עוסק מורשה או חברה בע”מ

עוסק מורשה או חברה בע”מ

 
 

יתרונות עוסק מורשה לעומת חברה בע”מ

  1. ההתאגדות אינה כרוכה      בתשלום לעומת חברה שרישומה כרוך בתשלום .
  2. ביצוע הדיווח כרוך בטרחה      פחותה הנהלת חשבונות פשוטה לעומת הנהלת חשבונות

מורכבת יותר ולכן גם יקרה יותר בחברה .

חסרונות ברישום כעוסק מורשה לעומת חברה בע”מ

  1. רישום כחברה נחשב כישות משפטית נפרדת רישום כגון זה יכול להגן מבחינה משפטית

במקרים מסוימים של תביעות משפטיות ,או חדלות פרעון של החברה .

לעומת עצמאי שכל נכסיו האישיים יכולים תאורתית להחשף לסיכון במקרים מסוימים

אף שמדובר אכן במקרים מסוימים מאד

למי שחרד בשל האמור יודגש שעל השאלה איזה הגנות משפטיות מספקת החברה לעומת

עצמאי במקרה פרטני זה או אחר בעל המקצוע שעליו לענות  הוא עורך דין

 שיקולי רווח ברישום כעצמאי/עוסק מורשה או חברה

מס החברות נמוך מחלק  משיעורי המס ליגיעה אישית החלים על עצמאים ומחלקם הוא גבוהה יותר. מן הסתם מי מקרב העצמאים שהכנסתו נמוכה יטב אם ירשם כעצמאי בנקודת ראות של הרווח בלבד ומי מקרב העצמאים שהכנסתו גבוהה יטב אם ירשם כחברה.

מנקודת ראות של הרווח בלבד באמור סעיף 1  אין די וזאת מכיוון שלאחר שמשלמים מס חברות בחברה עדיין הכסף שהרווחנו בניכוי מס החברות ששולם לא יצא מהחברה ולא עבר אלינו בעלי החברה   כדי להוציא אותו מהחברה עלינו לשאת בנטל מס נוסף הלא הוא תשלום מס על המשכורת שניקח או לחליפין תשלום בשיעור של 30% 2012  על המס על הדבידנד שניקח.

כיצד אם כך עורכים את החישוב כדאיות ? ומהי הנוסחא המובנית שאם נזין את נתוני השנה החולפת נבכך ברורות כיצד עלינו לפסוע.  אם כן המפתח לחישוב הוא ידיעתנו באיזה מס שולי הגבוהה נמצאת הכנסתינו מצ”ב מדרגות המס 2012  מס הכנסה וכן באיזה מס שולי הגבוהה ביותר נמצאת הכנסתינו ב 2012 בביטוח לאומי.

לאחר שנעמוד על כך נדע מהו נטל המס הכולל על עצמאי ברמת הכנסה זהה לשלנו לאחר מכן נחשב את נטל המס לבעל חברה שרווחי החברה זהים לשלנו מצ”ב חישוב יודגש שמפאת קוצר היריעה לא דנו בנקודות נוספות בחוק שמתיחסות לחישוב נטל המס כגון הוצאות עודפות .הוצאות ניהול החשבונות ,ושכר טרחה מקצועי , אגרת רשם חברות ,עלות פירוק חברה ברשם החברות .עלות אימות חתימה בחברה וכו.
 

מאמרים בנושא ראיית חשבון

 

אודות משרד רואה חשבון נדב רותםרואי חשבון בתל אביב

רואה חשבון (משפטן ) נדב רותם החל דרכו במחלקת מיסים במשרד בינוני בשנת 1994,לאחר סיום ההתמחות יסד את המשרד. המשרד  ממוקם ברחוב נחלת יצחק 34 א, (קומה ב) בתל אביב בבנין משרדים חדיש שבו מגרש חניה מרווח. המשרד מטפל בעוסקים פטורים ,עוסקים מורשים ובחברות פרטיות.

עוסק מורשה

פתיחת תיק עוסק מורשה, כיצד אם כן נעשית פתיחת עוסק מורשה, ומה דרוש כדי להיות בעל תיק עוסק מורשה, מסמכים הדרושים לפתיחת תיק עוסק מורשה.

עוסק פטור

 עוסק פטור – יתרונות לצד חסרונות, פתיחת תיק במס הכנסה, עסק פטור מגביית מס ערך מוסף.

הקמת חברה בע”מ

סדר פעולות להקמת חברה בע”מ, סדר פעולות לרישום חברה בע”מ, פתיחת חשבון בנק על שם החברה לצורך המשך רישום החברה, פתיחת תיק לחברה במשרדי מס ערך מוסף ובמס הכנסה.

הוצאות מוכרות

איזה הוצאות מוכרות אני יכול להכניס כדי להקטין את חבות המס שלי ומדוע ? ההוצאות שניתן לרשום כנגד ההכנסות הרשומות מקטינות את הרווח בספרים ובשל כך גם
מקטינות את חבות המס (כשהרווח יורד גם חיובי המס קטנים ). מכאן שישנה חשיבות לדרישת מלוא ההוצאות המגיעות בניכוי כדי למצות את הזכויות שהחוק מקנה בנושא ,כיצד אם כן נדע שדרשנו את כל ההוצאות המגיעות לנו ומיצינו את מלאו הזכויות במסגרת החוק ?

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

השאר תגובה