דוח סוף שנה

דוח סוף שנה, דוח שנתי

חובה המוטלת על עצמאי לדווח על ההכנסה השנתית ברוטו לאחר שהשנה הסתיימה.

ממה מורכב הדוח השנתי ?

אם הינך נדרש להגיש את הדוח בגלל שיש לך עסק ,יש לצרף בין השאר פלט שבו יהיו

סך המכירות ,דהיינו מחזור העסקאות שנעשה באותה שנה . למטה מתחת לעסקאות

ירשמו כל סוגי ההוצאות שהוצאתם בגלל הפעילות העסקית כאשר כל סוג הוצאה רשומה בשורה נפרדת . ההפרש בין מחזור העסקאות מכירות לבין כל סיכום כל סוגי ההוצאות הוא הרווח

ברוטו ,או אם סיכום ההוצאות גבוה יותר ממחזור העסקאות הפסד .אם כן הכנסות פחות הוצאות

זוהי הכנסה ברוטו אותה יש להעביר לשדה הכנסה מעסק בטופס המרכז הנקרא 1301.

זהו

טופס בין 3 דפים אשר בו ישנם שדות לכל סוג הכנסה ברוטו ,רושמים בשדה את ההכנסה

ברוטו ומצרפים נספח בדף שמשודך לטופס 1301 .דוח ההכנסות וההוצאות נקרא נספח א

אם ישנה הכנסה מהשכרת משרד או חנות גם כן יש לערוך דוח הכנסות והוצאות בנפרד

לדוח ההכנסות וההוצאות הזה קוראים נספח ב גם התוצאה של הנספח מועברת לטופס  .1301

לשדה המתאים ,בטופס 1301 יש הרבה שדות מכיוון שבמציאות ישנם הרבה סוגי הכנסות

הכנסה מריבית ,הכנסה מניירות ערך ,הכנסה מנדלן למגורים וכן הלאה לכל סוג של שדה

צריך למלות נספח ולצרפו ,למשל להכנסות מניירות ערך יש את נספח ג וכן הלאה.

את המתואר לעיל יש לעשות בדיוק באותה צורה גם אם בעל העסק הוא עוסק פטור או עוסק

מורשה ואין כל הבדל בניהם במילוי הטופס 1301 וכן בנספחים שיש לצרף אליו ,מכאן שאין

כלל הבדל בדוח השנתי של עוסק פטור לבין עוסק מורשה וזאת בניגוד לדעה הרווחת פעמים

רבות ,נקודה חשובה שכדאי להתייחס אליה היא

כיצד מכינים את נספח א פלט ממוחשב של הדוח השנתי הכולל את ההכנסות פחות ההוצאות

מידי חודש יש לרשום את ההוצאות ואת ההכנסות לפי החשבוניות בתוכנת הנהלת החשבונות

התוכנה יודעת לזהות כל סוג של הוצאה למיין את ההוצאה לכרטיס מיוחד שבו הסכמות הוצאות

רק מאותו סוג ,התוכנה יודעת בהנתן לה הוראה להדפיס לפי תאריך דוח הכנסות והוצאות

פלט שבו כל ההכנסות וכל ההוצאות בשנה נתונה מודפס יכול לשמש כנספח א ,מכאן שדוח

ההכנסות וההוצאות מבוסס על הזנת מסמכי ההוצאות ומסמכי ההכנסות כל השנה.

שירותי רואה חשבון ברמת גן וגבעתיים

 

אודות משרד רואי חשבון נדב רותם בתל אביב

 משרד רואה חשבון (משפטן) נדב רותם ממוקם ברחוב נחלת יצחק 34 א, (קומה ב) בתל אביב בבנין משרדים חדיש שבו מגרש חניה מרווח. המשרד מטפל בעוסקים פטורים ,עוסקים מורשים ובחברותר פרטיות. הטיפול כולל פתיחת תיקים בכל המוסדות ,ליווי וביצוע כל דרישות המוסדות.

 

מאמרים בנושא ראיית חשבון

 

רואה חשבון לעסק

במסגרת מאמר זה ,ננסה לענות על השאלה ,האם ישנו שוני בשירות הניתן כאשר מדובר ב
רואה חשבון לעוסק פטור ,לעומת , רואה חשבון לעוסק מורשה ,כמו כן נסקור את הטיפול
שנותן רואה חשבון לעוסק פטור ,לעומת הטיפול הניתן על ידי רואה חשבון לעוסק מורשה
לצורך מתן מענה על השאלה נבחן ראשית את הצרכים של כל עוסק ,תוך התיחסות
לרשויות המס השונות .

מעבר מעוסק פטור לעוסק מורשה

המאמר מיועד לאנשי כספים ,רואי חשבון ,וללקוח פרטי המעוניין להעמיק ידיעותיו, אני עוסק פטור אבל יש לי חברה שהוא עוסק מורשה והוא עוסק באותו תחום עיסוק כמו שלי והוא מקבל החזרי מעיימ ,ואני גם רוצה ” אם זהו המצב יתכן וכדאי לכם להפוך לעוסק פטור כדי להיות בטוחים בכך עליכם לבחון מספר דברים. קרא עוד: