הוצאות מוכרות

הוצאות מוכרות

איזה הוצאות מוכרות אני יכול להכניס כדי להקטין את חבות המס שלי ומדוע ?

ההוצאות שניתן לרשום כנגד ההכנסות הרשומות מקטינות את הרווח בספרים ובשל כך גם

מקטינות את חבות המס (כשהרווח יורד גם חיובי המס קטנים ).

מכאן שישנה חשיבות לדרישת מלוא ההוצאות המגיעות בניכוי כדי למצות את הזכויות שהחוק

מקנה בנושא ,כיצד אם כן נדע שדרשנו את כל ההוצאות המגיעות לנו ומיצינו את מלאו הזכויות

במסגרת החוק ?

להלן הנהלים שיש לנקוט כדי לוודא שדרשנו את מלוא ההוצאות :

א.שמירת אסמכתא מכל הוצאה שאנו מוציאים (כניתן לקבל רצוי שהאסמכתא תהיה חשבונית מס )

ב.ההוצאות שהוצאנו ושמרנו מתחלקות ל3 סוגים :

1.הוצאות פרטיות לגמרי שאין להם כל נגיעה לפעילות העיסקית ולא ניתן יהיה לדרוש אותם

2.הוצאות עסקיות לגמרי ששיכות לליבת הפעילות וניתן יהיה לדרוש אותם במלואם

3.הוצאות עסקיות שאינם שייכות לליבת הפעילות העיסקית אך עדיין חלק מההוצאה נגרם בבטחון

בגלל הפעילות העיסקית ובשל כך נפתח פתח שניתן יהיה לדרוש את ההוצאה תוך התאמה לתקנות

שנחקקו לסוג ההוצאה הרלבנטי.

איזה הוצאות שייכות לכל אחת מ 3 הסוגים שתארתי לעיל וכיצד ניתן לדעת לשייך כל הוצאה?

(גם בתוך 3 הסוגים ישנו פיצול נוסף של סוגי הוצאות פיצול נוסף זה חורג מהיקף מאמר זה )

1.הוצאות פרטיות הם הוצאות שהינו מוציאים באותו היקף ובאותה דרך גם אילו לא היה לנו עסק

ועליהם נמנים בין היתר כל סוגי ההוצאות הרפואיות ,הוצאות בילוי ופנאי ,דיור למגורים בלבד

ומזון שאינו בגדר כיבוד בעסק

2.הוצאות עסקיות ששיכו לליבת הפעילות הינם לדוגמא אם מדובר בסוחר בקניית סחורה

אם מדובר בשרותי פרסום אזי רכישת שטחי פרסום ,

3.הוצאות עסקיות שאינם שייכות לליבת הפעילות יכולות להיות הוצאות כגון :

שיחות בנייד במהלך העבודה ,נסיעות ברכב לצרכי עבודה וכו ,

(הוצאות אלה מוציאים גם אנשים שאין להם עסק וגם אנשים שיש להם עסק עושים נסיעות פרטיות

בלבד ,אך מי שיש לו עסק קרוב לוודאי שעושה שיחות טלפון בנוגע לעסק.

יש לזכור כי הוצאה בגין נסיעות ברכב יכולה להיות בעסק אחד הוצאה שקשורה לליבת הפעילות

ובעסק אחר הוצאה עסקית שלא קשורה לליבת הפעילות ולהיפך ,לדוגמה :

הוצאות אחקת רכב אצל נהג מונית ומורה לנהיגה קשורים בליבת הפעילות

לעומת הוצאות אחזקת רכב אצל בעל עסק לגרפיקה שיתכן שיש לו הוצאות עסקיות שאינם קשורות

לליבת הפעילות .