מעבר מעוסק פטור למורשה

מעבר מעוסק פטור לעוסק מורשה

המאמר מיועד לאנשי כספים ,רואי חשבון ,וללקוח פרטי המעוניין להעמיק ידיעותיו

” אני עוסק פטור אבל יש לי חברה שהוא עוסק מורשה והוא עוסק באותו תחום עיסוק כמו שלי

והוא מקבל החזרי מעמ ,ואני גם רוצה “

אם זהו המצב יתכן וכדאי לכם להפוך לעוסק פטור כדי להיות בטוחים בכך עליכם לבחון מספר

דברים :

א.הלקוחות שלך הם פרטיים או עיסקיים ? אם הם פרטיים הם לא יכולים לעשות דבר עם הקבלה

שלך מלבד לקבל אותה ,ועליך לזכור שפרטיים אלו לא ישמחו לשלם מס ערך מוסף בנוסף לטיפול

לעלות שהייתה עד היום.

אם הם אינם פרטיים הם בעלי עסק והם גם מורשים הם יהיו אדישים אם הבאתה לכם חשבונית

במקום קבלה כאשר סכום החשבונית כעת הוא כפי שהיה עד היום סכום הקבלה בצירוף מעמ

אותו הם מקבלים אם הם עוסקים מורשים ולכן הם אדישים .

יוצא שאם אתה עוסק פטור והלקוחות שלך בעיקר הם עוסקים מורשים יתכן מאד שעדיף לך להיות

עוסק מורשה ,אני עדיין מתבטא בזהירות כי המעבר להיות עוסק מורשה נושא בחובו חובה לדווח

כל חודשיים למעמ  חובה זאת כרוכה בטרחה אם אתה הוא שמבצע זאת או בתשלום שכר טרחה

אם הינך נותן מלאכה זאת ל רואה החשבון.

מכאן ניתן להבין שבהינתן התנאים המתקיימים בסעיפים הקודמים.

המס ערך מוסף שמתקבל על ההוצאות עולה בערכו על הטרחה הנגרמת לביצוע הדוחות מעמ

פעם בחודשיים

ניתן לחדד את החישוב על ידי העובדה שההוצאות שהעוסק הפטור רושם נרשמות כולל מעמ

כלומר אם עוסק פטור קונה ציוד משרדי ב 118 ₪ הוא רושם הוצאה של 118 ₪

אם עוסק מורשה קונה ציוד משרדי ב 118 ₪ הוא מקבל בחזרה את 18 ₪ מעמ ורושם

הוצאה של 100 ₪

מהדוגמא הזאת אנו נוכחים לדעת שאצל העוסק הפטור ה 18 ₪ של המעמ שהוא שילם אך

לא קיבל לא הולכים לפח אלא הוא רושם לצרכי מס הכנסה הוצאה גבוה יותר ב 18 ₪

אם יש לכם הכנסה נוספת בנוסף להיותכם עוסקים פטורים לדוגמא הינכם עובדים גם

כשכירים אזי יתכן שהינכם נמצאים במס שולי של יותר מ 18 % מס הכנסה

במקרה שכזה עדיף לכם להיות עוסקים פטורים ולהנות מהוצאה גבוהה יותר לצרכי מס הכנסה

ב 18 ₪ מאשר לקבל את המעמ מיידית  18 ₪ ולרשום הוצאה של 100 ₪ לצרכי מס כפי

שעושה עוסק מורשה

אך החישוב האמיתי והסופי מסתבך עוד יותר למגינת ליבנו

אם עיקר המעמ שאותו הינך הולך לקבל בתקופה הבאה בא מקניית רכוש קבוע אשר לצרכי

מס הכנסה נדרש על פני מספר שנים וזהו חסרון עדיף ,לקבל את המעמ מיד את ה 18 שח מאותו פרק זמן של חודשיים שבו מדווחים על המעמ ומקבלים אותו מאשר להמתין מספר שנים כדי

לקבל את ה 18 שח כהוצאה

לסיכום כדי לדעת באמת אם כדאי להיות עוסק פטור או או עוסק מורשה עלינו לשאול את

השאלות הבאות :

1.האם הלקוח הפוטנציאלי שלנו הוא עוסק פטור ,עוסק מורשה ,או יחיד ללא כל תיק

2.האם מבנה ההוצאות שלנו כולל רכישות של רכוש קבוע ואם כן באיזה סכום

3.איזה חלק מסך ההוצאות שלנו מהוות הרכישות רכוש קבוע שלא נרשמות כהוצאה באותה

שנה (את המעמ על הרכישה העוסק מורשה מקבל תוך חודשיים כפי שהוסבר לעיל )

