פתיחת עסק חדש

מאמר פתיחת עסק חדש


מהו סדר הפעולות לפתיחת עסק חדש

1.פתיחת תיק במעמ
2.פתיחת תיק במס הכנסה מיד לאחר פתיחת התיק במעמ בשונה מבעבר שבו היה ניתן לפתוח עד
שלושה חודשים מיום תחילת הפעילות
3.פתיחת תיק בביטוח לאומי מיד ובמקביל לפתיחת התיק במס הכנסה

מה נדרש לצורך פתיחת תיק במעמ לעוסק פטור
א.מילוי טופס 821 חתום ניתן להוריד את הטופס מאתר רשות המיסים
ב.צירוף צילום תעודת זהות פלוס ספח
ג.צירוף תעודת מקצוע והסכם התקשרות
ההכרחיות של המסמכים בסעיף ג תלויה בדרישות תחנת מעמ וענף הפעילות ויש לבדוק עם
התחנה לגבי הכרחיות המסמכים בסעיף ג בכל תחנה ותחנה

מה נדרש לצורך פתיחת תיק במעמ לעוסק מורשה
א.מילוי טופס 821 חתום ניתן להוריד את הטופס מאתר רשות המיסים
ב.צירוף צילום תעודת זהות פלוס ספח
ג.אישור על ניהול חשבון בנק או לחליפין שיק מבוטל
ד.צירוף תעודת מקצוע והסכם התקשרות
ההכרחיות של המסמכים בסעיף ד תלויה בדרישות תחנת תחנת מעמ וענף הפעילות מומלץ
לבדוק עם התחנה לגבי סעיף ד
ה.אם מדובר בעסק שלצורך תפעולו שוכר העוסק נכס מסחרי יש לצרף חוזה שכירות
פתיחת תיק במס הכנסה
למלות טופס מספר 5392 שניתן להוריד מאתר רשות המיסים
א.צילום תעודת זהות +ספח
ב.אישור על ניהול חשבון בנק או לחליפין שיק מבוטל
פתיחת תיק בביטוח לאומי
א.מילוי טופס 6101
במילוי טופס 6101 במבנה החדש ישנה חשיבות יתרה לגבי מילוי חלק 4 ישנה אפשרות להצהיר
על עבודה בפחות מ 12 שעות שבועיות ועל הכנסה משוערת של פחות מ רבע השכר הממוצע
(רבע השכר הממוצע דהיינו בין 900-1000 ₪ לחודש בקירוב )
מי ממלא את צמד הנתונים כאמור לא יחויב בתשלום דמי ביטוח לאומי ,אך מה שיקבע בסופו
של דבר את החיוב השנתי הוא נתוני הרווח בפועל בדוח השנתי היה והרווח מהפעילות בעסק
עבר את רבע השכר הממוצע יחויב המבוטח רטרואקטיבית עבור כל חודשי הפעילות

כיצד ידע בעל העסק לאן לגשת לפתוח תיק במעמ
העוסק משתייך לתחנת מעמ לפי האיזור הגאוגרפי שבו הוא גר אם הוא עובד מהבית ,במקרה
שהוא שוכר נכס מסחרי לצורך תפעול העסק מיקומו של העסק המסחרי יקבע לאיזה תחנה
ישתייך העוסק ,ניתן לתת לתחנה הקרובה למקום מגוריך את המיקוד של העסק והם ימסרו
לך לאיזה תחנה אתה שייך

