יועץ מס או רואה חשבון

האם יש הבדלים בין יועץ מס לרואה חשבון ?

 

לעיתים לקוחות בפועל ולקוחות פוטנציאלים אינם מבדילים בין רואה חשבון לבין יועץ מס.
אם כן ,מה ההבדל ? ומדוע הוא קיים ? מה היתרונות והחסרונות של כל אחד מהם?

 

יועץ מס לומד שנתיים ומתמחה שנתיים ,רואה חשבון לומד 4 שנים ומתמחה שנתי
ניתן לעשות חלק מההתמחות בחופף לזמן הלימוד כך שלפעמים במחובר תהליך ההסמכה
קצר יותר ,ניתן גם בלימוד אינטנסיבי לקצר במקצת את זמן הלימוד ,עד כאן סקרתי את
פרק הזמן שנדרש להכשרה ,האם ישנם הבדלים באפשרויות היצוג ?
סוג של ישות : שכיר ,עוסק פטור ,שותפות עוסק פטור ,עוסק מורשה ,שותפות עוסק מורשה
חברה בע”מ ,עמותה ,וכך גם רואה חשבון ולכן השוני אינו באפשרויות היצוג
ההבדל הקיים ,הוא שכאשר מדובר בישות כגון חברה בערבון מוגבל (בעמ ) רק רואה חשבון
יכול לחתום על חוות דעת המצורפת לדוחות הכספיים שהינה בדרך כלל תנאי של רשות
המיסים כדי לקלוט את הדוחות הכספיים באופן תקין ,ישנם חברות עם פעילות נמוכה אשר
החריגו אותם מהדרישה הגורפת לחוות דעת רואה חשבון ,כך גם לגבי עמותות שמחזור
העסקים שלהם מעל חצי מליון שח (הסכום שנקבתי לא מדויק לפי עדכונים ),מכל האמור
ניתן להסיק שבעצם אין הבדל בין יצוג על ידי יועץ מס לבין יצוג על ידי רואה חשבון כאשר
החוק מתיר ליצג ליועץ מס,מאחר ועיקר הנסיון והמקצועיות נצברים תוך כדי עבודה במקצוע
ישנה חשיבות למקצועיות ולנסיון שנרכש תוך כדי עבודה .

משרד רואה חשבון נדב רותם

  אודות משרד רואה חשבון בתל אביב:
משרד רואה חשבון (משפטן) נדב רותם ממוקם ברחוב נחלת יצחק 34 א, (קומה ב) בתל אביב בבנין משרדים חדיש שבו מגרש חניה מרווח. המשרד מטפל בעוסקים פטורים ,עוסקים מורשים ובחברותר פרטיות. הטיפול כולל פתיחת תיקים בכל המוסדות ,ליווי וביצוע כל דרישות המוסדות.

עסק פטור – יתרונות לצד חסרונות

מה כדאי לפתוח – עסק פטור או עסר מורשה, קרא במאמר מהן היתרונות ברישום כעוסק פטור. האם כדאי לרשם במע”מ כי עסק פטור.

מעבר מעוסק פטור לעוסק מורשה

המאמר מיועד לאנשי כספים ,רואי חשבון ,וללקוח פרטי המעוניין להעמיק ידיעותיו, אני עוסק פטור אבל יש לי חברה שהוא עוסק מורשה והוא עוסק באותו תחום עיסוק כמו שלי והוא מקבל החזרי מעיימ ,ואני גם רוצה ” אם זהו המצב יתכן וכדאי לכם להפוך לעוסק פטור כדי להיות בטוחים בכך עליכם לבחון מספר דברים. קרא עוד:

ממה מורכב הדוח השנתי ?

אם הינך נדרש להגיש את הדוח השנתי בגלל שיש לך עסק ,יש לצרף בין השאר פלט שבו יהיו סך המכירות ,דהיינו מחזור העסקאות שנעשה באותה שנה . למטה מתחת לעסקאות ירשמו כל סוגי ההוצאות שהוצאתם בגלל הפעילות העסקית כאשר כל סוג הוצאה רשומה בשורה נפרדת . ההפרש בין מחזור העסקאות מכירות לבין כל סיכום כל סוגי ההוצאות הוא הרווח ברוטו ,או אם סיכום ההוצאות גבוה יותר ממחזור העסקאות הפסד .אם כן הכנסות פחות הוצאות זוהי הכנסה ברוטו אותה יש להעביר לשדה הכנסה מעסק בטופס המרכז הנקרא 1301. קרא עוד

הוצאות מוכרות

איזה הוצאות מוכרות אני יכול להכניס כדי להקטין את חבות המס שלי ומדוע ?ההוצאות שניתן לרשום כנגד ההכנסות הרשומות מקטינות את הרווח בספרים ובשל כך גם
מקטינות את חבות המס (כשהרווח יורד גם חיובי המס קטנים ). מכאן שישנה חשיבות לדרישת מלוא ההוצאות המגיעות בניכוי כדי למצות את הזכויות שהחוק מקנה בנושא ,כיצד אם כן נדע שדרשנו את כל ההוצאות המגיעות לנו ומיצינו את מלאו הזכויות במסגרת החוק ?