החזר מס

החזר מס, החזר מס הכנסה, החזר מס לעצמאים

תהליך תכנון הפחתת המס והגדלת החזר המס כולל מספר שלבים  עיקריים :

1.בחירת  מבנה ההתאגדות המתאים ביותר לחסכון והחזר מס (עצמאי ,חברה ,וכו ).

2.בחירת שיטת ההתחשבנות עם מס הכנסה במסגרת מגבלות חוק (מזומן ,מצטבר )

(דיווח במזומן לפי מועד קבלת הכסף ,דיווח באופן מצטבר לפי מועד ביצוע העיסקה ).

3.העברת מלוא ההוצאות לרואה החשבון המטפל כדי שיחליט איזה הוצאות מוכרות .

4.ביצוע הפקדות לקופות גמל ,קרנות השתלמות ופנסיה ,ביטוחי חיים לפי סכום מומלץ

  מרואה החשבון המטפל בתיק .

5.בחינה נוספת של ניצול מלוא נקודות הזיכוי והפטורים המזכים בהחזר מס  .

לאחר ביצוע כל הפעולות המתוארות בסעיפים 1-5 יש לפנות ולטפל בסוגיות מס שאינם

קשורות בפעילות העיסקית המרכזית בעסק ,עקב  קוצר היריעה אסקור בקצרה שתי

סוגיות שבגינם ניתן להקטין את המס עד כדי החזר מס בסכומים משמעותיים

להלן פעולות  שניתן לנקוט ליצירת והגדלת החזר מס בעסקת נדלן :

א.בקשה לפריסת הרווח מהעיסקה ל4 שנים שקדמו לשנת העיסקה

ב.הכנסת הפקדות לקופות ,קרנות ,ביטוחי חיים שלא נוצלו לפני הרווח מעיסקת מכירת הנדלן

ג שיוך ההכנסה לבעל ההכנסה הנמוכה מבין שני בני הזוג ,במקרה שהנכס שנמכר היה

 בבעלותו שנה לפני הנישואין .

להלן פעולות שניתן לנקוט ליצירת והגדלת החזר מס מעסקאות בניירות ערך :

א.קיזוז הפסדים משנים קודמות  כנגד  רווחים השנה מניירות ערך

ב.קיזוז הפסדים מניירות ערך בשנים קודמות כנגד הכנסות מריבית על אגח השנה ,דבידנד

ממניות וכל הכנסה פסיבית מאחזקת ניירות ערך שאינה רווח מקניה ומכירת נייר ערך