עלות רואה חשבון לחברה

כיצד נדע מהו סדר גודל של עלות רואה חשבון לחברה ? כיצד ניתן להוזיל עלות רואה חשבון לחברה וממה המחיר מורכב

כדי לאמוד נכון את העלות נפרק את העלות לשתיים ,האחד ביצוע הנהלת חשבונות ומשכורות האחר ביצוע ביקורות על דוחות כספים.

 אם כן מה צריך לעשות בהנהלת החשבונות?

עלות רואה חשבון

מדובר בחברה על הנהלת חשבונות כפולה. מדוע קוראים להנהלת חשבונות של חברה הנהלת חשבונות כפולה ,להבדיל מהנהלת חשבונות של עוסק יחיד שנקראת חד צדית ? הסיבה לכינוי הנהלת  חשבונות כפולה היא שבשונה מעוסק יחיד שבו לא נרשמות בספריו התנועות בבנק, בחברה עושים רישום חוזר בספרים של כל הפעולות בבנק. בעצם אפשר לראות ברישום של השיקים ההפקדות ,עמלות הבנק וכו ,כיצירת תמונת מראה של הבנק. ומכיוון שהפעולות נרשמות פעם אחת בדפי חשבון הבנק ובפעם שניה בספרי העוסק באופן דומה לרישום בדפי הבנק מכנים זאת הנהלת חשבונות כפולה.

נפרק כעת את העבודה שיש לעשות בהנהלת חשבונות של חברה. כדי לאמוד אותה ראשית יש לבצע רישום של ההוצאות וההכנסות.
עבודה זאת דומה לעבודת הנהלת החשבונות שנעשית בעוסק יחיד.
אחרי כן יש לבצע התאמות בנק.
כיצד נעשית עבודת התאמות הבנק?

צריך לרשום:

את כל השיקים שניתנו לספקים ונותני שירות כתשלום.
את ההפקדות של שיקים והעברות שנתקבלו מלקוחות.
את כל התשלומים ששולמו בכרטיס אשראי לספקים ונותני שירות.
את כל העמלות שהבנק חייב.
יש להקליד את דפי הבנק לספרי החברה, אחרי גמר רישום כל הפעולות שקרו בעסק יש להשוות את את הרישום לרישום בדפי הבנק. אם הרישום תואם היתרת עוש בספרי העסק צריכה להתאים ליתרת העוש בדפי הבנק שהופקו מהבנק.  אי התאמה של היתרה יכולה לנבוע באי רישום של פעולה נכונה בספרי העסק ,או רישום שגוי בחסר או ביתר ,כמו כן אי התאמה יכולה לנבוע מטעות של הבנק ברישום הפעולות בדפי הבנק לאחר שגם ספרי העסק רשומים באופן נכון ומצויים בהם כל הפעולות והפעולות זהות לרשום בדפי הבנק בהנחה שאין טעות בדפי הבנק ניתן להחשיב את הספרים מותאמים.  דהיינו נעשתה התאמת בנקים הכפל שבו הכל נרשם גם בדפי בנק וגם בספרי החברה הוא ההנהלת החשבונות הכפולה ומכאן השם הנהלת חשבונות כפולה.

כאשר כל המסמכים נרשמים בספרים במלואם ההתאמת הבנק תהיה קלה ומהירה כאשר חסרים מסמכים ותשלומים שירדו בבנק אך לא נרשמו בספרים תתארך העבודה ותהיה פחות קלה. התאמת הבנק היא העבודה היותר איכותית בהנהלת החשבונות ,מכיוון שחוסרים או טעויות מתנקזות להתאמות הבנק ומתגלים ומהסיבה הזאת מיקרות את עלות רואה חשבון לחברה. כאשר התאמת הבנקים הושלמה באופן נכון ומלא יש יסוד סביר להניח שכל הפעולות נרשמו.

המרכיב הנוסף בעלות רואה חשבון לחברה הוא עבודת הביקורת על הדוחות הכספיים תחילת הביקורת פעמים רבות בבחינה של התאמת הבנק. בדיקה ראשונית של התאמת הבנק נעשית על ידי השוואת יתרת הבנק בספרים ליתרת הבנק באישור שהבנק הפיק. כך גם עושים פעולה זאת להשוות בין יתרת הלוואות בספרי העסק לבין יתרת הלוואות לספרי הבנק ובכל טרנזקציה חשבונאית.