כיצד ידע בעל העסק החדש לאן לגשת לפתוח תיק במס הכנסה לעוסק פטור
כיצד ידע בעל העסק החדש לאן לגשת לפתוח תיק במס הכנסה לעוסק מורשה
כאן המקום לציין שעבור מס הכנסה אין שוני בפתיחת התיק לעוסק פטור לבין עוסק מורשה
והוראות החוק בפקודת מס הכנסה אינם מבדילים בין עוסק פטור לבין עוסק מורשה
הסיבה לכך נעוצה בכך שבעצם עוסק פטור ועוסק מורשה הם מושגים ששאולים מחוק מס
ערך מוסף ולכן שאלת הסיווג בין עוסק פטור לבין עוסק מורשה רלבנטית ברישום במס ערך
מוסף בלבד
בתל אביב ישנם מספר פקידי שומה כאשר כל פקיד שומה מתמקד בענפים אחרים בהם הוא
מטפל בעסקים בתוך תל אביב ככלל ,מחוץ לתל אביב ישנו רק פקיד שומה אחת לקובץ ישובים
באיזור אחד וכל מי שמשתייך לאותו איזור מגורים באופן אוטומטי מסופח לאותו פקיד שומה
לדוגמא : תושבי הערים או בעלי העסקים שמשתייכים לחולון בת ים ישויכו לפקיד שומה
בחולון ,תושבי הערים או בעלי העסקים שמשתייכים לראשון לציון נס ציונה רחובות ישויכו לפ.ש
רחובות ,תושבי הערים פתח תקווה גבעת שמואל ראש העין ישויכו לפקיד שומה פתח תקווה
תושבי הערים כפר סבא ורעננה ישויכו לפקיד שומה כפר סבא
כיצד ידע בעל העסק החדש לאן לגשת לפתוח תיק בביטוח לאומי
בשונה מבמס הכנסה שבו מיקום העסק הוא שמכריע את השייכות בביטוח לאומי מקום המגורים
הוא שמכריע את השייכות ,כך שאם אדם מתגורר בעיר כלשהיא ישויך לביטוח לאומי בעיר
מגוריו ,כדאי לדעת שלביטוח לאומי ישנם סניפים רבים יותר מלמס הכנסה מכיוון שביטוחו לאומי
לאו דווקא מטפל רק בעצמאים וקיומו ננחוץ בכל עיר

עד כאן דנתי בחלק הטכני של פתיחת עסק חדש ,אך לא עסקתי בשאלת השאלות כיצד נפעיל
וננהל את העסק באופן הריווחי ביותר ,כדי לדון בשאלה זאת אעדיף להפריד את ה דיון בין
מה שאני מכנה עסק לבין משלח יד ,במשלח יד הפעילות מבוססת בדרך כלל על ידע מקצועי
בתחום מסוים שנמכר כשירות לציבור הרחב או לבעלי עסקים אחרים כאשר עסקת השירות
לעיתים מלווה במכירת חלפים לצד השירות .
בעסק שאינו מבוסס על משלח יד בדרך כלל הפעילות מתאפיינת במכירת מוצר לציבור הרחב
או לעסקים אחרים ,יודגש כי ישנם עסקים רבים שהם שעטנז של שתי האופנים משלח יד
ובעלות על עסק מסחרי וההפרדה בדוגמא היא לצרכי הבנה וניתוח ואינה מחויבת המציאות ,ככול שניתן
להבחין בין הפעילויות הרווח בעסק שאינו משלח יד נובע מהפער בין רכישת המוצר לבין
מכירתו לעומת משלח יד שבו הרווח בעקרון נובע ממכירת השירות שיצורו מלווה בעבודה
מצד המוכר ,מטבע הדברים בעסק שאינו משלח יד הפעילות מבוססת יותר על נטילת סיכון הנובע
מהשקעה וניצול יתרון לגודל ,להבדיל ממשלח יד שבו כביכול רכישת חומר נעשית לאחר הזמנת
עבודה וקיימת אפשרות בת קיימא לעבוד בנפחים לא גבוהים ועדיין להיות רווחי ,מכל מקום
מנסיוני עסקים המבוססים על פעילות של משלח יד שורדים באחוזי הסתברות גבוהים יותר וכאשר
אין המדובר במשקיעים בעלי יתרון לגודל ,פעילות במשלח יד רווחית יותר ,ניתן לתרץ זאת בין השאר
גם בעובדה
שבעל משלח יד התנסה מן הסתם בפעילות תוך כדי רכישת המקצוע ,וסמוך ובטוח שהוא הולך אל
המוכר לעומת עמיתו הסוחר המשקיע ,יודגש כי חרף כל תאוריה בכל ענף וענף ישנם עסקים שהם
רווחיים יותר ורווחים פחות למרות שהתנאים בענף זהים לכולם, את ההבדלים ברווחיות ניתן ליחס
ליכולות ניהול ,מיומנות מקצועית ,גב פיננסי ,ולעיתים גם מזל
דרך אחרת לבחון את הכדאיות של עסק ראלי היא באמצעות גובהם של ההוצאות הקבועות בעסק
הסכום שיש למכור בו כדי לאזן את ההוצאות ,זוית אחרת היא פרק הזמן שבו בעל העסק יחזיר את
ההשקעה בהינתן מספר תרחישים כלשהם .