פתיחת עוסק מורשה

                                                

איך ליישם פתיחת עוסק מורשה ?

כדי ליישם פתיחת עוסק מורשה נדרש להצטייד באסמכתאות הבאות : תעודת זהות וספח רישום, שיק מבוטל או אישור ניהול חשבון, הסכם שכירות במקרה שבו פעילות העסק לא נערכת במקום המגורים. יתכנו מקצועות ותחומי עיסוק שלגביהם יבקשו במשרדי מס ערך מוסף תעודת מקצוע או רישיון הסמכה. כמו כן יתכנו מקרים שבהם יבקשו במשרדי מס ערך מוסף הסכם התקשרות לתחילת הפעילות בין העוסק ללקוח של העוסק.

 מחוץ לעיר תל אביב לרוב משרדי מע”מ בהם יש ליישם פתיחת עוסק מורשה יהיו הקרובים למקום המגורים ויהיה סניף אחד שישרת את כל העיר והישובים הקטנים הסמוכים לעיר. לתל אביב ישנם 4 סניפים שנקראים תא 1 ו תא 2 שממוקמים בבת ים, תא 3 שממוקם ברחוב השלושה, וכן מע”מ המסגר ברחוב המסגר 14 קומה ראשונה. ברמת גן סניף המע”מ משרת גם את בני ברק, תושבי גבעתיים מקבלים שירות בתא 3 ברח השלושה.

מקצועות שחייבים בפתיחת עוסק מורשה ?

ישנם מקצועות שאינם יכולים לפתוח עוסק פטור וחייבים בפתיחת עוסק מורשה. רשימת כלל המקצועות והענפים מפורטת בחוק מע”מ והתקנות. מבין המקצועות נמנים גם בעלי מקצועות חופשיים. ההיגיון מאחורי התקנה הוא שבענפים אלו הערך המוסף גבוה ונעשית גבית מע”מ מלקוחות פרטיים ללא שמנוכה מע”מ תשומות בהיקף רחב של העוסק. כך שפעילותם של בעלי מקצוע אלה מגדילה את הכנסות אוצר המדינה ולכן אוצר המדינה מחייב את הרישום בפתיחת עוסק מורשה. כאשר עוסק מורשה עושה עסקה חד פעמית בין עוסק לעוסק ניתן לקבל הקלה ספציפית של עסקת פטור ממע”מ באמצעות הגשת בקשה בטופס של הקונה והמוכר.

כדאיות בפתיחת עוסק מורשה

כאשר הקמת העסק כרוכה בהשקעה כספית ניכרת ניתן לנכות את התשומות בפתיחת עוסק מורשה. דבר אשר מקל על תזרים המזומנים ומאפשר להקטין את האשראי הבנקאי, לעומת מצבו של עוסק פטור שאינו יכול לנכות את המע”מ. כאשר ירכוש מלאי או יערוך שיפוץ ויזדקק לממן את רכיב המע”מ בשיעורו מההוצאה. מצד שני כאשר פתיחת עוסק מורשה נעשית לעוסק שעיקר הכנסותיו מעסקים ולא מלקוחות פרטיים. העוסק המורשה שרוכש מהעוסק מורשה אדיש למחיר כי הוא מקבל בחזרה את תוספת המע”מ שהוסיף למחיר, זאת בשונה מעוסק פטור שלא מקבל בחזרה את רכיב המע”מ בעסקה.

אי כדאיות בפתיחת עוסק מורשה

כאשר עיקר העסקאות שעושה עוסק מורשה לאחר פתיחת עוסק מורשה הם מול לקוחות פרטיים הוא מחויב להוסיף את שיעור המע”מ לעסקה, פעולה אשר מיקרת את מחיר השרות. לעומת עוסק פטור שאינו צריך להוסיף את שיעור המע”מ לעסקה. נוצר מצב שבו לעוסק פטור יתרון יחסי בתמחור העסקה אל מול לקוח פרטי. כמו כן לאחר פתיחת עוסק מורשה יש לדווח מידי חודשיים על רכיב המע”מ עסקאות מתוך ההכנסות, וכן על רכיב המע”מ תשומות מתוך התשומות, כורח הדיווח מגדיל במקצת את שכר הטרחה לבעל המקצוע המטפל.

שרות פתיחת עוסק מורשה במשרדנו

משרדנו צבר ניסיון של למעלה מ 20 שנה בפתיחת עוסק מורשה עבור לקוחות, אמנם ניתן לבצע פתיחת עוסק מורשה באופן עצמאי אך מומלץ שרואה חשבון יטפל בסיווג הענף העסקי בעת פתיחת העוסק מורשה שכן לסיווג הענף העסקי השלכות על ספרי החשבונות שיש לנהל לפי פקודת מס הכנסה, כמו כן לתאריך הפתיחה השלכה על תקופת הזמן שתעבור בפעם הראשונה עד שיוחזר מע”מ בגין השקעה כספית ראשונה. לצד השרות של פתיחת עוסק מורשה משרדנו נותן גם שרותי פתיחת תיקים לחברות שותפויות ועוסקים פטורים, שרותי הנהלת חשבונות לעסקים קטנים וחברות פרטיות, חישובי שכר עבודה והפקת תלושי שכר, הגשת דוחות שנתיים, ביקורת דוחות כספיים לחברות.משרד רואה חשבון (משפטן) נדב רותם
ממוקם ברחוב נחלת יצחק  34 א, (קומה ב) בתל אביב בבנין משרדים חדיש שבו מגרש חניה מרווח. המשרד מטפל בעוסקים פטורים ,עוסקים מורשים  ובחברות פרטיות.
הטיפול כולל פתיחת תיקים בכל המוסדות ,ליווי וביצוע כל דרישות המוסדות, ובהם דוח שנתי ,הצהרת הון ,הנהלת חשבונות ,שכר ,יעוץ במיסוי ,יצוג מול מס הכנסה ,מס ערך מוסף , המוסד לביטוח לאומי ,רשם החברות  ויתר משרדי הממשלה.

מאמרים בנושא ראיית חשבון


רואה חשבון לעוסק פטור

מה תפקידו של רואה חשבון לעוסק פטור? משרד רואה חשבון נדב רותם מקפיד להחשף לרעיון העיסקי של העוסק הפטור לפרטי פרטים .הבנה מלאה של הפעילות העיסקית המתוכננת מסייעת במתן הנחיות מדויקות לאופן ניהול ספרי החשבונות.

רואה חשבון לחברה

במאמר זה נדון ברואה חשבון חיצוני ולא פנימי. ההבדל הוא בכך ש רואה חשבון חיצוני אינו עובד בחברה אלא מיצג את החברה מול ראשות המיסים ותפקידו הוא בין היתר לערוך ביקורת על הדוחות הכספיים של החברה. לצד שירותים נלווים נוספים שבאפשרות רואה חשבון לחברה לתת ,כגון יעוץ במיסוי ,יעוץ כלכלי ושרותי הנהלת חשבונות וכו. – רואה חשבון לחברה

 – רואה חשבון לעסק מורשה

 – רואה חשבון לעסק פטור

פתיחת עסק חדש

רואה חשבון לעסק