הגשת דוחות למס הכנסה

 הגשת דוחות למס הכנסה – דוח שנתי והצהרת הון

הנחיות לעוסק כיצד להימנע ממצב שבו ישנם הפרשי הון בהצהרת הון לא ראשונה
ההנחיות מתחלקות לשתיים :

עסקאות שבגינם עוסק פטור ועוסק מורשה מחויב בדיווח ב דוח השנתי

לגבי הראשונות עוסקים רבים גם עוסק פטור וגם עוסק מורשה לא מביאים את
המסמכים שנה אחרי שנה מכיוון שהבאתם לדיווח ב דוח השנתי אינה משנה את תוצאת
המס ,בין המסמכים קיימים חוזי שכירות דירת מגורים שעוסק פטור או עוסק מורשה
משכיר והסכום בחוזה השכירות אינו מגיע למס ובטעות העוסק מניח שאין צורך בדיווח
על כך ,כך גם עסקאות בניירות ערך למינהם ,והכנסות מפיקדונות גם במקרה זה אין
חבות נוספת בגין העסקאות במקרים רבים כי בתי ההשקעות והבנקים מנכים במקור את
סכום המס שיש צורך לשלם ,אילו ה עוסק הפטור וה עוסק מורשה היו מביאים את
המסמכים הנדרשים מידי שנה לדוח השנתי וכפי שצריך היו הרווחים הנוספים האלו מהוים
גורם משמעותי נוסף בהסברי גידול בהון בין הצהרת הון אחת לבאה אחריה ,ישנו חשש
ממשי במקרה של הפרש רב שנים בין הצהרת הון אחת לבאה אחריה שיהיה קושי בשחזור
המסמכים .

לגבי עסקאות שבגינם ה עוסק הפטור או העוסק המורשה לא מחויב בדיווח ב דוח השנתי
הבעיה בשחזור העסקאות מתעצמת ,מדובר על עסקאות פרטיות כגון רכישת ומכירת
זהב ,מטבעות זהב ,יהלומים ,מכוניות שלא נדרשו בגינם הוצאות בספרים ,וכל מיטלטלין
אחר שהוא בעל ערך ,לגבי עסקאות אלו מומלץ מאד לנהל רישום בצירוף אסמכתאות
שכן כאינם בנמצא רישומים ואסמכתאות לעסקאות פרטיות במטלטלין אין אפשרות להוכיח את העסקאות.

המלצה נוספת להסדרת הפתרונות באופן אחר היא לערוך מידי שלוש שנים הצהרת הון
יזומה אצל המיצג המטפל בכם במקרה של היוצרות הפרשי הון יהיה קל יותר ליישם
הנחיות של המיצג לגבי 3 שנים אחרונות להבדיל ממקרה של הצהרת הון שנייה לאחר
חמש עשרה ויותר שנה שבה יהיה קשה עד בלתי אפשרי להביא הסברי הון
להלן הנחיות פרטניות לגבי דרכי תיעוד בסיס שיש לנקוט ,עם זאת יודגש כי ישנם
הנחיות רבות אחרות שיש לנקוט .

 

מאמרים בנושא ראיית חשהון

 

משרד רואי חשבון בתל אביב מנוהל על ידי רואה חשבון משפטן נדב רותם ממוקם ברחוב נחלת יצחק 34א עם ניסיון רב בטיפול בעוסקים פטורים, עוסקים מורשים ובחברות פרטיות.

 פתיחת עסק חדש

מהו סדר הפעולות לפתיחת עסק חדש, מה נדרש לצורך פתיחת תיק במעיימ לעוסק פטור ולעוסק מורשה,כיצד פתוחים תיק לחברה בע”ם, כיצד ידע בעל העסק לאן לגשת לפתוח תיק ואיזה טפסים למעלות…

הוצאות מוכרות

ההוצאות מוכרות שניתן לרשום כנגד ההכנסות הרשומות מקטינות את הרווח בספרים ובשל כך גם מקטינות את חבות המס (כשהרווח יורד גם חיובי המס קטנים ). מכאן שישנה חשיבות לדרישת מלוא ההוצאות המגיעות בניכוי כדי למצות את הזכויות שהחוק מקנה בנושא ,כיצד אם כן נדע שדרשנו את כל ההוצאות המגיעות לנו ומיצינו את מלאו הזכויות במסגרת החוק ?

החזר מס לעצמאים

הסבר על תהליך החזר מס, תכנון הפחתת המס והגדלת החזר המס כולל מספר שלבים עיקריים, מה הם פעולות שניתן לנקוט ליצירת והגדלת החזר מס מעסקאות בניירות ערך.

פתיחת תיק עוסק מורשה

כיצד אם כן נעשית פתיחת עוסק מורשה, ומה דרוש כדי להיות בעל תיק עוסק מורשה, המסמכים הדרושים לפתיחת תיק עוסק מורשה.