : האחד הוא כמובן נושאים מקצועיים גרידא באשר לנוגע לדרך הדיווח
והתשלום לראשויות המס ,והנושא השני יהיה הנחיות לגבי התקשורת בין הלקוח לרואה החשבון
ראוי לציין כי הנושא השני הנחיות ללקוח לגבי הפניה לרואה החשבון הוא המפתח לביצוע נכון
של הנחיות הנושא הראשון ללא תקשורת נכונה ומודעות של הלקוח לצורך לפנות לרואה חשבון
בזמן לא תהיה תועלת בידע שיש לכל רואה חשבון ברמת גן או עיר אחרת כשאינו מועבר בזמן ובעת צורך ללקוח

על רואה חשבון ברמת גן כמו בכל מקום אחר להקפיד על כך שזכויות ת הלקוח ימוצו באופן מלא
מול ראשויות המס ,הלקוח יונחה להביא את כל ההוצאות שנגרמו לו בגלל הפעילות העיסקית

כיצד על לקוח בעל עוסק מורשה או בעל חברה לבחור את רואה חשבון ברמת גן או בכל מקום אחר
איזה נקודות הם בעלות משקל כבד יותר בקבלת ההחלטה לגבי רואה חשבון ברמת גן או בכל מקום
אחר שיבחר לטיפול בעסקכם .
לדעתי תמהיל נכון של :
1.קירבה גאוגרפית –כדאי שרואה חשבון ברמת גן או בכל מקום אחר יהיה קרוב למקום עסקכם
מגוריכם ,או לכל הפחות לא רחוק במידה שתמנעו מעריכת פגישות יעוץ .
2.ותק –על הותק להיות בשתי תחומים ניהול המשרד ונסיון מקצועי .ניהול המשרד הוא ידע הנצבר
ניהול המשרד מתבטא בעיקר בהתנהלות מול הלקוחות ועובדי המשרד ,נסיון מקצועי מתבטא בעיקר
מול רשויות המס והבקיאות בחוקים השונים בנושא זה יש להניח בין היתר כי בעלי המשרד הם
שמיצגים את הלקוח בדיונים ולכן חשוב לדעת אם הידע המקצועי נצבר כשותף כבעל משרד או
כעובד שכיר
3.שרות –טיב השרות הוא גורם שלא ניתן להקל בו ראש ,בין הלקוח לבין רואה חשבון צריכה להיות
כימיה בסיסית שתאפשר עבודה משותפת ושתיהם מוטב כי יהיו שבעי רצון וירגישו בנוח אחד עם
השני ,מצב זה לא יתאפשר ללא זמינות של רואה חשבון ברמת גן ונכונות מצד שתי הצדדים
4.מחיר- כל פעולה עיסקית צריכה להיות מונעת משיקולי עלות תועלת על הלקוח לשלם את מחיר
השוק לא הרבה פחות ולא הרבה יותר ,אין ללכת שבי אחרי הבטחות של בעלי מקצוע יקרים כי
תשלם יותר ותקנה שקט ,עלפיהם אם תשלם כפליים תקבל כפליים שקט וחוזר חלילה ,מאידך
הנחות מופלגות צריכות להתקבל בספקנות מה
5.תחושת בטן –גם כשהכל נראה לכאורה טוב אך ההרגשה לא נוחה אם יש ספק אז אין ספק

תגיות: רואה חשבון ברמת גן, רואי חשבון ברמת גן, משרד רואי חשבון רמת גן