הקמת חברה בע”מ

סדר פעולות להקמת חברה בע”מ

 

את סדר הפעולות להקמת החברה יש לחלק ל 3 חלקים

1.רישום החברה במשרדי רשם החברות

2.פתיחת חשבון בנק לחברה

3.פתיחת תיק במס ערך מוסף ובמס הכנסה

את 3 הפעולות להקמה חייבים לעשות בסדר הרשום לעיל .

1.רישום החברה ברשם החברות

א.מילוי כל הטפסים ועריכת כל הפרוטוקולים הנדרשים על ידי רשם החברות .

ב.אימות חתימה על ידי עורך דין בכל הטפסים והפרוטוקולים הנדרשים

ג.תשלום אגרת פתיחת  החברה

את הפעולות ניתן לעשות במקביל ומיד לאחר סיומם ניתן לגשת למשרדי הרשם

לצורך רישום ,לאחר סיום תהליך הרישום מתקבלת תעודת האגד שבה יש את

מספר ה ח.פ של החברה (קיצור של חברה פרטית ) מספר בין 9 ספרות המתחיל

בספרות 51

2.פתיחת חשבון בנק על שם החברה לצורך המשך רישום החברה

לאחר קבלת אישור על ניהול חשבון בנק ניתן לעבור לשלב הבא

3.פתיחת תיק לחברה במשרדי מס ערך מוסף ובמס הכנסה

א.רישום החברה עוסק מורשה במס ערך מוסף ,מספר העוסק מורשה יהיה אותו

מספר שמופיע בתעודת ההאגד  בין 9 ספרות המתחיל בספרות 51

ב.רישום החברה במשרדי מס הכנסה מספר התיק יהיה  אותו מספר שמופיע בת.

ההאגד בין 9 ספרות המתחיל בספרות 51

אורך פרק הזמן הראשון להקמת החברה

לאחר בחירת שם מילוי כל הטפסים ,כתיבת כל הפרוטוקולים ,תשלום אגרת הרשם

,ואימות חתימות אצל עורך הדין , סך הכל יום עבודה אחד

ניגשים למשרדי הרשם ורושמים את החברה ומקבלים את תעודת ההאגד במקום

סך הכל עוד יום עבודה אחד

בסך הכל ניתן לעשות את פרק הזמן הראשון ביומיים

לאחר קבלת תעודת ההאגד מומלץ להכין חותמת חברה שעליה יוטבע כמובן שם

החברה והמספר בתעודת ההאגד  ה ח.פ של החברה (קיצור של חברה פרטית )

אורך פרק הזמן השני להקמת חברה

כדי לקצר את אורך הפרק השני ניתן לקבל הסבר בסניף הבנק שבו החלטתם לפתוח

את החברה במקביל לביצוע הפרק זמן הראשון כמו גם לקחת מסניף הבנק במקביל

לביצוע פרק הזמן הראשון את כל הטפסים ורשימת הפרוטוקלים שהוא דורש בנוסח

בדיוק כפי שהוא רוצה ,מיד לאחר שמסתיים הפרק הראשון ויש בידכם תעודת האגד

וחותמת חברה ניתן למלות את כל טפסי הבנק לערוך את כל הפרוטוקולים הנדרשים

ולהחתים את העורך דין כפי הנדרש

סך הכול יום עבודה נוסף אורך הזמן בפרק הראשון

אורך פרק הזמן השלישי להקמת חברה

כדי לקצר את הזמן ניתן לפני סיום פרק הזמן הראשון והשני לגשת למס ערך מוסף

ולשאול מהם כל הטפסים הפרוטוקולים והמסמכים הנדרשים על ידם לצורך פתיחת

תיק עוסק מורשה לחברה ,אך לא ניתן להתקדם ברישום ללא שיש בידכם לפחות

תעודת ההאגד וחותמת מפרק ראשון ,וכן אישור על ניהול חשבון בנק מפרק שני

מיד לאחר שישנם שתי האחרונים ניתן להשלים את הטפסים הפרוטוקולים והמסמכים

שביקשו ראשויות מס ערך מוסף ולחזור לסניף המעמ האזורי ולפתוח בו במקום את

העוסק מורשה של החברה ,העוסק מורשה הוא זהה למספר שהתקבל מרשם החברות

ורשום בתעודת ההאגד  9 ספרות המתחילות בשתי הספרות הראשונות 51

סך הכל יום עבודה אחד .

בסיכום מדובר בסך הכל בין 3 ימי עבודה לבין 4 ימים מבלי לקחת בחשבון כשלים

בלתי נצפים

יודגש כי אין בכוונת הסקירה לדון בהיבטים המשפטיים של הקמת חברה

ואין בכוונת הסקירה למצות את כל המסמכים שיתכן והראשויות ידרשו ומומלץ לפעול

לפי דרישת כל ראשות באותה עת במפורש

אין בסקירה בכדי לוותר על שרותי יצוג ויעוץ של עורך דין ורואה חשבון הבקיאים

במלאכה זאת

 

מאמרים בנושא ראיית חשבון

 

אודות משרד רואי חשבון

הנהלת חשבונות לעצמאים וחברות בת”א והמרכז, משרד רואה חשבון בתל אביב (משפטן) נדב רותם ממוקם ברחוב נחלת יצחק 34 א, (קומה ב)  בבנין משרדים חדיש שבו מגרש חניה מרווח. המשרד מטפל בעוסקים פטורים ,עוסקים מורשים ובחברות פרטיות. הטיפול כולל פתיחת תיקים בכל המוסדות ,ליווי וביצוע כל דרישות המוסדות.

פתיחת תיק עוסק מורשה

עבור עוסק שמחזור עסקאותיו המוערך עולה על סך של 76,884 (שנת 2012), החלופות הקיימות הן פתיחת תיק עוסק מורשה ,או לחליפין פתיחת חברה בע”מ, כיצד אם כן נעשית פתיחת עוסק מורשה, ומה דרוש כדי להיות בעל תיק עוסק מורשה .

מעבר מעוסק פטור למורשה

המאמר מיועד לאנשי כספים ,רואי חשבון ,וללקוח פרטי המעוניין להעמיק ידיעותיו. ” אני עוסק פטור אבל יש לי חברה שהוא עוסק מורשה והוא עוסק באותו תחום עיסוק כמו שלי והוא מקבל החזרי מעמ ,ואני גם רוצה ” – אם זהו המצב יתכן וכדאי לכם להפוך לעוסק פטור כדי להיות בטוחים בכך עליכם לבחון מספר – קרא מאמר מעבר מעוסק פטור למורשה.

הוצאות מוכרות

איזה הוצאות מוכרות אני יכול להכניס כדי להקטין את חבות המס שלי ומדוע ? ההוצאות שניתן לרשום כנגד ההכנסות הרשומות מקטינות את הרווח בספרים ובשל כך גם מקטינות את חבות המס (כשהרווח יורד גם חיובי המס קטנים ). מכאן שישנה חשיבות לדרישת מלוא ההוצאות המגיעות בניכוי כדי למצות את הזכויות שהחוק מקנה בנושא ,כיצד אם כן נדע שדרשנו את כל ההוצאות המגיעות לנו ומיצינו את מלאו הזכויות במסגרת החוק ?