נספחים לדוח השנתי

נספחים לדוח השנתי

 

מהו הדוח השנתי :

הדוח השנתי הוא דיווח על ההכנסות החייבות במס באותה שנה וההכנסות הפטורות ממס
מדוע יש להגיש את הדוח השנתי ?

ציבור העצמאים ובעלי השליטה בחברות מחויבים על ידי מס הכנסה בהגשת הדוח
כמו גם שכירים בעלי הכנסות גבוהות במיוחד
שכירים רגילים יכולים להגיש באופן יזום דוח שנתי כאשר צפויים להם החזרי מס
שכירים יכולים גם לדרוש הוצאות אך הדבר ב 99% מן המקרים לא נעשה בין אם מפאת
חשש של מגיש הדוח ובין אם מחוסר ידע של מגיש הדוח
(לדוגמא הוצאה בגין תשלום לביטוח באופן עצמאי של אובדן כושר עבודה ניתן בהחלט להכניס
כהוצאה בדוח שכיר )

איזה נספחים יש לצרף לדוח השנתי של עצמאים ?

נספח א זהו דוח שבו ישנם הכנסות והוצאות שנתיות של פעילות עסק או משלח יד
(לכל סוג פעילות יש להגיש נספח א נפרד )
נספח ב זהו דוח שבו ישנם הכנסות והוצאות שנתיות של השכרת נכס
נספח ג זהו דוח שבו ישנם דיווחים על רווחים/הפסדים מניירות ערך בארץ
נספח ד זהו דוח שבו ישנם דיווחים על רווחים הפסדים מהכנסות מחול
נספח יא זהו דוח של הוצאות הפחת של רכוש קבוע
(הוצאות הפחת עוברות גם לנספח א או ב ,)
(אם הייתה מכירה של רכוש קבוע שמופיע בטופס יא ,יש לצרף טפסים בגין רווח הון )

את השורה התחתונה של התוצאה העיסקית של נספח א ,ב ,ג ,ד

יש להעביר לטופס 1301 ,טופס 1301 זה בעצם הטופס שמרכז את כל התוצאות העסקיות

בכל התחומים שבהם הייתה פעילות לנישום ובת הזוג

(ישנם גם הכנסות פסיביות והכנסות משכר עבודה אשר אותם יש לרכז לטופס 1301 ,והטיפול בהם חורג ממאמר זה )

ישנם הכנסות פסיביות שאין צורך בצירוף נספח עבורם כגון הכנסות מהשכרת נכס מגורים

במסלול פטור או מסלול של10%

 

אודות משרד רואי חשבון תל אביב צנוהל על ידי רואה חשבון משפטן נדב רותם. משרד מטפל בעוסקים מורשים, עוסקים פטורים ובחברות פרטיות. הטיפול כולל פתיחת תיקים בכל המוסדות ,ליווי וביצוע כל דרישות המוסדות, ובהם דוח שנתי ,הצהרת הון ,הנהלת חשבונות ,שכר ,יעוץ במיסוי ,יצוג מול מס הכנסה ,מס ערך מוסף , המוסד לביטוח לאומי ,רשם החברות ויתר משרדי הממשלה.

 

מאמרים בנושא ראיית חשבון

 

פתיחת עסק חדש

מהו סדר הפעולות לפתיחת עסק חדש? מה נדרש לצורך פתיחת תיק במעמ לעוסק פטור? מה נדרש לצורך פתיחת תיק במעמ לעוסק מורשה? כיצד ידע בעל העסק לאן לגשת לפתוח תיק במעמ? קרא המשך המאמר.

 פתיחת תיק עוסק מורשה

תיק עוסק מורשה מקנה אפשרות לקזז מעמ ששולם בגין חשבוניות קניות והוצאות כנגד מעמ שנגבה בגין ההכנסות ,אפשרות הקיזוז מקלה על תזרים המזומנים השוטף
ככול שהרכישות רכוש קבוע ,וההוצאות השוטפות גדולות יותר.

עוסק מורשה או חברה בע”מ

איזו יתרונות יש לעוסק מורשה לעומת חברה בע”מ? מה הם שיקולי רווח ברישום כעצמאי/עוסק מורשה או חברה? קרא מאמר עוסק מורשה או חברה בע”מ

הצהרת הון

הצהרת הון היא תמונת מצב של נכסים והתחייבויות ליום מסוים
במילים אחרות הצהרת הון היא הדברים שיש לנו והדברים שאנו חייבים באותו יוםץ.

הוצאות מוכרות

איזה הוצאות מוכרות אני יכול להכניס כדי להקטין את חבות המס שלי ומדוע ? הנהלים שיש לנקוט כדי לוודא שדרשנו את מלוא ההוצאות.