דוח שנתי

דוח שנתי והצהרת הון  ,עקב לצד אגודל


 

מהו הדוח השנתי אצל עצמאי :

הדוח השנתי הוא הדיווח שמידי שנה כל עצמאי מחויב בו הבסיס בדוח שמיחד אותו אצל עצמאי אל מול שאר מגישי הדוח הוא נספח א שבו   רשומות כלל ההכנסות החשבוניות שבעל העסק הוציא באותה שנה ללקוחותיו ,מתחת לשורת ההכנסות רשומות כלל ההוצאות שבעל העסק הוציא.

באותה שנה ההכנסות בניכוי ההוצאות זה השורה הבאה ,שורת הרווח  ברוטו לפני מיסים ,את שורת הרווח ברוטו לפני מיסים מעתיקים לטופס הדוח השנתי שמורכב מ 3 עמודים מחוברים .

נספח א הוא שמיחד את דוח העצמאי משאר דוחות השנתיים הקיימים ובהם דוח החזר מס לשכיר ,שכיר אשר משכיר נכס החייב במס ,בעל שליטה בחברה ,דוח שכיר עם הכנסה גבוהה מאד החייב בהגשת דוח שנתי וכו .

מהי הצהרת הון אצל עצמאי :

ההצהרת ההון היא תמונת מצב של הנכסים וההתחייבויות לנקודת זמן (בדרך כלל נקודת הזמן הנבחרת על ידי מס הכנסה היא סוף שנת הפעילות הראשונה של העצמאי ,לאחר נקודת זמן זאת בוחר מס הכנסה את המועד הנוח לו לבקש שוב הצהרת הון נוספת ,אלא שלרוב לא יתבקש העצמאי להגיש שוב את הצהרת ההון לפני שעברו מספר שנים .)

אמרנו מצב הנכסים וההתחייבויות ,נכסים אם כן יכולים להיות בין השאר ,נכס נדל”ן שקנינו טרם נקודת הזמן ,פקדון בבנק שקיים בבוקרו של תאריך הצהרת ההון ,נייר ערך שהחזקנו , כלי רכב שהחזקנו או כל נכס מטלטלין שהיה ברשותנו באותו תאריך ובכללו המלאי העיסקי , כמו גם אדם פרטי שחייב לנו סכום כסף .

זאת לעומת ההתחייבויות שהינם בין השאר ,כל סוג הלוואה שאנו חבים לבנק באותו תאריך וכן לכל מוסד ואדם פרטי אחר ,וכן התחייבות לתשלום כלשהוא שאינו בגין הלוואה וההתחייבות קיימת לתאריך ההצהרת ההון .יש אשר מכנים את ההצהרת ההון מצב תזרימי של ההשקעות העיסקיות והפרטיות שביצענו עד תאריך . התשלומים בגינם התחייבנו בגין כלל ההשקעות והצריכה השוטפת עד אותו תאריך/

לשם מה דרוש למס הכנסה הדוח השנתי ?

הדוח השנתי דרוש למס הכנסה כדי לדעת כמה מס עליהם לגבות מאיתנו כל שנה לאחר שהשנה הסתיימה .

לשם מה דרושה למס הכנסה הצהרת ההון ?

הצהרת ההון דרושה למס הכנסה כדי לדעת מהו ההון שהיה ברשותנו בתום שנת הפעילות הראשונה ,אשר לאחר מכן אנו מגישים דוח שנתי כל שנה  למס הכנסה. האפשרות לדרוש לאחר מספר שנים שמשתנה לדרוש הגשת  הצהרת הון שוב ,תמונת המצב שניבטת מהצהרת הון החדשה צריכה להיות תואמת לרווח שדיווחנו עליו מידי שנה יחד עם ההתאמות הדרושות ובינהם : קבלת ירושה ,וזכייה בפיס בצד הגידול בנכסים לעומת הוצאות גדולות בצד הקיטון בנכסים ובינהם נסיעות יקרות לחול ,וסממנים לרמת חיים גבוהה בהתחשב ברמת הכנסה .

עיננו הרואות כי הדוח השנתי וההצהרת ההון הם שתי כלים להשגת אותה מטרה שהיא בחינת אמינות הדיווח השנתי  כאשר הדיווח השנתי הוא חלק הביצוע של הדיווח וההצהרת ההון היא המבחן לאמיתות ביצוע הדיווח .

