מעבר מעוסק מורשה לפטור

מעבר מרישום כעוסק מורשה לעוסק פטור

 

“אני עוסק מורשה ומעוניין לעבור להיות עוסק פטור ,חבר שלי שהוא באותו מקצוע בדיוק כמוני,

הוא עוסק פטור והוא לא צריך לדווח כל חודשיים וכיף לו “.

אם אתם נמצאים במצב הזה ומזדהים עם המשפט הזה עליכם לדעת את הדברים הבאים :

אם בכוונתכם לפנות לתחנת מעיימ אליה אתם שייכים כדי שירשמו אותכם כפטורים כדאי

לעשות מראש את הדברים הבאים :

א.      לבדוק מה היה המחזור שלכם בשנה הקודמת ומה היה המחזור השנה עד כה.

אם היה קרוב ל 77,0000 בשנה קודמת ,והשנה הוא במגמת עליה ,אין טעם

לנסות להירשם כעת כפטור גם אם יצלח לכם הדבר תצטרכו שוב להירשם כמורשה

מיד לאחר שתעברו את המחזור הסף לפטור שהוא.

ב.      אם אינכם קרובים לסכומים שמצוינים בסעיף א אבל קיבלתם בחזרה מעיימ כאשר

קניתם קטנוע /מחשב נייד /אייפון /כל רכוש קבוע אחר,

עליכם לדעת שבעת שתעברו לפטור יבקשו ממחם את המעיימ בחזרה לפי שווי

הרכוש קבוע כעת ויתכן שתגלו כי המעבר אינו משתלם לכם כעת.

ג.       אם לא מתקיים לדידכם דבר מהאמור בסעיפים א ו ב  וגם אינכם משתייכים לתחום

עיסוק שהחוק אוסר רישום כעוסק פטור גשו ותרשמו במעיימ כעוסק פטור ,לשם כך

יהיה עליכם להצטייד בדוח הכנסות והוצאות לגבי השנה השוטפת לצורך הוכחת

מחזור מתחת לסף המחזור כעוסק פטור לפי חלק יחסי של השנה .

 

מאמרים בנושא ראיית חשבון


 

| אודות רואי חשבון נדב רותם

משרד רואה חשבון (משפטן) נדב רותם ממוקם ברחוב נחלת יצחק 34 א, (קומה ב) בתל אביב בבנין משרדים חדיש שבו מגרש חניה מרווח. המשרד מטפל בעוסקים פטורים ,עוסקים מורשים ובחברות פרטיות. הטיפול כולל פתיחת תיקים בכל המוסדות ,ליווי וביצוע כל דרישות המוסדות.

 המשרד נותן שירות בתל אביב והמרכז.
זמין ופנוי לטיפול לאורך כל שעות היום ובימים א-ה.

פתיחת עסק חדש

 מה הוא סדר הפעולות פתיחת עסק חדש. מה נדרש לצורך פתיחת תיק במס הכנסה? כיצד ידע בעל העסק לאן לגשת לפתוח התיק. מילוי טפסים ומסמכים נדרשים לראשות המיסוי.

מה זה הפרשי הון

במאמר זה אדון במצב שבו ישנם הפרשי הון לאחר הגשת הצהרת הון שהיא לא ראשונה , אסביר ממה הפרשי ההון נובעים , וכיצד ניתן להסבירם. כמובן שעל הפרשי ההון שלא נצליח להסביר יהיה עלינו לשלם מס הכנסה ובאחוזים מוגדלים מכאן נובעת המוטיבציה להסביר את הגידול בהפרש .

הוצאות מוכרות

איזה הוצאות מוכרות אני יכול להכניס כדי להקטין את חבות המס שלי ומדוע ? ההוצאות שניתן לרשום כנגד ההכנסות הרשומות מקטינות את הרווח בספרים ובשל כך גם מקטינות את חבות המס (כשהרווח יורד גם חיובי המס קטנים ). מכאן שישנה חשיבות לדרישת מלוא ההוצאות המגיעות בניכוי כדי למצות את הזכויות שהחוק מקנה בנושא ,כיצד אם כן נדע שדרשנו את כל ההוצאות המגיעות לנו ומיצינו את מלאו הזכויות במסגרת החוק ?

ממה מורכב הדוח השנתי

אם הינך נדרש להגיש את הדוח השנתי בגלל שיש לך עסק ,יש לצרף בין השאר פלט שבו יהיו סך המכירות ,דהיינו מחזור העסקאות שנעשה באותה שנה . למטה מתחת לעסקאות ירשמו כל סוגי ההוצאות שהוצאתם בגלל הפעילות העסקית כאשר כל סוג הוצאה רשומה בשורה נפרדת . ההפרש בין מחזור העסקאות מכירות לבין כל סיכום כל סוגי ההוצאות הוא הרווח ברוטו ,או אם סיכום ההוצאות גבוה  יותר ממחזור העסקאות הפסד .קרא עוד במאמר .ממה מורכב הדוח השנתי.

עסק פטור – יתרונות לצעד חסרונות

מה כדאי לפתוח – עוסק פטור או עוסק מורשה, קרא במאמר מהן היתרונות ברישום כעוסק פטור. האם כדאי לרשם במע”מ כי עסק פטור.