והתשובה היא

כדאי לי לעבור להיות עוסק מורשה בתנאי שלהקוחות שלי עוסקים מורשים או בנוסף

או לחוד כאשר חלק נכבד מההוצאות שלי יכללו רכישת רכוש קבוע מיד ראשונה שאני

יכול לקבל עליו כמורשה את המעמ מיד ולא במשך מספר שנים כהוצאה

יש לזכור כי גם התשובה על שתי השאלות היא חיובית דהיינו גם הרוב המוחלט של

הלקוחות שלי יהיו מורשים ולא יפגעו מעליית השירות ב 18 %

וגם חלק ניכר ממבנה ההוצאות שלי הוא רכישת רכוש קבוע

אזי עדיין יש לבחון את האם הסכום שיקח לי רואה החשבון שכר טרחה תוספת מעוסק

פטור למעבר מעוסק מורשה לא יהיה גדול יותר מיתרון שבקבלת המעמ על הרכוש קבוע

יש לזכור עוד שהיותם של הרוב המוחלט (כאשר המיעוט שהוא עוסק פטור יתכן כי יעזוב

אותך כי עלה לו השירות ב 18 %) של הלקוחות עוסקים מורשים זהו תנאי לכך שיתכן ויש

כדאיות עבורך לעבור להיות עוסק מורשה ולא יתרון בפני עצמו

ואילו קבלת החזר המעמ על הרכוש הקבוע היא יתרון בפני עצמו שמקבל עוסק מורשה ולא

מקבל עוסק מורשה

עוד אני מרשה לעצמי להניח שמרכיב המעמ בהוצאות הוא זניח בשתי המקרים

והמס השולי שבו העוסק הפטור והעוסק המורשה הוא לא ידוע

כאשר המס השולי ידוע אם המס השולי של מס הכנסה מעל 18% אין הבדל בצד ההוצאות

כאשר המס השולי נמוך מ 18 % העדיפות נוטה להיות עוסק מורשה

ככל שהמס השולי של העוסק הפטור במס הכנסה נמוך יותר כדאי לו להיות עוסק פטור

ובהשמר התנאי שהרוב המוחלט של הלקוחות יהיו מורשים.

 

מאמרים בנושא ראיית חשבון


 

| אודות רואי חשבון נדב רותם

משרד רואה חשבון (משפטן) נדב רותם ממוקם ברחוב נחלת יצחק 34 א, (קומה ב) בתל אביב בבנין משרדים חדיש שבו מגרש חניה מרווח. המשרד מטפל בעוסקים פטורים ,עוסקים מורשים ובחברות פרטיות. הטיפול כולל פתיחת תיקים בכל המוסדות ,ליווי וביצוע כל דרישות המוסדות.

 המשרד נותן שירות בתל אביב והמרכז.
זמין ופנוי לטיפול לאורך כל שעות היום ובימים א-ה.

פתיחת עסק חדש

 מה הוא סדר הפעולות פתיחת עסק חדש. מה נדרש לצורך פתיחת תיק במס הכנסה? כיצד ידע בעל העסק לאן לגשת לפתוח התיק. מילוי טפסים ומסמכים נדרשים לראשות המיסוי.

מה זה הפרשי הון

במאמר זה אדון במצב שבו ישנם הפרשי הון לאחר הגשת הצהרת הון שהיא לא ראשונה , אסביר ממה הפרשי ההון נובעים , וכיצד ניתן להסבירם. כמובן שעל הפרשי ההון שלא נצליח להסביר יהיה עלינו לשלם מס הכנסה ובאחוזים מוגדלים מכאן נובעת המוטיבציה להסביר את הגידול בהפרש .

הוצאות מוכרות

איזה הוצאות מוכרות אני יכול להכניס כדי להקטין את חבות המס שלי ומדוע ? ההוצאות שניתן לרשום כנגד ההכנסות הרשומות מקטינות את הרווח בספרים ובשל כך גם מקטינות את חבות המס (כשהרווח יורד גם חיובי המס קטנים ). מכאן שישנה חשיבות לדרישת מלוא ההוצאות המגיעות בניכוי כדי למצות את הזכויות שהחוק מקנה בנושא ,כיצד אם כן נדע שדרשנו את כל ההוצאות המגיעות לנו ומיצינו את מלאו הזכויות במסגרת החוק ?

ממה מורכב הדוח השנתי

אם הינך נדרש להגיש את הדוח השנתי בגלל שיש לך עסק ,יש לצרף בין השאר פלט שבו יהיו סך המכירות ,דהיינו מחזור העסקאות שנעשה באותה שנה . למטה מתחת לעסקאות ירשמו כל סוגי ההוצאות שהוצאתם בגלל הפעילות העסקית כאשר כל סוג הוצאה רשומה בשורה נפרדת . ההפרש בין מחזור העסקאות מכירות לבין כל סיכום כל סוגי ההוצאות הוא הרווח ברוטו ,או אם סיכום ההוצאות גבוה  יותר ממחזור העסקאות הפסד .קרא עוד במאמר .ממה מורכב הדוח השנתי.

עסק פטור – יתרונות לצעד חסרונות

מה כדאי לפתוח – עוסק פטור או עוסק מורשה, קרא במאמר מהן היתרונות ברישום כעוסק פטור. האם כדאי לרשם במע”מ כי עסק פטור.