 


 

מאמרים בנושא ראיית חשבונות

 

אודות משרד רואה חשבון בתל אביב

משרד רואי חשבון (משפטן) נדב רותם ממוקם ברחוב נחלת יצחק 34 א, (קומה ב) בתל אביב בבנין משרדים חדיש שבו מגרש חניה מרווח. המשרד מטפל בעוסקים פטורים ,עוסקים מורשים ובחברות פרטיות.
הטיפול כולל פתיחת תיקים בכל המוסדות ,ליווי וביצוע כל דרישות המוסדות, ובהם דוח שנתי ,הצהרת הון ,הנהלת חשבונות ,שכר ,יעוץ במיסוי ,יצוג מול מס הכנסה ,מס ערך מוסף , המוסד לביטוח לאומי ,רשם החברות ויתר משרדי הממשלה.
המשרד נותן שירות בתל אביב והמרכז.
זמין ופנוי לטיפול לאורך כל שעות היום ובימים א-ה.

רואה חשבון לעוסק

במסגרת מאמר זה ,ננסה לענות על השאלה ,האם ישנו שוני בשירות הניתן כאשר מדובר ב רואה חשבון לעוסק פטור ,לעומת , רואה חשבון לעוסק מורשה ,כמו כן נסקור את הט שנותן רואה חשבון לעוסק פטור ,לעומת הטיפול הניתן על ידי רואה חשבון לעוסק מורשה לצורך מתן מענה על השאלה נבחן ראשית את הצרכים של כל עוסק ,תוך התיחסות לרשויות המס השונות .

 עסק פטור – יתרונות לצד חסרונות

מה כדאי לפתוח – עסק פטור או עסר מורשה, קרא במאמר מהן היתרונות ברישום כעוסק פטור. האם כדאי לרשם במע”מ כי עסק פטור.

 מעבר מעוסק פטור לעוסק מורשה

המאמר מיועד לאנשי כספים ,רואי חשבון ,וללקוח פרטי המעוניין להעמיק ידיעותיו.
” אני עוסק פטור אבל יש לי חברה שהוא עוסק מורשה והוא עוסק באותו תחום עיסוק כמו שלי והוא מקבל החזרי מעיימ ,ואני גם רוצה ” אם זהו המצב יתכן וכדאי לכם להפוך לעוסק פטור כדי להי
בטוחים בכך עליכם לבחון מספר דברים: להמשך המאמר מעבר מעוסק פטור לעוסק מורשה .

 פתיחת עסק חדש

מאמר חדש בנושא פתיחת עסק חדש, מהו סדר הפעולות לפתיחת עסק חדש, מה נדרש לצורך פתיחת תיק במעיימ לעוסק פטור, לעוסק מורשה, חברה בע”ם, איזה טופס צריך למלא בשביל לפתוח עוסק.
כיצד ידע בעל העסק לאן לגשת לפתוח תיק, קרא עוד.

 ממה מורכב הדוח השנתי

אם הינך נדרש להגיש את הדוח השנתי בגלל שיש לך עסק ,יש לצרף בין השאר פלט שבו יהיו סך המכירות ,דהיינו מחזור העסקאות שנעשה באותה שנה . למטה מתחת לעס ירשמו כל סוגי ההוצאות שהוצאתם בגלל הפעילות העסקית כאשר כל סוג הוצאה רשומה בשורה נפרדת . ההפרש בין מחזור העסקאות מכירות לבין כל סיכום כל סוגי ההוצאות הוא הרווח ברוטו ,או אם סיכום ההוצאות גבוה יותר ממחזור העסקאות הפסד .אם כן הכנסות פחות הוצאות זוהי הכנסה ברוטו אותה יש להעביר לשדה הכנסה מעסק בטופס המרכז הנקרא 1301. קרא מאמר ממה מורכב הדוח השנתי.

 מהו תפקידו של רואה חשבון

תפקידו של רואה חשבון בין היתר ,הוא לסייע לבעל העסק לדווח לראשויות המיסים עבורו.הנסיון שמצטבר לרואה חשבון ,כתוצאה מביצוע עבודתו ,מסייע בידו ליעץ לבעל העסק ,כיצד לנהל את ספרי הנהלת החשבונות ,ואיך לשפר את שיתוף הפעולה עם לבעל עסק ,כך שבעל עסק יגיש לרואה חשבון את רישומי הנהלת החשבונות והמסמכים באופן הנכון ביותר ,מבחינת הוראות ניהול ספרים ,והן מבחינת שיקוף חשבונאי מדויק ככל הניתן .


תגיות: דוח שנתי

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

השאר תגובה