 כחלק מעלות רואה חשבון לחברה כשמדובר בביקורת בוחנים את הסכומים שדווחו לרשויות במשך השנה בדוחות מעמ ,דוחות ניכויים (משכורות ) אל מול הרישומים בספרים ,אם סך כל הרישומים בספרי העסק מתאימים לדיווחים שדווחו לרשויות בדוחות השוטפים זוהי אינדיקציה נוספת לכך שלא הוחסרו או נרשמו פעולות שגויות בספרי העסק.
ככלל ככל שההתאמת הבנק נסגרת באופן חלק ,דהיינו לא מתגלים טעויות ברישומים בספרים ולא מתגלים חוסרים ברישומי מסמכים בספרים כך גם בדרך כלל לא יהיה צורך להכביר בבדיקות וזה יכול להוזיל את עלות רואה חשבון לחברה.
ככל שהרישומים בספרי החברה מתגלים כנכונים של הביקורות על הדוחות הכספיים שקצרה היריעה מלתאר אותם אך בינהם ניתן למנות את העסקאות בעלי עניין של החברה עם החברה ,שיטת ההכרה ברווחים ,שיטת ההכרה בהוצאות בביקורת ליקויים רבים יותר ,כך יש להרחיב את הביקורת יותר ולכן גם עלות רואה חשבון לחברה תתיקר ,מכיוון שלעולם הביקורת אינה יכולה להקיף בדיקה של כל הרישומים וכל העסקאות ,יש ליחס חשיבות יתר למשטר הפנימי של החברה והקפדה על נהלים וחוקים והנחיות מקצועיות שמתקבלות מבעלי סמכא ,אינדיקציות שמתקבלות להקפדה בביצוע ההנחיות שהתקבלו מרואה החשבון או מומחי מקצוע נוספים יכולה לסייע בקיצור הביקורת ובהוזלת עלות רואה חשבון לחברה ולהיפך.

 

| אודות רואי חשבון נדב רותם

משרד רואה חשבון (משפטן) נדב רותם ממוקם ברחוב נחלת יצחק 34 א, (קומה ב) בתל אביב בבנין משרדים חדיש שבו מגרש חניה מרווח. המשרד מטפל בעוסקים פטורים ,עוסקים מורשים ובחברות פרטיות. הטיפול כולל פתיחת תיקים בכל המוסדות ,ליווי וביצוע כל דרישות המוסדות.

 המשרד נותן שירות בתל אביב והמרכז.

זמין ופנוי לטיפול לאורך כל שעות היום ובימים א-ה.

 

מאמרים בנושא ראיית חשבון


 

מה זה הפרשי הון

במאמר זה אדון במצב שבו ישנם הפרשי הון לאחר הגשת הצהרת הון שהיא לא ראשונה , אסביר ממה הפרשי ההון נובעים , וכיצד ניתן להסבירם. כמובן שעל הפרשי ההון שלא נצליח להסביר יהיה עלינו לשלם מס הכנסה ובאחוזים מוגדלים מכאן נובעת המוטיבציה להסביר את הגידול בהפרש .

הוצאות מוכרות

איזה הוצאות מוכרות אני יכול להכניס כדי להקטין את חבות המס שלי ומדוע ? ההוצאות שניתן לרשום כנגד ההכנסות הרשומות מקטינות את הרווח בספרים ובשל כך גם מקטינות את חבות המס (כשהרווח יורד גם חיובי המס קטנים ). מכאן שישנה חשיבות לדרישת מלוא ההוצאות המגיעות בניכוי כדי למצות את הזכויות שהחוק מקנה בנושא ,כיצד אם כן נדע שדרשנו את כל ההוצאות המגיעות לנו ומיצינו את מלאו הזכויות במסגרת החוק ?

פתיחת עסק חדש

 מה הוא סדר הפעולות פתיחת עסק חדש. מה נדרש לצורך פתיחת תיק במס הכנסה? כיצד ידע בעל העסק לאן לגשת לפתוח התיק. מילוי טפסים ומסמכים נדרשים לראשות המיסוי.

 

ממה מורכב הדוח השנתי

אם הינך נדרש להגיש את הדוח השנתי בגלל שיש לך עסק ,יש לצרף בין השאר פלט שבו יהיו סך המכירות ,דהיינו מחזור העסקאות שנעשה באותה שנה . למטה מתחת לעסקאות ירשמו כל סוגי ההוצאות שהוצאתם בגלל הפעילות העסקית כאשר כל סוג הוצאה רשומה בשורה נפרדת . ההפרש בין מחזור העסקאות מכירות לבין כל סיכום כל סוגי ההוצאות הוא הרווח ברוטו ,או אם סיכום ההוצאות גבוה  יותר ממחזור העסקאות הפסד .קרא עוד במאמר .ממה מורכב הדוח השנתי.

עסק פטור – יתרונות לצעד חסרונות

מה כדאי לפתוח – עוסק פטור או עוסק מורשה, קרא במאמר מהן היתרונות ברישום כעוסק פטור. האם כדאי לרשם במע”מ כי עסק פטור.